OKYANUSLARDA GÖRÜLEN YÜKSEK DALGALARIN, ISI KÜMELERİNİN NEDENİ

Yazdır Yazdır 

OKYANUSLARDA GÖRÜLEN YÜKSEK DALGALARIN, ISI KÜMELERİNİN NEDENİ

Son yıllarda okyanuslarda sıkça görülmeye başlanan yüksek dalgaların, geniş sıcak alanların nedeni magmanın yükselmesinin sonucu okyanusların ısınmasıdır. Bunlara blob adı veriliyor.

Dünyadaki okyanus sularının ısındığına dair bir başka kanıt da okyanus ısı dalgalarının meydana gelmesidir; bunlar okyanus suyunun ısındığı yerel ve uzun süreli alanlardır. Bunların özel bir örneği, yüzey suyunun büyük alanlarını kaplayan ve alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklara sahip olan lekelerdir. 1995’ten bu yana, blobların sayısı önemli ölçüde artmıştır ve Yeni Zelanda, Güney Batı Afrika ve Güney Hint Okyanusu kıyıları da dahil olmak üzere dünya okyanusunun farklı bölgelerinde daha yaygın hale geldiler.

En iyi bilinen ve en büyük bloblardan biri 2013 yılında Alaska Körfezi’nde oluştu ve Pasifik boyunca hızla yayıldı. Bu blob 4.000.000 kilometrekareden fazla bir alanı kapladı (Hindistan’ın büyüklüğünden daha büyük) ve su sıcaklıkları bazı yerlerde ortalamanın 5-6 santigrat derece üzerindeydi. Blob, 2016 yılına kadar üç yıl boyunca Alaska’dan Meksika’ya kadar okyanus boyunca seyahat etti. Bu fenomen bölgedeki deniz ekosistemini ve iklimi olumsuz etkiledi.

Bu blobun kökeninin arkasındaki teorilerden biri, büyük olasılıkla Alaska kıyılarındaki aktif volkanizma ve okyanusun dibindeki suyu ısıtan ve bu büyük hacimli ısınmış suyu yüzeye çıkmaya zorlayan Cobb magma bulutudur.

Aralık 2019’da, Güney Pasifik’te Yeni Zelanda’nın doğusunda, belirli günlerde ortalamanın 6°C üzerinde sıcaklıklara sahip bir blob ortaya çıktı. Bu blob bir milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplıyordu ki bu da Teksas’ın yaklaşık 1,5 katı ya da Yeni Zelanda’nın dört katı büyüklüğündeydi. O dönemde dünya okyanuslarındaki en büyük blob olduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda bölgede şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci olaydı. Wellington’daki Victoria Üniversitesi Coğrafya, Çevre ve Yer Bilimleri Fakültesi Başkanı James Renwick şunları söyledi: “Şu anda gezegende ortalamanın üzerinde ısınmanın yaşandığı en büyük bölge burası. Normalde buradaki sıcaklıklar yaklaşık 15 °C’dir, ama şu anda yaklaşık 20 °C’dir.

Bu blob oluşumunun nedeni muhtemelen Yeni Zelanda kıyılarındaki eski bir volkanik platonun faaliyeti idi.

Deniz ısı dalgalarının ve okyanus bloblarının ortaya çıkışının okyanus tabanındaki derin suların ısınmasından kaynaklandığı teorisi, Çin Okyanus Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen yeni araştırma ile uyumludur. Deniz ısı dalgalarının üçte birinin okyanus yüzeyinde hiçbir şekilde kendini göstermediğini ve yaklaşık yarısının yaşam döngülerinin hiçbir aşamasında kendini göstermediğini gösterdiler. Bu yüzey altı deniz ısı dalgalarının yıllık sayısı, son otuz yılda okyanus ısınmasına bağlı olarak önemli ölçüde artmıştır. Deniz ısı dalgalarının önemli bir kısmının okyanus yüzeyinde bile gözlenmemesi, muhtemelen bunların atmosferdeki sıcaklıktan kaynaklanamayacağını göstermektedir.

Bu nedenle, antropojenik faktörün yanı sıra, bloblar da dahil olmak üzere deniz ısı dalgalarının oluşumunun nedeni, 1995 yılında başlayan sualtı volkanik aktivitesi ve Dünya’nın iç kısmından okyanus kabuğuna yükselen magmadır. Bu durum okyanus tabanından yüzeye doğru dikey olarak yükselen derin su katmanlarının ısınmasına yol açarak okyanusta anormal derecede ısınmış alanlar oluşturmaktadır. Okyanustaki kabarcıklar atmosfer basıncında değişikliklere, rüzgarlarda ve akıntılarda anormalliklere, okyanusun genel olarak ısınmasına ve ekosistemlerin tahrip olmasına yol açar. Magmatik aktivite arttıkça, bu tür okyanus ısı dalgalarının sayısı ve boyutu da artacaktır.

ALLATRA İKLİM RAPORU