Sfenksin Altındaki Anahtarlar

Yazdır Yazdır 

Kayıtlar Salonunun Şifresini Çözmek

Ray Mardyks

Kehanetlerin Yaz mevsimi

1998’in yaz ayları eşsiz bir spiritüel fırsat sunuyor. Şimdiye dek Dünya üzerinde insanlığa sunulmuş olana hiç benzemeyen bir fırsat. 1998 ile 2012 yılları arasında, Dünya gezegensel tekamülün yeni aşamasına geçiyor olacak. İnsanlığın bütünü Dünya ile birlikte geçiş yapıyor olacak. Bireysel insanların bundan sonraki 13 – 14 yıl sırasında nelerin olacağının bilincinde olup olmayacağı hala açık bir sorudur. İnsanlığın çoğu olmasa da, bir çok insan nelerin gerçekleştiğinin tam olarak farkında olmayabilir. Dünyanın tekamül etmesi için insanın anlayışı ve katılımı gerekli midir ? Muhtemelen inanmak isteyeceğimiz kadar çok değil.

“Uyuyan kahin” Edgar Cayce 1998’in Mısır’daki Sfenksin altında gizli olan Kayıtlar Salonunun yeniden keşfedileceği ve açılacağı yıl olacağını açık olarak söyledi. 1998’deki bu “açılış” ayrıca Mesih’in “İkinci Gelişi” ile birleştirildi. Kayıtlar M.Ö. 10,500 civarında “mühürlendi”. Bu astrolojik Aslan Çağı sırasında idi. Son yıllarda, Aslan takımyıldızı ve Dünyadaki Sfenks arasındaki bağlantı popüler oldu. “Yukarda nasılsa, aşağıda öyledir…”

Kutup Değişimi Gerçekte Nedir ?

12,500 yıl önceki zamanda gerçekleşen şey bir kutup değişimi idi. Bu, modern kıyamet günü destekleyicileri tarafından popülerleştirildiği gibi Dünya’nın manyetik alanının değişmesi değildi, astronomik ve ayrıca astrolojik bir kutup değişimi idi. Dünya yaklaşık olarak 26,000 yıllık bir döngü yaratan özel bir dönme hareketine sahiptir. Bu döngü sırasında, ilkbahar ekinoksu anında, güneşin pozisyonunun, zodyağın on üç takım yıldızı boyunca değiştiği görünüyor, her bir takımyıldızında yaklaşık olarak 2000 yıl kalıyor. M.Ö. 10,500 civarında, ilkbahar ekinoksundaki Güneş Aslan takımyıldızına (Aslan Çağı) giriyordu. Şu an bu “çağ” işareti Balık takımyıldızında (Balık Çağı) ve Kova’ya doğru ilerliyor (Kova Çağı).

Ekinoksun hareketine ilave olarak, Dünyanın kutuplarının da yıldızların farklı takımyıldızları boyunca ilerlediği görünüyor. Dünyanın kuzey kutbunu bir taç çakra olarak imgeleyin. Bu açılışın direkt olarak üzerinde olan yıldızlar Dünyanın “spiritüel bağlantısı”nın izlenimini verir (akla getirir). M.Ö. 10,500 civarındaki son Aslan Çağının başında, Dünyanın kuzey kutbu “yıldızların yeni yıldıztakımına “geçiyordu”, şimdi bizim Herkül olarak adlandırdığımız takımyıldızı. Bu bir kutup değişimi idi. Efsanevi Herkül için büyük bir test bir aslan ile savaşmaktı. Mitler gökyüzünde gerçekleşen şeyleri yansıtır. Şimdi, şimdiki zamana dönelim.

1998 ve 2001 arasında, ekinokslar ve gündönümleri zamanında Dünya içinde yaşadığımız Samanyolu Galaksisi ile hizalanacak. Bu sadece her 6500 yılda bir gerçekleşir. Bu yıl 22 – 23 Eylül’de sonbahar ekinoksunda, Dünya bu Galaktik Hizalanmaya ve Galaktik inisiyasyona başlayacak. Sonbahar ekinoksu Galaksimizin kuzey kutbu ile hizalanacak. Gökyüzünde, Kuzey Galaktik Kutbun pozisyonu Aslan takımyıldızının hemen arkasında ve üstünde bulunur. Aslan koruyucu bir pozisyondadır. Aslan bu galaktik çakra ve giriş kapısı için arketipik koruyucudur. Galaksimizi açık bir taç çakra ile imgeleyin. Burası galaktik enerjilerin girdiği ve çıktığı yerdir. Ayrıca bu galaksi içinde yolculuğu ileri sürer. Sadece Galaktik Hizalanma sırasında Dünya bu galaktik frekansları alabilir ve galaksi içindeki aktivitelere dahil olabilir. Bu biz insanları ne kadar kapsar ?

Sfenksin Pençeleri Arasında

8 Ağustos 1998’deki ay tutulmasından hemen sonra, Güneş Aslan takımyıldızına ilerliyor. 21 – 22 Ağustos’ta, Regulus (Aslanın Kalbi) yıldızının, önünde bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu, Sfenksin pençeleri arasındaki “giriş kapısı”na karşılık gelir. Edgar Cayce Kayıtlar Salonuna girişe gönderme yaparken şifreli olarak konuştu, “gölge hatları Sfenksin pençeleri arasına düşer…”. Bu özel güneş tutulması ile ilgili eşsiz ve özel olan şey, Galaktik Hizalanma zamanına yakın gerçekleşmesidir. Son Galaktik Hizalanma, ekinoks bu galaktik kutup ile hizalandığında, hemen Aslan Çağının sonundan önce idi ve Kayıtlar Salonunun “mühürlenmesi” sırasında idi. İnsanlığın gerçek tarihinin bu kayıtlar arasında kapsandığı söylenir. Belki muhtemelen intergalaktik yolcular olan atalarımız ile yeniden bağlanabileceğimiz tek zaman Galaktik Hizalanma sırasındadır.

Arketipik Aslan galaktik kutbun koruyucusudur ve ayrıca Sfenksin altındaki Kayıtlar Salonunun girişidir. Bu arketipik varlık erilde Jah’ın, feminende Sekmet’in isimleri ile çağrılır. Aslan takımyıldızındaki en parlak yıldız Regulus olarak adlandırılır ve Aslan’ın gizemlerinin anahtarıdır. Bu yıldız, güneş Zodyak boyunca ilerlerken Güneşin yolunda yatan tek parlak yıldızdır. Aslan ve Güneş arasında çok yakın bir ilişki vardır.

Galaktik Astrolojide, Güneş bilinçliliğin merkezini temsil eder, genellikle ben – bilinçliliği ve ego – bilinçliliği. O, “Ben”, “beni”, bana” ile özdeşleştirdiğimiz yerdir. Yıldızlar ve yıldız takımları ruhun ve canın (soul ve spirit) boyutlarını temsil eder. Yıldızlar her zaman dışarıdadır, yine de onları gündüz göremeyiz, çünkü güneş çok parlaktır. Benzer şekilde, canın ve ruhun arketipik boyutları, egonun ışığı veya ben – bilinçliliğinin ışığı çok parlak olduğunda görülemez. Yıldızlar Güneş ortadan kaybolduğunda görünür. Çokboyutlu realiteler, ego aşılınca ortaya çıkar. Güneş tutulmaları sırasında, Güneş (ve ego) geçici olarak bloke edilir. Yıldızlar, toplam güneş tutulması anında gündüz sırasında görülebilir.

Arketipik Aslan her birey için “kalbin hükümdarıdır”. Çoğu zaman bu arketip bir ünlüye yansıtılır, örneğin kraliyet ailesinin bir üyesi, bir rock yıldızı veya bir film yıldızı. Bunu kendiniz için bütünleştirmek Aslan’a açılmayı ve hükümdar olarak kalbinizi deneyimlemeye istekli olmayı gerektirir ; başka deyişle, her zaman gerçekten istediğiniz şeyi yapın ve korku yerine sevgiyle davranın.

Sirius’un Yükselmesi
Stonehenge civarındaki bölge için Sirius yıldızının yükselmesi ayrıca 21 – 22 Ağustos 1998 deki güneş tutulması zamanına yakın gerçekleşir. Bu bölge Avebury, Silbury Hill ve Glastonbury gibi kutsal siteleri kapsar. Burası ayrıca Ekin Çemberlerinin çoğunun gerçekleştiği yerdir. Bu sitelerin hepsi için, İngiltere’nin aslan ile sembolize edildiğini hatırlayın. Sfenks ile güney İngiltere’deki kutsal siteler arasında direkt bir bağlantı var mıdır ?

Sirius yıldızının yükselişi Dünya üzerindeki farklı yerler için farklı günlerde gerçekleşir. Sirius’tan “tohumlamanın” çoğu her yıl Temmuz ve Ağustos sırasında gerçekleşir. Kadim Mısır kültürü, Sirius yıldızından gelen döngülere, enerjiye ve harekete çok fazla uyumlu idi. Kadim Mısır zamanları sırasında, Aslan ve Sirius takımyıldızlarının ikisi de birlikte yükselirdi. Sirius’un yükselmesi onların Yeni Yılını başlatan olay idi. Dünya her yıl Sirius’tan ne alır ?

Dünya’nın canlı bir varlık olduğunu imgeleyin. Bazı insanların daha iyi görmek için gözlüğe ihtiyacı olmasına veya görünmez iletişimleri almak için radyoya ihtiyacı olmasına benzer şekilde ; Dünya çoğu yıldızlardan gelen bazı enerjileri, frekansları ve bilgiyi almakta Dünyaya yardımcı olan piramitlere, taş çemberlere ve diğer tapınak yapılarına sahiptir. Bu enstrumanların Dünyanın gezegensel tekamülünün ihtiyaçları için dizayn ve inşa edildiğini imgeleyin. İnsanlığın sadece bu projenin küçük bir parçası olduğunu ve çoğunlukla bilinçsiz yollarla Dünyaya yardım ettiğini imgeleyin. Sfenksin, piramitlerin, bir çok kutsal tapınakların ve Ekin Çemberlerinin hepsinin insan anlayışının kapasitesinin ötesindeki bir bilinçlilik seviyesinden dizayn edildiğini imgeleyin.

Sfenksin Altındaki Anahtarlar

Gökyüzünde Aslan takımyıldızının altında Sfenks gizemine anahtar olan iki takımyıldızı vardır. Bunlardan biri Crater, Kadeh (the Cup) olarak adlandırılan takımyıldızıdır. Bu efsane ve mitte Kutsal Kadeh ile temsil edilir. Öykünün popüler anlatımına göre, Kutsal Kadeh Kudüs’ten Glastonbury’e getirilmişti. Aslan takımyıldızının altında bulunan diğer ilginç takımyıldızı Argo Navis the Ship (Gemi) olarak adlandırılır, ayrıca bazen Ark (sandık) olarak adlandırılır. Nuh’un Gemisi İncilde ve ayrıca ‘Ahit Sandığı’ Musevi geleneğinde önemli iken, Kutsal Kadeh Hristiyan geleneğinde önemli bir ikondur. Gizli bir gelenek ‘Ahit Sandığının’ Kudüs’ten İngiliz Adalarına Tapınak Şövalyeleri tarafından getirildiğini öne sürer.

Hem Kadeh hem de Sandık kaptır ; Kadehte “Mesih’in kanı” ve Ahit Sandığında iki adet taş tablet. Hem Kadeh hem de Sandık daha derin bir seviyede iletişim araçları olarak tanınabilir. Kadehteki ‘kan’ bir “kan hattını/dizisini” veya zamanda geriye giden soyu/nesli ileri sürer. Bu, yıldızlardan gelen orijinlerimize geri giden yol mudur ? Sandık Musa’ya konuşmak için “Tanrı” tarafından kullanıldı. Bu varlık veya varlıklar buradaki insanlığı yıldızlardan getirenler mi ? Hem Kadeh hem de Sandık ayrıca Dünya için semboller ile ilgilidir. Dünya bizi kadeh gibi tutar ve uzay boyunca bir gemi veya Sandık gibi nakleder. Dünyayı galaktik uzay boyunca Güneş ile yolculuk eden yaşayan bir uzay gemisi olarak imgeleyin.

Dünyayı büyük bir biyo – kompüter olarak imgeleyin. Modern bilgisayarlarımıza yeni bir program veya uygulama yüklediğimiz zaman, masa üstünde bir ikon belirir. Ekin Çemberlerinin Sirius’tan veya diğer yıldız sistemlerinden Dünya’ya yeni programların “yüklenmesi” için ikonlar olduğunu fark ettiğimizde, neyi daha iyi anlayabiliriz ? Yeni ikon veya Ekin Çemberi yeni programın fonksiyonunun görsel sembolüdür. Bu yeni programlar aktive edildiğinde neler olacak ? Belki tüm bu daha küçük Ekin Çemberi programlarını kullanan master program henüz yüklenmedi. Belki yeni master programın yüklenmesi Ağustos 1999’daki Tam Güneş Tutulması için programlandı, bu tutulmanın gölgesinin Güney İngiltere, Avrupa, Orta Doğu, Pakistan ve Hindistan boyunca yolculuk yaptığında. Ağustos 1999’daki Ekin Çemberleri neye benzeyecek ? Dünyanın bu yeni programlara Galaktik Hizalanma için mi ihtiyacı var ?

Büyük Hizalanma
1998 – 2001 Galaktik Hizalanması, Eylül 1998 den Eylül 2001’e dek on üç ekinoks ve gündoğumunun zaman periyodu sırasında gerçekleşiyor. Dünyayı, sadece kendisine, Güneşe ve güneş sistemindeki diğer bazı gezegenlere erişebilen kendi başına bir biyo – kompüter gibi imgeleyin. Bu Galaktik Hizalanmayı görmenin bir yolu Dünyanın yıldızlararasına, boyutlararası bir İnternete ; Galaktik genişlikte bir Web’e bağlandığını imgelemektir. Dünyanın bu yeni programları bütünleştirmesi ve bu yeni galaktik bağlantı on üç yıl kadar sürecek. Dünya 2012’de galaktik olarak on – line olduğunda, erişebilecek bilinçlilik ve bilgi seviyelerini imgeleyin.

2012 yılı ayrıca Regulus yıldızının pozisyonu ile işaretlenmiştir. 2012’de, Regulus Aslan burcundan Başak burcuna giriyor. Regulus yıldızı bu ikisinin arasında buluşma yerinde olacak. Sfenksin Aslan ve Bakirenin bir birleşimi olduğunu hatırlayın.!

21 – 22 Ağustos 1998’deki güneş tutulması Galaktik Hizalanma için yolu hazırlıyor ve Aslanın kalp atışının ritmine açılma fırsatı sağlıyor. Bunu yaptığımızda, tüm korkuyu salarız ve koşulsuz sevgiye teslim oluruz. Bu, Kayıtlar Salonunun girişine erişmek için önkoşuldur. Güneş, Galaktik Hizalanmanın başlangıcına dek Aslanın (Sfenks) altından geçiyor olacak. Bu, 22 – 23 Eylüldeki ekinoks anında gerçekleşiyor.

Kalpleri vasıtası ile “girişi” bulanlar ve “içsel” kayıtlara ulaşanlar için, bu ekinoks taç çakra vasıtası ile olası bir “meshedilmeyi” ve Dünyanın galaktik inisiyasyonunun bilinçli davranışının/beklenmesinin başlangıcını işaret eder. Bu, bazılarımız için merkezimizi Güneşten – merkezlenmiş (ego) bilinçlilikten, galaktik (Yüksek Ben) bilinçliliğe değiştirme fırsatıdır. Diğerleri için, yaşam egosantrik bilinçlilik tarafından yaratılan illüzyonları yansıtmaya devam edecek. Bu insanlar “orada dışarıda” olanın kendilerinin yansımasından başka bir şey olduğuna inanmaya devam edecekler.