NEW PARADIGM MULTIDIMENSIONAL TRANSFORMATION (Yeni Paradigma Çokboyutlu Dönüşüm)

Yazdır Yazdır 

New Paradigm MDT (Yeni Paradigma Çokboyutlu Dönüşüm) dönüştürücü olan, korkudan özgürleşmeleri, kendi güçlerine adım atmaları ve kendi gerçek özlerinden daha fazla yaşamaları için insanlara yardımcı olan bir sistemdir. Bu dönüşümün bireyde iyileştirici etkisi vardır ve yan ürün olarak onların enerjileri başkalarına aktarmalarını mümkün kılar, bunun başkaları üzerinde iyileştirici etkisi vardır. Bu şifa etkisi fiziksel seviyede, duygusal seviyede ve psikolojik seviyede olabilir.

Bu zamanda tüm dünya ve insanlık 3B’den 4B’ye veya 5B’ye ya da daha yükseğe çok boyutlu bir geçiş yapıyor. Fiziksel bedenlerimiz ve ışık bedenlerimiz daha fazla ışık taşıyabilmek için dönüşüyor. Geçişe ve titreşim artışına tüm dünyadaki paradigma değişimleri neden oluyor. Kristalin dönüşümden, titreşimsel dönüşümden, paradigma – değişimi dönüşümünden geçiyoruz. Bizler bu zamanda devam eden bir sürecin parçasıyız, bizim bakış açımızdan neden ve sonuç birbirine dolanmıştır.

Ve bakış açımız genişleyen çok – boyutluluktur.

  • Korkudan çıkmaya hazır mısınız?
  • Kendi gücünüze adım atmayı ister misiniz?
  • Kendinizde ve hayatınızda Koşulsuz Sevginin gücüne özlem duyuyor musunuz?

O zaman belki bu sistem sizin için bir ilerleme yoludur.

NPMDT’nin Özü

New Paradigm Multi-Dimensional Transformation’un özü koşulsuz sevgi ve tüm yaşam formlarına saygıdır. Tüm yaşam formları ile tüm evreni yaratan ve aynı Yaradılışın yapısal parçası olduğumuz İlahi enerjiyi tanıyoruz.

New Paradigm MDT felsefesi nedir?

New Paradigm MDT sistemi özü koşulsuz sevgi, yargılamama ve korkudan özgürleşme olan güçlü bir enerji kullanır.

Bu enerji ile çalışarak, New Paradigm MDT kendini güçlendirme yöntemidir. Bu enerjiler ile aktive edilmek için workshopları takip edenler bu enerjilerden kuvvetli bir şekilde etkilenir ve enerjiler kişide dengeye doğru işler. Bu, bu dengeyi mümkün kılmak için her türlü blokajı temizler. Bu blokajlar fiziksel, duygusal, zihinsel, enerjisel ve çok boyutlu olabilir.

Katılımcılar sonra bunu öğrenmesi çok, çok kolay olan ve aslında kendini iyileştirmek ve başkaları için şifayı kolaylaştırmak için kullanımında sonuçları çok etkili ve yoğun olan elle şifa sistemi olarak uygulayabilirler.

Şifalar elleri alıcının üzerine koyarak veya uzakta olan bir insana enerjiyi bilinçli bir şekilde aktararak çok basit bir şekilde yapılır. Hastalık bedenin belirli bir bölgesinde veya beden/zihin/duygular/ruh bütününde enerji eksikliği anlamına gelir ve Shamballa enerjisi bu yönleri yeniden dengeleyebilir ve insanı hastalıktan iyileşmeye götürür.

Enerji, kişinin bedenine ve enerji sistemine girdiği zaman, eğer bunu istiyorsa o kişinin bu dengenin gerçekleşmesine izin verdiği bir durum yaratır.

Shamballa enerjisi ile çalışanlar (ister sadece kendileri için, ister başkaları için olsun) yaşamlarında bunu koşulsuz sevgi, yargılamama ve korkusuzluk modunda bütünleştirirler. Bu süreç onların hayatlarını istikrarlı bir şekilde daha dengeli yapar ve genel sıhhat durumlarını dengede ve rahat yapar.

Tarihçe

New Paradigm MDT sisteminin sponsoru yükselmiş üstat Germain’dir. Onun hedefi Atlantis çağının şifa sanatlarının bir kısmını geri getirmek idi. İnsanlığın sisteme, enerjilere ve bu enerjilerin bütünlüğe doğru ilerlemeye ve zihni özgürleştirmeye getirdiği davete nasıl karşılık vereceğinden emin değildi. Reiki ile insanlığa olayların nasıl gelişeceğini görmek için mevcut enerjilerin küçük bir tadımlığını verdi.

Planda sonraki aşama, şimdi New Paradigm Multi-Dimensional Transformation adı ile bilinen sistemi getirmekti. Bunu mümkün kılmak için, enerjileri ve sistemi topraklamak ve bir bütün olarak Dünya ve insanlığın geri kalanı için elde edilebilir kılması için 3 ncü boyut planında yaşamakta olan biri ile birlikte çalışmak gerekliydi. Germain’in birlikte çalışmayı seçtiği insan Hari Baba olarak da bilinen John Armitage’dır.

John Armitage’a projeyi üstlenmesi kabul ettirilebildikten sonra, ilk workshop 1994’te Jersey’in British adasında yapıldı.

Başlangıçta Germain sisteme Shamballa Reiki adını vermeyi seçti, çünkü o sistem kendi Atlantis sisteminin orijinal enerjilerinden/sembollerinden bazılarını kullanıyordu. Ancak oldukça kısa sürede bu ismi kullanmanın hatalı olduğu belli oldu, çünkü Shamballa enerjisi Reiki değildir ve Reiki Shamballa değildir. Germain Shamballa’yı semboller ve inisiyasyon seviyeleri kullanan Reiki ile çalışmaya benzer şekilde sunmaya başladı. Hem sembollerin hem de seviyelerin enerjiler, uygulayıcılar ve workshoplar üzerinde sınırlayıcı etkisi olduğu açık hale geldi.

Enerjiler canlıydı, nefes alıyordu ve özgürdü; büyüyor ve evrimleşiyor. Bunlarla çalışma, workshoplarda enerjileri paylaşma şeklinin ve enerji şifası seanslarının bunu yansıtması gerekiyordu. Yeni bir yaklaşım bulundu ve böylece ayrıca Basic Master Şifacı ve Basic Master Eğitmen workshopları oluşturuldu. Aslında bunlar 13D Master Şifacı ve Eğitmen workshoplarından önce gelmekteydi, 13D Master Şifacı ve Eğitmen workshopları o kadar devrimci olduğunu ve sonuçlarının çok etkili olduğunu kanıtladı ki Basic workshopların oluşturulmasına ilham verdi.

Tüm dünyada sistemin patlayarak büyümesi ve yayılmasında yansıyan Shamballa enerjisinin büyüyen ve evrimleşen doğasını daha da fazla deneyimliyoruz. 2012’de yeni bir gelişme gerekli oldu. Yeni isim, New Paradigm Multi Dimensional Transformation (MDT) de bu sistemin gerçek doğasını ve amacını daha doğru şekilde yansıtıyor.

KOŞULSUZ SEVGİ & ÖZGÜRLÜK: Bu enerjinin merkezi özü Sevgidir, Sevgi ve Özgürlük. Kendine olan sevgi ve insanın Anne/Baba Tanrı ve tüm Yaradılış ile bağlantısının içsel bilişi. Bu bilişin yolunda duran her şeyden özgürlük. Kim olduğunuzu bilme ve Gücünüze adım atma, Üstatlığınıza adım atma özgürlüğü.

ESKİ ENERJİLERİ SALIVERME: Sınıflarımızdan birinde yaşamlar boyu taşımakta olduğunuz eski duygusal kalıntıları temizlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış meditasyonları deneyimleyeceksiniz. Sonra bu enerjileri her istediğiniz zaman kullanabilmeniz için Üstat Germain ve diğer Çokboyutlu Üstatlar aracılığı ile Anne/Baba Kaynaktan gelen bu çok boyutlu dönüştürücü enerjiler ile aktive edileceksiniz.

GENİŞLEME ve EVRİMLEŞME: Bu temizliklerin ve aktivasyonların ana amacı sizin kendi evrimsel gelişiminiz içindir. Siz evrimleşirken, insanlığın geri kalanı için de bunu kolaylaştırıyorsunuz. İnsanlığın kollektif bilincine Sevgi bilincine genişlemesi ve büyümesi için yardım ediyorsunuz. Yan ürün olarak, hem kendi fiziksel/duygusal/zihinsel/spiritüel sistemlerinizi hem de başkalarınınkini iyileştirmeyi (dengeye getirmeyi) kolaylaştırmak için bu enerjileri çağırabilirsiniz. Yükselmiş Üstat Germain, bu enerjilerin şimdi Dünyanın etrafındaki enerjisel ızgaranın parçası olduğuna dair bize güvence veriyor, bu enerjileri her zaman kolayca çağırabiliriz.

ATLANTİS KÖKLERİ: Bu sistemin kökleri tarih – öncesine kadar uzanır. Üstat Germain o zamanlar Atlantis’te enkarne olmuştu. Köleler olarak kullanılan düşük titreşimli varlıkların evrimine yardımcı olmak için orijinal sistemi Kaynaktan ve Evrenden getirdi. Bu köleliğin kabul edilemez olmasını sağlamak ve bu varlıkları cehaletin esaretinden özgürleştirmek istedi. Bugün sistem çok daha kapsamlıdır, çünkü bizler şimdi çok daha yüksek enerjilere hazırız, ama amacı benzerdir – bizi cehaletimizin esaretinden özgürleştirmek, bizi kendi üstatlığımızın Sevgisine ve Özgürlüğüne getirmek. Üstat olmak ne anlama geliyor? Başkaları üzerinde güç uygulamak anlamına gelmiyor. Her gerçek Üstadın size söyleyeceği gibi, kendinin Üstadı olmak anlamına geliyor.

BU ENERJİ NEDİR?: Yükselmiş ve Galaktik Üstatların kollektif bilincinden daha azı değildir. Bunu almak için kendi enerji alanlarımızda kristalin enerji matrislerini açarken, bu rezonans şimdi bizim için elde edilebilirdir. Bu “Elmas Frekans” son derece saf ve son derece dönüştürücü bir frekanstır ve ayrıca çok güçlü bir şifa enerjisidir. Bu frekansa aktivasyonlar, insanlığın ve Dünyanın armoniklerini Tek Birleşik Armonik olması için sabitlemek ve armonize etmek için Galaktik Merkezlerden indirilen yeni kodlara erişmemizi sağlıyor. Yeni kodları almak ve Elmas Frekansta işlemek, artan çok boyutlu farkındalık ve en sonunda unuttuğumuz ama Anne/Baba Kaynağın çocukları olarak doğuştan hakkımız olan durugörü, duruişiti, duru biliş ve diğer çok boyutlu duyuları geliştirmek anlamına geliyor.

“ŞİMDİ geçmişten gelen tüm gereksiz programları salıvermenin ve gelmekte olan yeni enerjileri almaya hazırlanmanın zamanı. Burada Dünyada hayal gücümüzün ötesindeki şeyleri birlikte yaratıyoruz. Her bir anda mevcut olmaya ve zamanın sonunda dans etmenin keyfini çıkarmaya davet ediliyorsunuz.

“Aktivasyondan sonra bu enerjiye ulaşmak çok kolay. Enerjiyi kapatmanıza gerek yok; enerji çalışmanın ne zaman tamamlandığını bilir. Ben Germain odaklanmanız, cesaretiniz, korkusuzluğunuz için her birinizi kutluyorum ve bu enerjiye adım atmanızı ve SİZ olmanızı teşvik ediyorum – Üstat Germain ~ Hari Das Baba / John Armitage kanalıyla.