Bilimadamları anıların DNA’mızda nesillere aktarılabileceğini buldular

Yazdır Yazdır 

Atlanta’daki Emory Üniversitesi Tıp Okulundan yeni araştırma, DNA’da gerçekleşen kimyasal değişimler vasıtası ile bazı bilgilerin biyolojik olarak miras kalmasının olası olduğunu gösterdi. Testler sırasında, farenin travmatik veya stresli deneyimler ile ilgili öğrenilmiş bilgiyi aktarabildiğini öğrendiler – bu durumda sonraki nesillere aktarılan kiraz çiçeği kokusunun korkusu.

Telegraph’a göre, Emory Üniversitesinde psikiyatri bölümünden Dr Brian Dias şöyle söyledi, “çevirisel perspektiften, sonuçlarımız, yavruya hamile kalmadan önce bile ebeveynin deneyimlerinin sonraki nesillerin sinir sisteminde hem yapıyı hem de işlevi önemli derecede nasıl etkilediğini değerlendirmemizi sağlıyor.

Bu tür bir fenomen fobiler, kaydı ve travma sonrası stres bozukluğu için nedenbilime ve potansiyel nesiller arası risk aktarımına katkıda bulunabilir.”

Bu, deneyimlerin bir şekilde beyinden genom’a aktarıldığını, bunların sonraki nesilleri aktarılmasını sağladığını ileri sürüyor.

Araştırmacılar şimdi bilginin, ilk yerinde DNA’da nasıl saklandığını anlamak için daha ileri çalışma gerçekleştirmeyi umuyor. Ayrıca benzer etkilerin insanların genlerinde görülüp görülemeyeceğini keşfetmek istiyorlar.

University College London’dan pediyatrik genetikçi Profesör Marcus Pembrey çalışmanın, hafızanın biyolojik aktarımı için “zorlayıcı kanıt” sağladığını söyledi.

Şöyle ekledi: “Bu, fobiler, kaygı ve travma sonrası stres bozukluğu, artı nesillere atasal deneyimin ‘anısının’ aktarımının tartışmalı konusu ile son derece ilişkili olan yapısal ürkekliğe değiniyor.

“Halk sağlığı araştırmacılarının insan transgenerational tepkilerini ciddiye almasının tam zamanı”

“Çoklu nesil yaklaşımına bakmadan nöropskiyatrik rahatsızlıklar veya obezite, diyabet ve genelde metabolik bozukluklardaki yükselişi anlamayacağımızı sanıyorum.”

Ancak Cambridge’de Babraham Enstitüsü’nde epigenetik başkanı Profesör Wolf Reik bu tür sonuçların insanlara uygulanabilmesi için daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu söyledi.

Şöyle söyledi: “Bu tür sonuçlar teşvik edici, çünkü nesiller arası kalıtımın var olduğunu ve buna epigenetiklerin aracı olduğunu ileri sürüyor, ama bu tür bulguları insanlara uygulamadan önce, hayvan modellerin daha dikkatli mekanik araştırılması gereklidir.”

DNA’mız aynı zamanda atalarımızdan genlerde aktarılan spiritüel ve kozmik anıları da taşıyor olabilir mi?

(Çeviri: Saffet Güler)

http://soulsurfing.website/index.php/2015/10/13/scientists-have-found-that-memories-may-be-passed-down-through-generations-in-our-dna/