BİLGİ ve RUHSAL OLARAK UYANMAK

Yazdır Yazdır 

Rigden: İnsanın ana bileşeni, etrafında bütün yapısının inşa olduğu Ruhtur ve bu yapıdaki Kişilik bu gücün ruhsal, niteliksel olarak yeni dönüşümü için bir modülü temsil eder. Bu arada, “modül” sözcüğü, Latince (“modulus”)ten tercüme edildiği zaman, “küçük bir birim” veya “küçük bir ölçü” anlamına gelir. Başka bir deyişle, insan varlığında temel prensip onun ruhsal bileşenidir. Ruhsal temel elemente sahip olan akıl sahibi bir varlık olarak insanın yaratılma niyeti, maddi dünya koşulları altında Ruhsal dünyanın güçlerinin gerçek bir iletkeninin yaratılmasında, seçme hakkının korunması ile kendisinin ruhsal dönüşümünde yatmaktadır.   

 Gerçekte, modern dünyada bir çok insan kendisini, gerçek yeteneklerini ve içlerinde kapsanan muazzam ruhsal gücü anlamaz ve kalitelerini geliştirmek için kendilerinin hayatlarını ve toplumun hayatını nasıl dönüştüreceklerini anlamamalarının nedeni budur. Gerçek hayatın veya gerçek mutluluğun ne olduğunu bile anlamazlar. İnsanlar, kişinin ruhsal uygulamalar sırasında en derin hisler ile deneyimlediği, Tanrı ile iletişimin ve ruhsal dünya ile temasın içsel ruhsal şölenini bile, insan zihni ile icat edilen dışsal ritüeller ve kutlamalar için değiştirmeye girişir. Yine de, en ilginç olan şey, insanın ayrıca bu dışsal insani kutlamayı büyük umutla beklemesidir. Ve, bu gerçekleştiği zaman, o zaman aslında bu insanı tüketir, hayal kırıklığına uğratan duyumsamalar ile onu bir tür “yetim”e çevirir, çünkü kişi bilinçaltından eğlence veya bedensel istekleri tatmin etmek açısından değil, ama elde etmediği en derin hislerde daha büyük bir şeyi beklemekteydi. Tüm bunlar, (insanın ruhsal dünya ile temasa geçtiği her seferinde deneyimlediği) gerçek ruhsal kutlamanın, ilişkili dışsal maddi dekorasyonlar ile zihinden sıradan bir tiyatro performansı için değiştirildiği gerçeği nedeniyledir.

İnsanların hayatlarından bir çok kavramlar, Hayvan zihninin İradesinin programlarının ayarlanması ile değiştirildi, çünkü insanların kendileri çoğu zaman Hayvan zihninden gelen düşünceleri ve arzuları seçiyor, dikkatlerini ve yaşam enerjilerini bunlara odaklıyor. İnsanların problemi, seçimlerini yaparken ve bunu anlamadan bile Hayvan Zihninin iradesinin iletkenleri ve uygulayıcıları olurken, bunun (Hayvan Zihninin) gerçekte var olmadığına inandıkları gerçeğinde yatmaktadır. Sonuçta, Hayvan Zihni, fiziksel bedenlerinden ve çevreleyen üç boyutlu dünyadan farklı olarak gözlerine görünmezdir. Onun insan zihnini kontrol etme yeteneklerini, en önemlisi, bütün insan toplumunda insanın bilincinin tam maddileşmesi için arzusunu anlamazlar. Ve bu arzu istisnasız tüm insanları Hayvan zihninin İradesinin iletkenlerine dönüştürür, ki bu onun gücünü önemli ölçüde artırır. 

Her insanın yapısındaki “ebedi motor”un (Ruh) varlığı ile ilişkili yetenekleri ile insanlığın yaşam enerjisinin kaynağı, Hayvan zihni için çok önemlidir. Akıllı olanlar için, son yüzyılların olaylarına bakmak yeterlidir. Gezegenin nüfusu önemli ölçüde nasıl arttı, sadece iki yüzyıl süresinde esasen gezegendeki insanların kitlesel iletişimini sağlamak, yani, herkesin tek bir bilgi alanında birleşmesini düzenlemek için tasarlanan teknolojiler ne kadar gelişti. Aynı zamanda düşünmenin tüketici formatı nasıl bütün dünyaya yoğun bir şekilde empoze ediliyor, uygarlığın maddeye doğru ne kadar belirgin bir eğilimi gerçekleşiyor. Bu, Hayvan zihninin insanlık üzerinde tam kontrol sahibi olması ve onun güçlerini ve kaynaklarını kendi amaçları için kullanması için hazırlanmasından başka bir şey değildir, ki bu, üç boyutlu dünya ile ilgili bile olmayabilir. Kendi gücü içinde, daha yüksek olan ve yoğun şekilde yerleşilmiş maddi dünyanın sınırları içinde daha ilginç olan boyutlar var, o boyutlardaki en küçük değişiklikler bile alt boyutlarda daha küresel değişimlere neden olur, ki bu Hayvan zihninin gücünün yenilenmesinin belirli sonuçlarına yol açar. Ve ikincisi, maddeye bağlı olan Hayvan zihninin hayatta kalması ve daha büyük güçlere – Allat’ın güçlerine – karşıt olarak geçici varoluşunun uzatılması için gereklidir. Ve bunun için, Hayvan zihni onun İradesine tabi olan kollektif ve bireysel zihinler formunda hiç bir fedakarlıktan kaçınmaz. 

Bu nedenle, insanlar şu anda küresel toplumun hangi kenarda durduğuna, kimin İradesinin düşüncesizce uygulamaya konulduğuna ve hem bireysel olarak her Kişiliği ve bir bütün olarak insan uygarlığını hangi sonuçların beklediğine kafa yormalıdır. Bugün, ruhsal olarak uyanmak, ruhsal temelde birleşmek ve bunu yapmak için Hayvan zihni tarafından hazırlanan teknik temeli ruhsal amaçlar için kullanarak “eksileri” “artıya” değiştirmek her Kişilik için olduğu gibi, insanlık için son derece önemlidir. Ve sonuç kendisini bekletmeyecektir. Görünmez dünyada, birleşmiş insanlık tarafından alınan bu tür kararlar ve eylemler ters swastika boyunca olayların hızla büyüyen dönüşünün vorteksini durdurabilir. Bunun sayesinde, insanlar sadece, insanlığın varoluşunun gerçeğini tehdit eden Hayvan zihninin programına uygun olarak gerçekleşecek olan gelecek olayları önleyebilmeyecektir, aynı zamanda olayların vorteksini doğru swastika yönünde dönüşünü döndürebilecektir. Bu ikincisi Allat’ın yaratıcı güçlerini aktive etmekten, sonuç olarak bütün insanlık için tamamen farklı bir gelecek yaratmaktan başka bir şey değildir.

Anastasia: Evet, neden konuştuğunu anlıyorum, çünkü hem insanın hem de bir bütün olarak toplumun gerçek yetenekleri üçüncü boyut dünyası ile sınırlı değildir. Ama, toplumun nitelik olarak farklı anlayış seviyesi elde etmesi için, insanlar kendi Hayvan doğalarını kontrol etmeyi öğrenmek zorundalar, ruhsal dönüşüm ile yaşamalıdırlar.

Rigden: Kesinlikle doğru. İlksel ruhsal Bilginin asıl temeli tam olarak bu nedenle verildi: önceki kitaplar ile başlayarak ve bununla bitirerek. Bunlar insanın sadece ruhsal olarak uyanması için değil, ama aynı zamanda kendi üzerinde çalışarak bağımsız olarak Kişiliğinin Ruh ile ruhsal birleşmesini elde etmesi için yeterlidir.

Elbette, insanların gerçekten kendini mükemmelleştirme ile meşgul olmaları, bu Bilgileri çarpıtmamaları ve dünyayı tanıma ufuklarını genişletirken ve maddi yaşamın bu çalkantılı okyanusunda kendilerini manevi olarak yönlendirirken sanki bir yön bulma kanalı gibi takip etmeleri koşuluyla.

Bilgi insana, o bunun farkında olmasa bile, hayatının önemli bir aşamasında gelir, ama ona sadece insan kendisini ruhsal olarak dönüştürmeye ve bunu kabul etmeye layık olduğu zaman ifşa edilir. Aksi taktirde, onun için hiç bir faydası olmaz. Önemli olan şey, insanın elde ettiği Bilgide ne kadar iyi ustalaştığı ve içsel ruhsal büyümesine ne kadar önemli değişimler olduğu ve sonuç olarak toplumda hangi dönüşümlerin gerçekleştiğidir. Çünkü Bilginin sonraki seviyesi, insanların maddi dünyanın yüksek boyutlarında ruhsal dönüşümler yapmaları için bir fırsattır, ki daha önce söz ettiğim gibi, bu alt boyutlarda küresel değişimlere yol açabilir. Ve bu büyük sorumluluktur, bu o kadar kolay pes etmeyecek olan Hayvan zihninin kuvvetleri ile çarpışma anlamına  gelir. Bu, eğer isterseniz, “doğaüstü güçleri” kullanma alanıdır veya eskiden denildiği gibi, “en yüksek beyaz büyü” sanatıdır ve gerçekliğin bu tarafında savaşlar verdikleri Hayvan zihninin kuvvetlerine direkt olarak karşı gelen insanlara Geliar’lar adı veriliyordu.

AllatRa Kitabından..