İçinizdeki Kristal Saray ve Amenti Salonlarını Açmak

Yazdır Yazdır 

Bir Hathor Gezegen Mesajı
Tom Kenyon Kanalıyla

Not: Bu Hathor mesajı İçinizdeki Kristal Saray ve Amenti Salonlarını Açmak adı verilen güçlü bir enerji meditasyonunun talimatlarını içeriyor. Bu meditasyonu dilediğiniz her zaman büyük kişisel faydalar için kullanabilirsiniz. Ancak, bu enerjisel işlemin talimatları 31 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşecek olan Hathor Dünya Aktivasyon Meditasyonuna katılmayı seçenler için bu zamanda yayınlanmaktadır. O tarihte Seattle, Washington’da bu meditasyonu yapmak için bir grup toplanacak. Bu bilgi tüm workshoba katılamayacak olan, ama tüm dünyadan başkalarıyla birlikte meditasyona katılmak isteyenler içindir.

İçinizdeki Kristal Saray ve Amenti Salonlarını Açmak

Bir Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon Kanalıyla

Aktarmak üzere olduğumuz meditasyon ile, içinizdeki doğuştan gelen yaratıcılığın yüksek seviyelerine erişebilirsiniz ve Yüksek Zihniniz olarak ifade ettiğimiz şeye ulaşabilirsiniz. Yüksek Zihin, şu anda zaman ve mekanın kısıtlamaları içinde deneyimlediğiniz farkındalığınızın kısıtlamalarının ötesine uzanan bilincinizin bir veçhesidir. Bu Yüksek Zihin – bilincinizin bu boyutlararası veçhesi – yoğun ilham, bilgelik, içgörü ve yaratıcılığın potansiyel kaynağıdır.

İçinizdeki Kristal Saray, yapısının bir kısmının doğası kristalin olduğundan, epifiz bezini ifade eder. Bu küçük kalsit kristalleri, ışığın yüksek alemlerine karşılık verebilen piezoelektrik özelliklere sahiptir. Epifiz bezinizdeki bu kristal potansiyelleri aktive ederek, Yüksek Zihninize bir portal açarsınız. Bu size ve insanlığa, yaratıcılık, içgörü ve kişisel ve kollektif problemler için çözümlerin akışını getirebilir.

Meditasyonun üç aşaması vardır.

Birinci Aşama

Birinci aşama kalp çakrasını aktive etmeyi ve Yerküre ile yürekten hissedilen rezonansa girmeyi kapsar. Kalbiniz vasıtasıyla olan bu bağlantı sizi Yerküre’nin bilgeliğine ve gezegeninizin içinden geçtiği yükseliş sürecine bağlar. Bu, özellikle Yerküre’nin kendisine takdir veya şükran göndererek sizin hissetme doğanız vasıtasıyla yapılır.

Bu, bu özel meditasyonun çok önemli bir yanıdır, çünkü Yerküre’nin enerjisi sizin enerjinizden çok daha engindir. Sizi bu süreçte stabilize etmeye yardımcı olabilir ve gezegeninizin deneyimlemekte olduğu yükselişin ilerleyişine bağlar.

Meditasyonun bu aşamasında, dikkat odağınızı göğsünüzün merkezinde bulunan kalp çakrasına verirsiniz ve yaşamın kendisi için Yerküre’ye takdir veya şükran hissedersiniz. Gelişim seviyenize bağlı olarak, bazılarınız Yerküre’ye olan bu takdir veya şükran duygusunda dinlenirsiniz.

Diğerleriniz sizden Yerküre’ye akan bu enerjileri hissedebilirsiniz.

İleri boyutlararası yetenekleri olan başka insanlar kendilerini uzayda yüzerken bulabilirler, Yerküre’ye takdir veya şükranlarını bu görüş noktasından ve/veya varoluşun epeyce genişlemiş halinden gönderebilirler. Bunu deneyimlemenin çok sayıda şekilleri vardır.

Bu aşama ayrıca insanlık tarafından tutulan kollektif düşünce formunun enerjisel dönüşümüdür. Bu düşünce formu, diğer yaşam formlarına etkisine aldırmadan, kötüye kullanılsa da Yerküre’nin insanlığın kendi amaçları için kullanılabileceği inancıdır.

Eğer insanlık şu anda önünüzde bulunan geçitte hayatta kalacaksa, bu düşünce formu uzaklaştırılmalı ve dönüştürülmelidir ve bu nedenle siz Yerküre’ye takdir veya şükran gönderme basit davranışında bulunduğunuz zaman, aynı zamanda Yerküre’nin yükselişine bağlanıyorsunuz ve bu oldukça yıkıcı düşünce formunun dönüşümüne katkıda bulunuyorsunuz: Yerküre’ye hakim olduğunuz ve onun üzerinde gücünüz olduğu düşünce formu.

Yeni Dünya’da, tüm yaşamın birbirine bağlılığının anlayışı ve Yerküre’nin kendisini onurlandırma ile birlikte hizmetkarlık temel düşünce olacaktır.

İkinci Aşama

En azından beş dakika kadar Yerküre’ye bu takdir veya şükran titreşim alanında oturduktan sonra, dikkatinizi kalp merkezinizden başınızın merkezindeki epifiz bezine getirirsiniz ve Epifiz Bezi Uyumlamasını dinlersiniz.

Bu özel ses meditasyonu beş dakikadan birazcık daha uzundur ve kendi epifiz bezinizin kristalin yapısı içindeki kullanılmayan potansiyelleri aktive etmekte size yardımcı olması için özel olarak yaratılmıştır.

İşiteceğiniz sesler ışık alemlerindeki dalgalanmalara benzerdir. Bu sesler epifiz bezinin süptil algısal yeteneklerine ve alıcılığına ince ayar yapar. Bu, bir anteni çevirip ışığın yüksek alemlerine ve daha önce Yüksek Zihniniz olarak değindiğimiz şeye ayarlamaya çok benzer.

Bu ses meditasyonunun, bu Uyumlamanın tüm süresi boyunca, farkındalığınız başınızın merkezindedir, epifiz bezinizin bulunduğu bölgededir. Dikkatinizi bu bölgede tutmaktan başka yapılacak başka bir şey yoktur. Zihniniz dolanıp durduğunda, onu epifiz bezine geri getirin.

Bırakın sesler beyninizin bu bölgesiyle rezonansa girsin ve orayı aktive etsin. Yine, farkındalık seviyenize bağlı olarak, bazılarınız bu bölgede süptil, tanımsız değişimler deneyimleyebilir. Diğerleri karmaşık ışık geometrileri deneyimleyebilir. Başkaları epifiz bezinin içinde enerji dalgalanmaları gözleyerek kendilerini kendilerinin dışında deneyimleyebilir. Başka birçok olası algısal perspektifler de vardır.

Bu aşamada önemli olan şey herhangi bir şeyin gerçekleşmesine “çalışmamaktır.” Sadece bunun ortaya çıkmasına izin verin. Meditasyonun bu aşaması tamamlandıktan sonra, üçüncü ve son aşamaya girersiniz, ki biz buna Amenti Salonlarını Açmak diyoruz.

Üçüncü Aşama

Amenti Salonları terimini iki şekilde kullanıyoruz. İlki Kahire, Mısır’daki Sfenksin altında yatan eterik bilgi hazinesini ifade eder. Terimin ikinci kullanımı zihnin yüksek titreşimli haline girmek anlamına gelir, bu sayede kendi Yüksek Zihniniz ile temas kurarsınız. Bu ikinci görüş, bu özel meditasyonu yaparken taşıyacağınız görüştür.

Meditasyonun bu aşaması Yüksek Zihninize ve onun engin potansiyellerine direkt erişim sağlar. Meditasyonun diğer iki aşamasından farklı olarak, bu aşamada farkındalığınız eşzamanlı olarak çoklu yerlerdedir.

Bunu sırayla sunacağız. Bazı insanlar belirli bir anda yalnızca tek bir noktayı tutabilirler. Diğerleri eşzamanlı olarak farkındalığın tek bir noktasından daha fazlasını taşıyabilirler. Sadece yapabildiğiniz kadar çok noktayı tutun. Eğer bu yöntemi kullanmaya devam ederseniz, en sonunda farkındalığın çoklu noktalarını eşzamanlı olarak tutabilme yeteneğini geliştirirsiniz ve bu yetenek (aynı anda çoklu perspektifleri taşımak) boyutlararası farkındalığı geliştirmek için güçlü bir eğitim yöntemidir.

Odağın ilk ve başlıca noktası BA noktası olarak ifade ettiğimiz bölgedir. Burası Göksel Ruhunuz veya Yüksek Benliğinizin yerleşik olduğu yer değildir; bu sadece enerjisel bir giriş noktasıdır. BA sizin Göksel Ruhunuzu veya onu görmenin bazı şekillerinde, Yüksek Benliğinizi ifade eder. Ellerinizi fiziksel olarak başınızın üzerine kaldırsaydınız, parmaklarınızın dokunduğu yer BA noktası olurdu. (Lütfen meditasyonda, aslında ellerinizi başınızın üzerine koymadığınızı not edin.)

Meditasyonun bu son aşamasında, farkındalığınız BA noktasındadır ve kendinizin zaman ve mekanın dışında olan bu veçhesine takdir ve şükran gönderirsiniz. Özellikle bilgelik, içgörü, yaratıcılık ve ilham, ayrıca karşılaşabileceğiniz problemlerin olası çözümlerinin akışı için takdir ve şükran gönderiyorsunuz.

Bu, bu aşamanın çok önemli bir parçasıdır. Takdir veya şükranın armonik – titreşimsel imzası – BA’yı, Göksel Ruhunuzu veya Yüksek Benliğinizi aktive eder. Bu eylem vasıtasıyla, Yüksek Zihninize bir portal açarsınız ve ayrıca insanlığa çağlar boyunca musallat olan bir başka sınırlayıcı negatif düşünce formunu sona erdirirsiniz.

Bu düşünce formu, kendi kutsallığınızdan ayrı olduğunuz – bir şekilde kendi uluhiyetinizden daha azı olduğunuz ve onun armağanlarını almayı hak etmediğiniz – inancından başka bir şey değildir.

Bu düşünce formu dinleriniz vasıtasıyla sizi konrol etmek için sokuldu. Bu oldukça sınırlayıcı ve zarar verici bir düşünce formudur, çünkü yüksek bilgeliğinize, ruhsal vizyonunuza, gerçeği sahte olandan ayırt etme yeteneğinize ve realitenizi arzuladığınız gibi değiştirme yeteneğinize erişmenizden mahrum bırakır.

Bu sınırlayıcı düşünce formunun ne kadar sinsi olduğunu yeterince vurgulayamayız, ne de BA’nıza takdirinizi ve şükranınızı gönderirken bu yeni düşünce formunu (siz ve kendi Göksel Ruhunuz, Yüksek Benliğiniz veya Kutsallığınızdan ayrılık olmadığını) taşımanızın ne kadar önemli bir hareket olduğunu yeterince vurgulayamayız.

Göksel Ruhunuza, Yüksek Benliğinize veya bir tanrıya yalvarmıyorsunuz, dilenmiyorsunuz, istemiyorsunuz veya dua etmiyorsunuz. Sadece kendi varlığınızın başka bir parçasına bir kanal açıyorsunuz. Bu aşamada devam ederken, Göksel Ruhunuzdan bir yanıt hissedersiniz – BA noktasından epifiz bezine inen bir hareket.

Bu, Yüksek Zihninizden içgörüleri ve güçlendirmeleri ile bedeniniz ve zihniniz olarak bildiğiniz varlığınızın veçhesine enerjinin inişidir. Bu güçlendirmeler spiritüel ışık kalıpları şeklindedir, siz bunun bilinçli olarak farkında olabilir veya olmayabilirsiniz.

BA noktasından enerjinin inişinin devam etmesine izin verirken, ikinci odak noktanız Göksel Ruhunuzdan epifiz bezinin kendisinin kristalin yapısına enerjinin aşağıya doğru hareketine izin veren epifiz bezini içerir.

Eğer yapabilirseniz, aynı zamanda farkındalığınızı üçüncü bir noktaya, göğsünüzün merkezindeki kalp çakranıza getirin, böylece akış Göksel Ruhtan epifiz bezine, ordan kalp merkezine ilerler. Bu anda, kendi Yüksek Zihninizin ilhamı için Göksel Ruhunuza, BA’nıza takdir veya şükran gönderin.

Son olarak, daha ileri olanlarınız için, farkındalığınızı dördüncü bir noktaya getirin, burası Yerküre’nin kendisinin tam merkezidir, böylece Yüksek Zihninizin akışı Göksel Ruhunuzdan epifiz bezinize, kalp çakranıza ve aşağıya Yerküre’nin merkezine akar.

Kaç tane referans noktası taşıyabileceğinize kaygılanmayın, başlamak için ilk nokta olan BA noktasını tutmak yeterlidir.

Daha önce söylediğimiz gibi, eğer bu meditasyonu yapmaya devam ederseniz, en sonunda aynı anda daha fazla farkındalık noktasını tutabileceksiniz. Bu meditasyonun amacı boyutlararası doğanızda bulunan kullanılmayan potansiyelleri ve yetenekleri aktive etmek ve kendi Yüksek Zihninize erişim sağlamaktır, böylece yaşamınızı yeni içgörüler, yeni anlayış, yeni ilham şekilleri ve karşılaşabileceğiniz problemlere (bireysel veya kollektif olarak) yeni yaratıcı çözümler ile aşılamak için kullanabilirsiniz.

Kendinizi kendi Yüksek Zihninizin potansiyellerine açarken, tüm yaşama bağlı olduğunuz gerçeği nedeniyle, insan kardeşlerinizin de bunu gerçekleştirmelerine yardımcı olursunuz.

Bu zamanda bu meditasyonu, 31 Ekim 2010 Pazar günü gezegensel aktivasyonu yaptığımız zaman bize katılmayı dileyenler için sunuyoruz.

Asıl olaydan önce bu işlemi birçok kez yapmanızı istiyoruz, böylece buna çok aşina olursunuz ve bir dereceye kadar bunda usta olursunuz.

31 Ekim’de Pasifik Standart Zamanı 3 pm’de [Türkiye zamanı ile 01 Kasım saat 01:00’da], Seaattle’daki olay için toplananlarınız bu meditasyona girecekler. Dünyada nerede olursanız olun bize katılmaya davet ediyoruz. Ortak bir titreşim hali ile (takdir veya şükran), birlikte zaman ve mekanı aşacağız. İçimizdeki Kristal Sarayı canlandıracağız ve kendi yararımıza ve insanlığın yararına Amenti Salonlarını Açacağız.

Özet

Özet olarak, İçinizdeki Kristal Saray ve Amenti Salonlarını Açmak adını verdiğimiz bu meditasyon yaklaşık 15 dakika sürüyor. İlk beş dakika, bir düşünce formunu büyüttüğünüz ve bunu gezegen ızgarasına eklediğiniz anlayışıyla – insanlığın yerküreye hakim olduğu ve onun üzerinde gücü olduğu yıkıcı düşünce formuna karşı olarak – yerküreye takdir veya şükran göndermekle geçiriliyor. Bu sinsi düşünce formunu yenisiyle değiştiriyorsunuz – insanlar hem Yerküre ile birlikte – yaratıcılardır hem de yaşamın hizmetkarlarıdır.

Yerküreye olan bu takdir veya şükran titreşim alanında en azından beş dakika geçirdikten sonra, ikinci aşamaya geçiyorsunuz, bu aşama beş dakikadan biraz fazla sürüyor. Bu aşama Epifiz Bezi Uyumlamasını, seslerin sizin için çalışmasına izin vermeyi, farkındalığınızı sadece başınızın merkezinde tutmayı kapsıyor.

Beş dakika süren üçüncü aşamada, farkındalığınız başınızın üzerindeki BA noktasına geliyor. Bu aşama sırasında Göksel Ruhunuza, Yüksek Benliğinize takdir veya şükran gönderiyorsunuz, bu hareket vasıtasıyla sadece kendinizin yüksek veçhesine bağlantıyı açmadığınız, ayrıca insanlık tarafından tutulan negatif bir düşünce formunu eş zamanlı olarak dönüştürdüğünüzün anlayışıyla kendi Yüksek Zihninize bir kanal açıyorsunuz.

Bu düşünce formu, sizin kendi uluhiyetinizden daha azı olduğunuz ve direkt erişimi hak etmediğiniz, bir aracıya gereksiniminiz olduğudur. Bizim perspektifimizden, siz ve kendi Yüksek Benliğiniz, kendi Uluhiyetiniz, kendi Kutsallığınız arasında hiçbir insana, hiçbir varlığa veya organizasyona gereksiniminiz yoktur.

Bu aşama sırasında bir enerji akışının Göksel Ruhunuz, Yüksek Benliğiniz vasıtasıyla erişilen Yüksek Zihninizden epifiz bezine inmesine izin verirsiniz. Daha fazla odak noktası taşıyabilirseniz, bu akışın göğsünüzün merkezindeki kalp çakrasına ve son olarak Yerküre’nin merkezine akmasına izin verin.

Bu meditasyonun zamanlaması hem uygundur hem de harikadır. Sizler Yerküre’nin yükselişinde kritik bir geçittesiniz. Etrafınızdaki büyüyen kaosun ortasında güçsüz değilsiniz – tersine. İçinizde sizin komutunuzu bekleyen güçlere ve yeteneklere sahipsiniz.

Hathorlar
Baja, Mexico
29 Ağustos 2010

——————————————————————————–

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Hathorların bu en son mesajı ile ilgili beni çarpan ilk şey, onların dünya kültürümüzü etkileyen iki oldukça zararlı düşünce formuna isim verme davranışıdır.

Onların fikrine göre, bu iki düşünce formu benliklerimizi ve içinde yaşadığımız dünyayı etkileyen zihinsel/duygusal ve ruhsal zehir türüdür.

Bu düşünce formlarının ilki Yerküre üzerinde hakimiyetimizin olduğu ve onun dilediğimiz gibi kullanılabileceği ve suistimal edilebileceğidir. Şu andaki dünya çapındaki ekolojik krizlerin temellerinin bir parçası, Genesis kitabında en özlü olarak ifade edilen düşünce formuna kadar izlenebilir. Son zamanlarda bu metnin Kral James tercümesinin aslında söz konusu belirli Kitabı Mukaddes bölümünün yanlış yorumu olduğunu öne süren alimlerin bazı yazılarını okudum (Genesis 1:26-28). Ama yanlış yorum olsun ya da olmasın, felsefemizin, kültürel, bilimsel ve teknolojik tutumlarımızın çoğunun altında yatan insan kibirini körükledi. Bu düşünce formundan gelen zarar en temel ekosistemimizi, yaşamın kendisinin temel dokusunu etkiliyor.

Değindikleri ikinci zararlı düşünce formunun kökleri de dine kadar uzanıyor. Bu, her nasılsa kendi Yüksek Benliğimizden, Kutsallığımızdan, uluhiyetten ya da ne isim verirseniz verin ayrı olduğumuz inancıdır. Bu düşünce formunun nıhai sonucu, kendimizi kınamamızla ışık ve ruh alemlerimizden sürgün edilmemizdir. Hathorlar bu düşünce formu ile ilgili tavırlarında çok açıklar. Onlara göre, biz ve Göksel Ruhlarımız, Yüksek Benliklerimiz ya da Kutsallığımız arasında ayrılık yoktur. Biz ve kutsal doğamız arasında bir aracıya gereksinimimiz yoktur. Ve ışık alemlerinin aramağanlarını almaya layık olmamamız inancının devam ettirilmesi, doğuştan hakkımız olan rahmet ve şifayı almamızı engelliyor. Işık alemlerinden gelen bu tür iyileştirici rahmet, kendimizin dışındaki bir kuvvetten değil, kendimizin başka bir veçhesinden akıyor.

Meditasyon: İçinizdeki Kristal Saray ve Amenti Salonlarını Açmak

Aşama Bir

Meditasyonun birinci aşamasında, Yerküreye (göğsünüzün merkezindeki) kalp çakranızdan takdir veya şükran gönderirken, bunu Yerkürenin zaptedilecek ve talan edilecek bir şey değil, aziz tutulacak ve korunacak yoğun değeri olan bir şey olduğu anlayışıyla yapıyorsunuz.

Hathorlar takdir ve şükranı birbirinden farklı iki sözcük olarak görüyor. Takdir bir şeyi takdir etmektir, bu durumda Yerküre ve yaşamın kendisi. Ancak, şükran yalnızca takdirden çok daha derin ve daha kuvvetli bir duygudur. Bazı insanlar çeşitli nedenlerle şükran hissedemezler. Ama çoğu insanlar en azından takdir hissedebilirler, bu nedenle Hathorlar bu iki seçeneği verdiler. Eğer Yerküre’ye ve yaşamın gizemine şükran hissediyorsanız, harika, bu hisle devam edin. Eğer sadece takdir hissedebiliyorsanız, bu bir problem değil. Bu hisle devam edin, en sonunda bu şükrana dönüşebilir.

Meditasyonun İlk Aşaması beş dakika sürüyor. Bu, takdir veya şükranın titreşim imzasına girebilmeniz ve kendinizi Gaia’nın bilgeliğine ve varlığına enerjisel olarak bağlayabilmeniz içindir.

Bu, sessizlik içinde veya müzikle yapılabilir. En son CD’im olan Yükseliş Kodları’ndan Yükselen Dünyalar parçasının ilk beş dakikasını göndermeyi seçtim, çünkü benim için, neşe ve birbirine bağlılık hissini uyandırıyor. Bu mesajın sonunda bu audio dosyanın linkini bulacaksınız ve bunu, bu meditasyon sırasında kişisel kullanımınız için kullanabilirsiniz. (Lütfen web sitemin Ses Armağanları sayfasındaki isteklerime saygı gösterin ve bu müziği başka amaçlarla kullanmayın.)

Aşama İki

Meditasyonun İkinci Aşamasında, dikkatinizi kalp çakrasından başınızın merkezinde yerleşik olan epifiz bezinize getiriyorsunuz. Hathorlar meditasyonun bu aşamasına İçinizdeki Kristal Saray adını veriyorlar, bu aşama 5:47 dakika süren Epifiz Bezi Uyumlaması ses mesitasyonunu kullanıyor. Meditasyonun bu aşamasında tek yapacağınız dikkatinizi epifiz bezinizin bulunduğu başınızın merkez bölgesine odaklamayı sürdürmektir. Bu eşsiz ses meditasyonu için websitesinin Hathor bölümüne gidin ve Hathor Gezegen Mesajları listesindeki 8 Ekim 2009’da gönderilen Kaotik Düğümler ve Boyutsal Uyumlamalar başlıklı mesajı tıklayın.

Üçüncü Aşama

Bu meditasyonun üçüncü ve son Aşamasında, Hathorların terminolojisini kullanırsak, kendi Amenti Salonlarınızı açıyorsunuz. Bu aşamada kendi varlığınızın yüksek alemlerinden gelen bilgelik, içgörü, yaratıcılık ve ilhamın kaynağı olan kendi Yüksek Zihninize içsel bir portal açıyorsunuz. Bu erişimin kendinizin boyutlararası veçhenize olduğunu kavramak önemlidir. Normal bilinç hallerimizde birçoğumuza bu şekilde görünse bile, bu sizin dışınızda olan bir şey değildir.

Hathorlar deneyler yapmanız için birkaç odak noktası verdiler. Çoğu yeni başlayanlar tek bir odak noktasında kalmaya gereksinim duyacaklar, ama Hathorların işaret ettikleri gibi, eğer bu meditasyonla bir süre çalışmaya devam ederseniz, en sonunda aynı anda çoklu odak noktalarını taşıyabileceksiniz. Onların bu odak noktaları ile nasıl çalışılacağı ile ilgili talimatlarının çok açık olduğunu düşünüyorum, bu nedenle bunları daha fazla tartışmayacağım.

Meditasyonun bu son aşaması beş dakika sürüyor ve ilk aşamada olduğu gibi sessizlik içinde yapılabilir. Katalizör seslerin kullanılmasıyla desteklenenleriniz için (benim gibi), Meditasyonun İlk Aşaması için seçtiğim Yükselen Dünyalar’dan aynı beş dakikalık audio dosyayı dinlemeyi öneriyorum.

Meditasyonun bu son aşamasından sonra, dinlenmek ve meditasyon tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak olan süptil enerjileri hissetmek ve duyumsamak üzere sadece kendinizle olmak için biraz zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum.

Hathorlar bu meditasyonu 31 Ekim 2010’daki Asıl Hathor Dünya Aktivasyonu’ndan önce sunuyorlar. Bunun nedeni asıl olaydan önce mümkün olduğu kadar çok meditasyonu uygulamanızı ve bununla çalışmanızı sağlamaktır. Bu özel meditasyonun enerjilerine ve geçişlerine ne kadar çok aşina olursanız, tüm dünyadaki topluluğa katılma zamanı geldiğinde, o kadar çok ustalaşırsınız.

Meditasyon ayrıca kendi bilincinizin yüksek seviyelerine erişim için oldukça etkili bir alettir. Ve aslında, harika kişisel yararlar için düzenli olarak yapılabilir. Tüm güçlü enerji süreçlerinde olduğu gibi, kendinizi aşırı enerjilendirmemeye dikkat edin. Çok fazla enerji deneyimlerseniz veya zihin değiştirici etkiler günlük yaşamınızda rahatsız edici derecede devam ederse, bir süre meditasyonu yapmayı bırakın ve sonra meditasyon seanslarınız arasında daha uzun ara bırakın.

Meditasyon Audio Dosyası

Bu meditasyon için, kendi kişisel dinlemeniz için kullanmakta özgür olduğunuz bir müzik sıralaması yarattım. Bu, Hathorların talimatlarının şartlarına göre zamanlanmış olan üç (3) ayrı audio parçadan oluşuyor. İlk ve üçüncü parça tamamen aynıdır, her biri beşer dakika sürüyor ve Yükseliş Kodları CD’mden Yükselen Dünyalar’ın ilk bölümüdür.

Ortadaki parça 5:47 dakika sürüyor ve Epifiz Bezi Boyutsal Uyumlamasıdır.

Bu audio dosyayı indirdiğiniz zaman, her bir parçanın arasında yaklaşık 5 saniye sessizlik olduğunu göreceksiniz. Bir parça bittiğinde ve diğer parça başladığında, bu Hathorların yukardaki mesajında tanımladıkları gibi meditasyonun yeni bir aşamasına girişin işaretidir.

Pratik Bir İstek

Medistayonu yaparken kullanmanız için hazırladığım audio dosyayı indirmeyi seçerseniz, lütfen olay gününü beklemeyin. Ve lütfen player’ınız olarak bizim server’ımızı kullanmayın. Başka bir deyişle, lütfen audio dosyayı kendi bilgisayarınıza indirin ve bilgisayarınızdan çalın. Her geçen gün tüm dünyadan çok daha fazla insan bu çalışmaya katılıyor ve büyük kapasitesi olan bir server’ımız olsa da, onun da sınırları var. Eğer aynı anda çok fazla sayıda insan server’ımızı player’ları olarak kullanırsa veya indirirse, server donar ve hiç kimse audio dosyalara erişemez.

Meditasyon Audio Dosyasını İndirmek

Bu meditasyon için aşağıdaki linke, audio dosyasına tıkladığınız zaman, websitemin Ses Armağanları bölümündeki Dinleyici Anlaşması’na götürüleceksiniz. Bu, audo dosyaları ücretsiz olarak kendi kişisel dinlemeniz için kullanabileceğinizi ve ayrıca müziğin kamu malı olmadığını, yani yasal olarak başka amaçla kullanamayacağınızı söyler. (Telif hakkı vardır ve Uluslar arası Telif Haklarınca korunmaktadır.) “Hükümleri ve şartları kabul ediyorum” yazan çizgiyi tıkladığınızda, websitesindeki tüm ücretsiz audio dosyalara erişirsiniz. İstediğiniz başlığı bulmak için sadece aşağı doğru inin.

İçinizdeki Kristal Saray Meditasyonu için önerilen müzik sıralamasını indirmek için buraya tıklayın. Download audio file

Son Not

Eğer okumadıysanız, 3 Ağustos 2010’da gönderilen bir önceki Hathor mesajını – Zaman Çizgilerinde Sıçrama Sanatı – okumanızı tavsiye ederim. (http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=825&Itemid=855 )

©2010 Tom Kenyon Tüm Hakları Saklıdır. Herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, bunun için para almadığınız, yazarın ismini ve bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz sürece bu mesajı arzu ettiğiniz herhangi bir ortamda kopyalayabilir ve serbestçe paylaşabilirsiniz. www.tomkenyon.com

(Çeviri: Saffet Güler)