PRANİK ŞİFA (Pranic Healing) & ARHATİK YOGA

Yazdır Yazdır 

Büyük Üstat Choa Kok Sui 1952’de Filipinler’de doğdu, kimya mühendisliği eğitimini bitirmeden önce Katolik okullarında okudu ve sonra şifa ve spiritüel sistemleri araştırmaya, saflaştırmaya ve öğretmeye tam zamanlı başlamadan önce, bir işadamı olarak başarılı bir kariyere sahip oldu. Bu sistemler, şifa için yaşam gücünü kullanmanın basit, ama son derece etkili bir yöntemi olan Pranik Şifayı ve güçlü meditasyonların ve enerji – üreten fiziksel ve nefes egzersizlerinin derleme sentezi olan Arhatik Yogadır. Arhatik, arhat sözcüğünden türemiştir, arhat Hint dilince “son derece gelişmiş” veya “son derece evrimleşmiş” anlamına gelir.

Üstat Choa onlu yaşlarının başında paranormal ve spiritüel konulara ilgi duydu, Gül Haç, Teozofi, Astara, Huna, Kabala ve sayısız benzer sistemleri okuyarak ve uygulayarak saatler geçiriyordu. Filipinler’de bir kaç son derece yetenekli psişik, psişik şifacı ve durugörür ile tanıştı ve yirmili yaşlarında ve otuzlu yaşlarının başlarında neredeyse her gün onlarla birlikte çalıştı. Başlangıçta asıl odağı enerji şifası idi ve çeşitli sistemleri araştırmaya başladı, buna Çin tıbbi Chi Kung, Terapötik Dokunuş ve bir çok diğer sistemler dahildi. Araştırması, tüm bu çeşitli sistemlerin belirli durumlarda ve doğru deneyimli şifacı ile etkili iken, aynı zamanda kendisinin yenmek istediği sınırlamalara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Örneğin, Çin tıbbi chi kung sistemlerinde, size kendi chi’nizi artırmak ve sonra bunu hastada kullanmanız için egzersizler öğretilir, ama tedavi süresince kendi pilinizi boşaltırsınız. Diğer teknikler her hastalık için aynı temel tedaviyi kullanır – genellikle bir şekilde hastaya enerji aktararak – ama Üstat Choa’nın kendi deneyimleri her sağlık probleminin bedenin enerji sisteminde eşsiz bozulma ürettiğini gösterdi. Ve gerekli olduğunu düşündüğü kesinliğe veya adım – adım yaklaşıma gerçekten sahip olan bir sistem görmedi. Choa şöyle yazdı, “O zamanlar şifa bilim olmaktan çok, bir sanat idi, çünkü kavramlar, terminolojiler, prensipler, teknikler ve yöntemler mevcut değildi ya da açık değildi.” Ayrıca çoğu enerji şifası sistemlerinin kapsamlı eğitim ve uygulama gerektirdiğini not ederken, kendi tekniklerinin kullanılması çok kolay olan teknikler olmasını istedi. Nıhai amacı “sıradan insanların kısa bir zaman periyodunda öğrenebileceği çok etkili bir şifa sistemi” geliştirmek idi.

Böylece, Büyük Üstat Choa Filipinler’de bir çok klinik kurdu, çeşitli sağlık problemleri olan insanlar üzerinde çalışmaları için hem geleneksel ve tıbbi uygulayıcılar hem de enerji şifacılarını çalıştırdı; boğaz ağrısı ve grip gibi rutin hastalıklardan kalp yetmezliği ve kanser gibi daha karmaşık ve ciddi hastalıklara kadar. En önemlisi, Filipinlerdeki en ünlü iki durugörürü birbirlerinden bağımsız olarak görevlendirdi, araştırmalarında titizlik derecesini sağlamak üzere, ikisinin gözlemlerini çapraz kontrol etmek için. Bu durugörürler her hastalığın veya fiziksel problemin bedenin enerji alanına getirdiği spesifik bozulmaları gözlüyorlardı. Üstat Choa, bu negatif enerji değişikliklerini tersine çevirmek ve her bir belirli sağlık problemi için şifa getirmek için adımların kesin sıralamasını tasarlamak üzere onların aura okumalarını kullanıyordu.

Bu aynı periyot sırasında, 1970 lerden 1980 lere kadar, ayrıca Taoizm, Budizm, Hinduizm, Zoroastrianizm ve Sufizm gibi spiritüel geleneklerden çeşitli meditasyonları ve enerji üreten teknikleri enine boyuna deneyimledi. Aynı zamanda çeşitli yoga türlerini araştırdı ve uyguladı, bunlara raja yoga, karma yoga, laya veya kundalini yoga, gnana yoga, bhakti yoga, mantra yoga ve hatha yoga dahildi. Ezoterik araştırmalarına daha derin ilerledikçe, Üstat Choa aynı zamanda ünlü Tibetli Budist Bodhisattva Padmasambhava olarak bilinen ve daha sonra Üstat Choa’nın spiritüel öğretmeni olan Mahaguruji Mei Ling’den bilgiler almaya başladı. Bu ileri rehberlik onun çalışmalarını üssel olarak hızlandırdı ve enerji şifası tekniklerinin etkililiğini gözlemekte ona yardımcı olan aynı durugörürler çeşitli türde yüksek seviyeli meditasyonları uygularken onu gözlemlediler.

Pranik Şifa ile yaptıkları gibi, Üstat Choa, aurasında her farklı tekniğin ürettiği değişimleri okumalarını kaydetti. Amacı “ortalama bir insan” – yani, spiritüel olarak ilerlemek isteyen, ama kariyerini, ilişkilerini ve diğer dünyasal taahhütlerini bırakıp modern toplumun uzağında bir dağın tepesinde inzivaya çekilmek istemeyen insanlar – tarafından öğrenilebilecek ve uygulanabilecek ruhsal gelişim için mantıklı, ardışık bir sistem yaratmaktı.

1980 lerin başında ve ortasında, çalışmasını ortaya koymaya ve öğretmeye başlamaya hazırlıkta, Üstat Choa bulgularını bir araya getirmeye ve daha resmi olarak dökümante etmeye başladı. Sonuç, enerji şifasının kapsamlı ama öğrenilmesi kolay çok seviyeli sistemi oldu; Pranik Şifa ve ruhsal gelişim Arhatik Yoga.

Hem Pranik Şifanın hem de Arhatik Yoganın altında yatan prensipler bir çok tanıdık terimleri içeriyor, farklı ezoterik felsefeler ve öğretiler çoğu zaman bunları biraz farklı yorumluyor.

Hem Pranik Şifada hem Arhatik Yogada öğrenciler belirli ritimle uygulanan pranik nefes tekniklerini öğreniyor.

Ayrıca Pranik Şifaya özel olan bazı terimler var. Bunlardan biri taramadır, tüm canlı şeylerin etrafındaki auranın süptil enerjisini hissetme yeteneği. Tarama ilk kez Temel Pranik Şifa eğitiminde öğrenilir ve şifa sırasında veya eğitim sınıfı uygulamaları sırasında öğrencilerin auradaki enerjisel değişimleri hissedebilmesini sağlar. Tarama şifacının denge dışında olan aura bölgelerini veya çakraları belirlemesini sağlar.

Üstat Choa’nın başlıca amaçlarından biri öğretilerinin herkes için erişilebilir yapılmasıydı ve sınıfları basitleştirilmiş karmaşık konuların örnekleri ile doludur. “Materyalize etme bilimini” öğrettiği eğitim olan Kriyashakti’de, öğrencilerin odaklarını istedikleri şeyde keskinleştirmelerini, zihinlerini o odağa yerleştirmelerini ve sonra meditasyon yapmalarını ve o sonuçları getirecek şekilde eyleme geçmelerini sağlayan sayısız adım – adım teknikler vardır. Pranik Feng Shui’de, Üstat Choa doğum tarihini göz önüne almak, nesnelerin doğru yerleştirilmeleri ve renklerin seçilmesi, ayrıca doğru enerji akışını sağlamak için bagua diyagramını bir binanın üzerine yatırmak gibi aşırı karmaşık teknikler gibi geleneksel Feng Shui’nin veçhelerinin çoğundan vazgeçer. Bunun yerine, ev veya işyeri için bir avuç dolusu form ve yön değişikliklerine odaklanır, pozitif Feng Shui’nin %80 den fazlasının üretilebileceğini gösterir. Bu değişiklikler, örneğin evinizin ön kapısı için en iyi yeri ve eğer ön kapı yanlış yöne bakıyorsa, pahalı yeniden modelleme olmadan onun Feng Shui’sinin nasıl düzeltileceğini kapsar.

Sınıfları fiziksel ve psikolojik hastalıkları iyileştirmek için Pranik Şifada geliştirdiği “yemek kitabı yaklaşımı” olarak basitleştirmenin net bir örneğini gösterir. Şu şekilde işliyor: pranik nefes, elleri hassaslaştırma, tarama ve enerjilendirme gibi temelleri öğrendikten sonra, öğrenci belirli bir hastalık için sadece Pranik Şifa kitabındaki belirli sayfayı açmaya ve alerjilerden, safra taşlarına ve varise kadar her şey için adım adım talimatları izlemeye gereksinim duyar. Her sağlık problemi benzer spesifik, ama basit adım adım şifa sıralamasına sahiptir.

“Pranik Şifayı öğrenmek gerçekten kolaydı” diyor kıdemli bir öğrenci. “İlk eğitime gelmeden önce enerji çalışması, çakralar veya herhangi türde şifa ile deneyimim yoktu. İlk günden sonra, eve gidip öğrendiklerimizi uygulamamız söylendi ve hemen o zamanlar bacaklarında ve belinde artrite benzer sıkıntılar yaşayan anneme şifa protokolünü uyguladım. Ağrı rahat bir şekilde oturmasını veya yatmasını önlüyordu. Sadece adım adım talimatları izledim ve şaşırtıcı şekilde anında ağrının ve gerginliğin rahatladığını hissetti. O seanstan sonra onunla çalışmaya devam etmemi istedi ve dört ay sonra tüm semptomlar ve ağrı yok oldu! Yeni başlayan biri olmama rağmen tekniği uygulayabilmeme ve sevdiğim birini hızlı bir şekilde rahatlatmama şaşırdım!”

Üstat Choa Kok Sui’nin çalışmasının ikinci özelliği pratikliktir. Üstat Choa kimya mühendisliği eğitimi aldı, bu nedenle onun öğretilerinde, alternatif şifa, enerji çalışması veya spiritüalite üzerine kitaplarda ve eğitimlerde görülmeyen kesinlik ve belirlilik görürsünüz. Ve o aynı zamanda başarılı bir iş adamı olduğu için, öğretileri “gerçekliğe” yüksek değer verir. Teori bağlam oluşturmak için iyidir, ama en sonunda onun tüm öğretileri etkili olmalı ve gerçek dünyada çalışmalıdır. Bu, onun yöntemlerinin mantıklı, kısa ve özlü ve sonuca yönelik olduğu anlamına gelir.

Pratiklik ayrıca Üstat Choa’nın geliştirdiği tüm sistemindeki sıralamada belirgindir. “İnsanlığın neye gereksinimi var? En yüksek iyiliği ne yapardı?” diye sorarak başladı ve gereksinimler hiyerarşisinde eğitim sınıfları serileri ile ilerledi, önce Temel Pranik Şifayı ve İleri Pranik Şifayı geliştirerek fiziksel bedene odaklandı. Sonra, duyguları iyileştirmek için Pranik Psikoterapiyi geliştirdi, bunu bolluk, bereket ve tezahür ettirme üzerine eğitimi olan Kriyashakti ile “finansal iyileşme”yi sağlayan öğretiler izledi. Bu temellerden sonra, daha dünyasal gereksinimler karşılandıktan sonra, daha ezoterik konulara ilerledi, örneğin Arhatik Yogada ruhsal gelişim ve sonra Pranik Feng Shui, Yüksek Duru gibi eğitimler. Daha yakın zamanlarda Spiritüel İş Yöntemi isimli kursu ile ruhsallığın ve pratikliğin birleşmesini yarattı, bu kurs onun spiritüel kavramlarının bireysel kariyerlere, girişimciliğe ve hem küçük hem de büyük şirketlere uygulandığı bir eğitimdir.

Los Angeles televizyon sunucusu ve haberci Jennifer Sabih haber ofisine Pranik Feng Shui uyguladı ve hemen pratik sonuçlar aldı. “Bir gün işe geldiğim ve pusulayı çıkardığım, sonra sandalyemi “güzel bir manzaradan” alıp gösterişsiz bir duvara doğru koyduğum zaman iş arkadaşlarım çok şaşırdı” diyor. “Pranik Feng Shui’ye göre bu yönden gelen enerjinin kök çakramı aktive edeceğini, daha uzun süre çalışmamı ve daha etkili şekilde düşünmemi sağlayacağını açıkladığım zaman, onların kahkahalar ile gülmelerini kınayamam. Ama kıs kıs gülmelerinden sıkıntı çektim, bir kaç gün sonra hikayelerimi çok daha yaratıcı ve hızlı şekilde yazmakta olduğum çok açık hale geldi; sözcükler çabasızca akıyordu. Ve işimin kalitesindeki farkı fark eden sadece ben değildim. Yeni bir stüdyoya taşındığımız zaman, haber direktörü bir yöneticiye “Sabih’in masasını doğru yöne bakacak şekilde” oturma planı yapmasını söyledi. O zamanlar bana müsamaha gösterdiğini sanıyordum, ama bir kaç gün sonra, patronu ile önemli bir toplantısı olduğunu söyledi ve görüşmenin gücünü artırmak için sandalyesini hangi yöne çevireceğini sessizce sordu.”

Üstat Choa Kok Sui’nin çalışmasının üçüncü özelliği, belki de en eşsiz olanı, onun kanıta ve – kendininki dahil – hiç bir öğretiyi sorgusuz sualsiz kabul etmemeye odağıdır, çünkü bu öğretilerin kendileri için işe yarayıp yaramayacağından emin olmayan herkes için açık bir meydan okumadır. Kolayca objektif kanıta uygun olmayan bir alanda çalıştığı gerçeği Üstat Choa’nın cesaretini kırmadı; gerçekte, sadece, onun teorilerini test etmek için bir yöntem geliştirme azmini artırdı – böylece, durugörü gözlemi ve taramaya büyük güvenini artırdı. Öğrencileri bile, taramayı öğrenerek, tekniklerin ne kadar iyi çalıştığını kendileri keşfettiler. Tarama biraz egzotik görünüyor, ama hepimiz süptil enerjiyi hissetme içsel yeteneğine sahibiz; bunun sadece “yeniden öğrenilmesi ve yeniden aktive edilmesi” gerekiyor. Çoğu öğrenciler bunu ilk Temel Eğitim sınıfında öğreniyorlar.

Tarama şifacıların öğrenmesi için önemliyken, ayrıca Üstat Choa’nın diğer sınıflarındaki teorileri ve savları test etmek için kullanılıyor. Örneğin Pranik Feng Shui’de, öğrencilere iş yaparken veya görüşme yaparken belirli bir yöne dönmenin bereket veya başarı olasılığını artıracağı anlatıldığı zaman, o yöne bakarken tarama egzersizleri yaparlar. Sonra karşılaştırma yapmak ve orijinal bulguları doğrulamak için deneyi başka yöne dönerek tekrarlarlar. Arhatik yoga öğrencileri meditasyon yaparken çoğu zaman mantralar kullanır, bunlar tekrarlandığında zihin ve aurada dönüştürücü etkisi olur. Örneğin, öğrenciye auranın genişliğini artırdığı varsayılan belirli bir mantra verildiği zaman, mantranın gerçekten auranın genişliğini artırıp artırmadığını görmek için mantrayı kullanmadan önce ve kullandıktan sonra aurayı tarayabilirler.

Üstat Choa’nın çalışmasının dördüncü özelliği ölçülü olma kavramıdır, hem uygulamaya adanan zaman ve enerji açısından miktarı açısından hem de ilerleme hızları ile ilgili her insanın sahip olacağı beklentiler açısından.

Üstat Choa herhangi bir formda fanatikliğe çok karşıydı, özellikle spiritüel fanatiklik. Bu nedenle, Arhatik Yogada öğrencilere, çalışma ve ailevi zorunluluklar, dinlenme, tatil ve eğlence gibi yaşamlarının diğer önemli yönlerini hesaba katan yeterli esneklik ile meditasyonların ve diğer uygulamaların tavsiye edilen bir programı verilir. Üstat Choa dünyasal zevk ve nefsine hakim olma arasında, spiritüellik ve materyalizm arasında Buddha’nın Orta Yolunun somut örneği idi.

Üstat Choa ayrıca öğrencilerine ölçülü olmayı bir değer olarak aşılamaya çalıştı, çünkü çok hızlı ilerlemeye çalışmak her zaman akıllıca değildir.

www.thepranichealers.com

www.worldpranichealing.com

MCKS KURSLARI

 • Temel Pranik Şifa©
 • İleri Pranik Şifa©
 • Pranik Psikoterapi©
 • Pranik Kristal Şifası©
 • Psişik Kendini Koruma©
 • Bereket ve Başarı İçin Kriyashakti©
 • Pranik Feng Shui©
 • İnsanın Ruhsal Özü©
 • Yüksek Ruh İle Birliğe Ulaşmak©
 • Tanrının Duası Üzerine Meditasyon©
 • Arhatik Yoga©
 • Arhatik Cinsel Simya©
 • Yüksek Durugörü©
 • Süper Beyin Yogası©
 • Spiritüel İş Yönetimi©
 • Hristiyanlığın İçsel Öğretileri©
 • Hinduizmin İçsel Öğretileri©
 • Budizmin İçsel Öğretileri©
 • Om Mani Padme Hum – Altın Lotustaki Mavi İnci©
 • Pranik Yüz Germe & Pranik Beden Şekillendirme©