SORULAR & YANITLAR: New Paradigm Multi-Dimensional Transformation Nedir?

Yazdır Yazdır 

New Paradigm Multi-Dimensional Transformation Nedir?

New Paradigm MDT bilinçli farkındalığı aktive eden ve kişisel büyümeyi hızlandıran yüksek frekanslı bir sistemdir. New Paradigm MDT vasıtası ile eski duygusal kalıpları ve inançları salıverebilir, yerine koşulsuz Sevgi ve Özgürlüğü koyabilirsiniz. Bu değiş tokuş neşe, uyum, huzur ve sevgi dolu bir hayatı kucaklarken, gerçek benliğinizi sahiplenme yolculuğunu aktive edebilir.

MDT (Çok Boyutlu Dönüşüm) Nedir?

Bizler çağlardır sadece 3B fiziksel Varlıklar olduğumuza ikna olan çok boyutlu varlıklarız. Kaynaktan ve tüm diğer Varlıklardan ayrılık illüzyonunda yaşamaktayız. Ayrılık illüzyonunu son erdirmenin, kendimizi iyileştirmenin ve çok boyutluluğumuza uyanmanın zamanı. Dönüşüm Varlığımızın tüm seviyelerini kapsar. Bir çok bedenimiz var, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenler. Bunların her biri yüksek titreşimdedir, fiziksel beden en yoğun/en düşük titreşime sahiptir. Yüksek titreşimli bedenlerimizdeki dengesizlikler hastalığın tezahür ettiği fiziksel bedene kadar işler. New Paradigm enerjileri bizi Varlığımızın tüm titreşim seviyelerinde ve boyutsal veçhelerde dengeye geri getirmeye yardımcı olabilir. Eğer zihinsel veya duygusal beden seviyesinde bazı dengesizlikleri salabilirsek, kendimizi fiziksel hastalığın ağrısından ve güçlüğünden kurtarırız.

Enerji sistemlerimizi dengeye geri getirirken dönüşüm gelir. Tüm şifa kendini iyileştirmedir. Bir insan belirli enerjileri getirerek ve onları bu enerjilerle sarmalayarak veya enerjileri bedene yönlendirerek başkası için iyileşmeyi kolaylaştırabilir, ama sadece kişinin kendisi enerjileri kabul edebilir ve en başta dengesizlik getirmiş olan davranışın eski kalıplarını salıvermeye karar verebilir. “Şifacılar” yoktur, sadece şifa kolaylaştırıcıları vardır. Tüm iyileşme en sonunda kendini iyileştirmedir.

New Paradigm Enerjileri Nedir?

Bu enerjiler sadece uyum, denge ve koşulsuz sevginin var olduğu zaman ve uzaydan gelir. Bu enerjilerin geleneksel olarak 5 nci Boyutta olduğu düşünülmektedir, ama şimdi bu enerjilerin diğer boyutsal gerçekliklerde de var olduğunu biliyoruz. Çalıştığımız enerjiler Kaynaktan gelen, Yükselmiş ve Galaktik Üstatların kollektif bilincinin elmas “bedeni” ile yönlendirilen koşulsuz sevgi & ışık şifa enerjileridir. Çekebileceğimiz ve kullanabileceğimiz bu enerjilerin seviyesi şimdi öncesinden çok daha fazla elde edilebilirdir ve bizler gerçek benliklerimize genişlerken, büyümeye devam ediyor. New Paradigm MDT sistemi ile deneyimlenen temizlikler ve aktivasyonlar her şeyden önce gelir, yükseliş adı verilen özgürlüğe bu genişlemede hepimize yardımcı olmak için çalışır. “Yükseliş” tek seferlik bir şey değil, devamlı bir süreçtir ve fiziksel bedenimizin titreşimini yüksek benliğimizin onunla birleşebileceği ve hala Dünyada yürüyebileceği & yaşayabileceği seviyeye yükseltmeyi kapsar. Dünya da bu yükseliş sürecindedir; bizle onunla birlikte ilerliyoruz, tersi değil!

 New Paradigm MDT sistemi nereden geliyor?

Üstat German ve Çok Boyutlu ve Galaktik Üstatların geri kalanının isteği ile John Armitage/Hari Das Baba sistemi getirdi. Üstat Germain Atlantis günleri sırasında Kaynaktan orijinal sistemi istedi. O ve arkadaşları köleler olarak kullanılmakta olan Varlıkların titreşimlerini yükseltmek için, kendilerini iyileştirebilmeleri ve kölelikten çıkıp kendilerini güçlendirebilmeleri için orijinal 22 – sembollü sistemin enerjilerini kullandı. Bu, Varlıkların kendi kişisel güçlerini kavramalarına ve kendi özgürlüklerinin kontrolünü ele almalarına yardımcı olmak için titreşimleri yükselten orijinal “dönüşüm” idi. Bu süreç değişmedi, sadece genişledi. Şimdi Hari Baba vasıtasıyla getirilen sistem Tüm Var Olan’ın Kaynağına geri giden Yaradılışın 352 seviyesini kapsıyor. Bu, özgürlük vasıtası ile güçlendirme ve kendimiz için sorumluluğu almak anlamına geliyor.

İsim neden New Paradigm Multi-Dimensional Transformation? (Yeni Paradigma Çok Boyutlu Dönüşüm)

Paradigma hayatı, toplumu ve insanları nasıl gördüğümüzü belirleyen kavramların, fikirlerin ve inançların yapısına değinen bir terimdir. New Paradigm (Yeni Paradigma) kendimiz ve yaşamlarımız ile ilgili eski kalıpları, eski fikirleri, eski inançları ve eski yapıları bıraktığımızı söyleme yoludur. Bu, kesinlikle katılımcıları bu kapsamlı enerjiler ile aktive eden workshoplar ile harekete geçirilen en önemli etkilerden biridir.

Çok boyutlu deyimi aşağıda daha fazla tartışılıyor. “Şifa” yerine “dönüşüm” sözcüğünün kullanılmasının nedeni, sistemin içsel büyümeye ve dönüşüme doğru çalışmasıdır. Başlangıç yıllarında düşünce, bu sistemin aktivasyonları ve enerjileri alanların kendilerinde ve başkalarında iyileşmeyi kolaylaştırma kapasitesini verdiği idi. Bu hala doğru düşüncedir, ancak bunun daha çok kişinin kendi kişisel dönüşümünün yan etkisi olduğunu kavradık. En büyük ve en önemli etki, her bireyin bilincinde ve yaşam deneyimindeki dönüşümsel etkidir.

Neden Çok Boyutlu deyimi kullanılıyor?

Üçüncü boyutun günlük yaşamının alışılmış odağı ile, bizler genel olarak sadece 3B Boyutlu Varlıklardan daha fazlası olduğumuz gerçeğinin farkında değiliz. En azından gerçekliğin 12 boyutunda var oluyoruz. Bu sadece, genel olarak kendimizin bu diğer yönlerinin ve unsurlarının farkında olmadığımızdır. New paradigm MDT workshoplarında, kim olduğumuzun bütünlüğünde var olan uyum ve dengeye izin veren kendimizin tüm yönlerine dikkat edilir.

Gerçeklik boyutu nedir?

Gökkuşağının rengin farklı bantlarının tek bir bütünlüğü olması gibi, gerçeklik de içinde titreşimin ayrı bantları olan titreşimler bütünlüğüdür. Kendi kişiliği veya kimliği ile bu titreşim bantları boyutlar olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü boyut zaman, uzay, yön ve diğer tanınabilir unsurlar için bilinir. Her boyutun kendi kişiliği ve kimliği vardır.

Aktivasyon nedir?

Bu, belirli spesifik titreşimler ve/veya enerjiler bireyde aktive edilmek için uykudan aktive edildiği veya çalışır hale getirildiği zamandır.

Aktivasyon, uyumlama ve inisiyasyon arasında fark var mıdır?

Evet. Aktivasyon, fark edilmeden ve bilinmeden uykuda olabilse de, bireyin asıl içsel parçasını oluşturan enerjileri onaylar. İnisiyasyon ve uyumlama bireyin dışından gelen bir şeyi ona takdim etme niyetine dayanır.

Bu sınıflarda aktivasyonlar sırasında ne oluyor?

Özellikle, her bir yeni aktivasyon ile Tanrısal Benliğiniz [Ben’im Varlığı/Monad] ile daha sağlam ve daha net bağlantı. Bu, herkesin aynı anda aynı enerji seviyesini aldığı anlamına gelmez, her biri herhangi bir zamanda ve aktivasyonda başa çıkabileceği kadarını alır. Bu nedenle tek ve aynı sınıfta yirmi farklı insan farkındalık, gelişim ve (o anda bedendeki amaçlarına göre) gereksinimlerine bağlı olarak yirmi farklı aktivasyon alır.

Bu aktivasyonlar kişiyi almaya hazır olduğu mevcut enerjiler her neyse bunları almaya açar. Kendi BEN’İM Varlıklarının iradesine ve daha önce ve workshop sırasında yaptıkları temizlik çalışmasına göre bazıları bunu adımlar ve aşamalar ile yapar. Ne kadar arınma olursa, o kadar çok ışık gelebilir. Ayrıca gelen ışık düşük titreşimli bölgeleri sarsmaya eğilimlidir, çoğu zaman aktivasyonlardan SONRA, bazen haftalar veya hatta aylar sonra devam eden temizliklere neden olur. New Paradigm MDT’de kullanılan dönüştürücü enerjiler sürekli genişler, bu nedenle bunu eski kutu kavramına sıkıştıramayız, örneğin: bu Seviye ve sadece ışığın bu ölçülmüş miktarını alırsınız vs. Hazır olduğunuz şeyi alırsınız ve bu sizi daha fazlasına hazır yapar ve durmaksızın!

New Paradigm MDT’te bir workshopa katılmaktan ne bekleyebilirim?

 New Paradigm MDT üstatlığınıza adım atmanız ve yaşamayı özlediğiniz muhteşem hayatı yaratmanız için size aletler verir. Anne/Baba Tanrı ve tüm yaradılış ile bağlantınızın içsel bilişini hatırlarken – ve izin verirken – kendinizi sevmeyi öğrenebilirsiniz. Kurucu John Armitage’in mesajı her zaman olduğunu sevgi olmanız, gücünüzde durmanız ve bu gücü sevgiyle kullanmanızdır.

Bir workshopa katıldıktan sonra benim için nelerin gerçekleşmesini bekleyebilirim?

Özü koşulsuz Sevgi olan bu yüksek frekanslı enerjiler, aktivasyonların olduğu andan itibaren günde 24 saat, haftada 7 gün bedende akar. Etkileri şifa getirmek, dengeyi ve uyumu teşvik etmektir.

Ama bu Sevgi olmayan, uyum olmayan ve denge olmayan her şeyin farkına varılması, sahiplenilmesi ve benlikten gelen Sevgi ile muamele görmesi için ışığa getirilebileceği anlamına gelebilir. Workshop aktivasyonlarının etkisi genel olarak 2 yıllık bir periyotta devam ederken, bu bazı insanlar için harekete geçirilen uzun bir süreç anlamına gelebilir. Bazıları için bu bir süreliğine içsel karanlık ile yüzleşmedir.

Workshoptan sonra ilk haftalarda, bazıları için kafa karışıklığı ve değişim periyodu da olabilirken, özgürlük ve ışık periyodu olabilir. Genellikle bir kaç hafta sonra gerçekleşen ve değişen şeylerin kuvveti ve sayısı sakinleşir ve enerjilerin etkisi daha nazik bir şekilde ilerler.

Tüm katılımcılar bu ağır bir süreç iken bile, daha önce nasıl olduğuna geri dönmek istemediklerini belirttiler.

Neden artık 1 den 4 e kadar workshop seviyeleri öğretilmiyor?

Yöntemin enerjisi ve anlayışı o kadar çok ilerledi ki, bu 1 – 4 seviyeli workshoplar şimdi güncel değil, günün şartlarına uymuyor. Seviyeler bireyin gereksinimlerine ve bilincine bakmaksızın herkese uyan bir sistemden çalışır. Basic ve 13D workshopları ile, bu her katılımcı, eşsiz bir birey olarak onlar için kişisel olan spesifik olarak uygun hale getirilen ve tam olarak doğru olan şeyi alacak şekilde değişti.

Seviye 4’e kadar workshoplara katıldım. Şimdi sadece Basic Eğitmen workshopuna katılabilir miyim?

Hayır. 1 – 4 seviye workshoplarına katılmış olsanız bile, Basic Eğitmen olmak için ya Basic Master ve sonra Basic Eğitmen workshopuna katılmak zorundasınız, ya da önce 13D Master workshopuna katılıp Basic Eğitmen workshopuna katılmak zorundasınız. Bunlar Basic eğitmen workshopuna katılabilmek için ön koşullardır.

Eğer zaten 1 – 4 workshoplarına katıldıysam, Basic workshoplarına katıldığım zaman bunları tekrarlamış olmuyor muyum?

Hayır. Tekrarlamaları için insanları zorlayan yeniden isimlendirilen seviyeler değil. Basic workshoplar tamamen farklı ve güncellenmiş workshoptur. Verilen aktivasyonlar seviyelerdekilerden tamamen farklıdır. Ve bu workshop her bireye kişisel olarak uyarlanır, ki seviyelerdeki durum bu değildir.

Neden 1-4 workshopları hala verilmekte?

1 – 4 seviye workshoplarına katılan ve bunları öğretebilen bir çok insan var. Maalesef bu insanların çoğu evrimleşen New Paradigm MDT sistemi ile kendilerini güncellemiş tutmadılar. Bu insanların çoğu hala ‘School of Esoteric Sciences’ tarafından bu seviyelerin artık tanınmadığının veya bunlar için sertifika verilmediğinin farkında değiller.

New Paradigm MDT Basic Master ve 13D Master workshopları hemen hemen aynı değil mi?

Hayır, tamamen farklılar. Basic Master insanı ve tüm enerji sistemini New Paradigm’in enerjisine tanıştıran bir workshoptur. 13D Master workshobu, bireyin tüm elektromanyetik sistemini yenilemek için New Paradigm enerjilerini kullanır ve kendi çekirdek özünüz ile yeniden bağlantıdır. Her iki workshop bireyin kendi kişisel dönüşüm yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Basic bunu yavaş ve istikrarlı nazik bir şekilde yapar ve 13D uçmaya benzer.

Bu enerjiler arasındaki fark nedir: New Paradigm MDT, Mahatma koşulsuz Sevgi ve Altın Hayat Çiçeği?

New Paradigm Multi-Dimensional Transformation, kollektif Yükselmiş ve Galaktik Üstatlar ve Işık Kardeşliğinin Elması vasıtası ile Kaynaktan yönlendirilen özel bir enerjidir. Kişi buna aktive edildiğinde bunu kendisi ve başkaları için iyileşmeyi kolaylaştırmak için kullanabilir. Bu, Ben’im Varlığımızın rehberliği altında titreşimsel olarak büyümemize yardımcı olan evrimsel bir enerjidir. John Armitage/Hari Das Baba vasıtası ile Üstat Germain bu zamanda 3B’de bu enerjiyi topraklamaktan sorumludur.

(Mahatma enerjisi olan) Koşulsuz Sevgi, New Paradigm MDT’nin kalbi ve ruhudur. Bu, mor kıvılcımları olan altın – gümüş ışık olarak tanımlanan spesifik bir enerjidir, Dünyada ilk kez 1987’de Armonik Yakınsama zamanında Brian Grattan olarak bilinen bir insan vasıtası ile (geçmiş yaşamında havari Peter idi) topraklanmıştır. Brian geri kalanımız için yolu döşeyerek 1996’da bedeni İLE birlikte yükseldi. Kaynak/Anne/Baba Tanrıdan gelen bu Mahatma koşulsuz saf sevgi, bu zamanlara kadar Dünyada topraklanamayan spesifik kişisel Sevgi enerjisidir, çünkü Atlantis zamanlarında insanlar duygusal bedenlerini yeterince geliştirmediler (duygusal bedenlerinin ruhsal büyümeye zara verdiğine inandılar, bu nedenle sadece zihne odaklandılar).

Altın Hayat Çiçeği Yaradılışın Tohum Mavikopyasıdır. Bu, Dünyadaki yaşamın orijinal modelidir (muhtemelen her yerdeki yaşamın, en azından bu evrende). Merkezinde 7 ncisi olan 6 adet birbiriyle kesişen çember serileri ile sembolize edilir. Tüm Yaradılış Anne/Baba Kaynaktan gelen koşulsuz Sevgi ile bir arada tutulduğu için, yukarıdaki hepsi birbiriyle ilişkilidir.

Bu üç enerji arınma, şifa, evrimde farklı amaçlar mı sahip?

Tüm şifanın amacı – en azından olması gereken – İlahi irade ile uyum içinde bütünlüğü kolaylaştırmaktır. Bu, kolaylaştırıcılar olarak tüm arzularımızı Kaynağın ellerine bıraktığımız anlamına gelir. Onaylama kullanabilirsiniz, “Anne/Baba Tanrı ile birim, senin iradenin enstrumanıyım” veya “her şey Kaynağın ve her bir Ben’im Varlığının iradesine uygun olarak yapılsın” ya da benzer bir şey.

New Paradigm MDT enerjisine aktive olduğunuzda, Işık Kardeşliğinin kollektif bilinci vasıtasıyla Kaynaktan temizleyici/dönüştürücü/dengeleyici enerjilerin tam spektrumunu getirirsiniz. [Işık Kardeşliği: bazen Yükselmiş Üstatlar denir, daha iyi bir terim Çok Boyutlu Üstatlardır, çünkü Varlıkların bu bütünlüğü Dünyada insan hayatları yaşamış ve sonra yüksek boyutlara yükselmiş olan varlıklardan çok fazla engindir.

Hayat Çiçeğine gelince, dengesizlikleri iyileştirmek için, insan kendi kişisel tohum mavikopyasının enerjilerini çağırabilir ve kendi bedenine o talimatları izlemesi komutunu verebilir. Bazıları bunu açık mavi veya beyaz ışık yumurtası şeklinde görür. Elbette, insan aynı zamanda en başta dengesizliğe neden olan eski tavırları salıvermelidir yoksa dönüşüm daimi olmaz.

Onu çağırdığınız zaman, koşulsuz saf sevginin Mahatma enerjisi Kaynaktan aşağıya ışık tüpüne (Antahkarana) yolculuk yapar, çakralarınıza bağlanır, sizi Kaynağa ve Yerküreye bağlar (doğru şekilde aktive edildiği zaman). Varlığınızı bu ışıkla doldurabilirsiniz, kendinizi ve başkalarını, kişisel ve kollektif olarak bu ışıkla sarmalayabilirsiniz. O zaman eğer isterlerse bunu kendilerine getirebilirler. Bu başkaları üzerine empoze edilen bir şey değildir, diğer enerjiler de sadece alıcının özgür iradesine uygun olarak verilir. Sokakta yürürken bunu insanlar için yapabilirsiniz; bir gülümseme de iyidir. Her sabah kendinizi bu Mahatma enerjisi ile aktive edebilirsiniz ve onu dünyaya, istediğiniz her yere gönderebilirsiniz. Onu kendi yüksek kalp çakranıza/timüs sarayınıza getirebilir, dilediğiniz her zaman kendinizi koşulsuz sevgi enerjileri ile doldurabilirsiniz, özellikle korku enerjilerine yenik düştüğünüzü hissettiğiniz zaman. Korku ve sevginin aynı anda aynı mekanı işgal edemeyeceğini hatırlayın ve Sevgi tüm var olan olduğu için, korku illüzyondur. Kendinizi illüzyondan çıkarıp gerçeğe, sevgiye, gerçek realiteye getirmek için Mahatma enerjisini kullanın.

New Paradigm MDT 13D Master workshopu kimin öğretmesine izin veriliyor?

Sadece 13D Eğitmenler 13D Master workshopu öğretebilir. 13D Eğitmen sertifikaları ile Basic Master Workshopları öğretemezler.

New Paradigm MDT Basic Master workshopu kimin öğretmesine izin verilir?

Sadece sertifikalı Basic Eğitmeni Basic Master ve Basic Teacher kurslarını öğretebilir. 13D Eğitmeni Basic workshopları öğretemez.