MCKS RUHSAL İŞ YÖNETİMİ®

Yazdır Yazdır 

Önkoşul: Temel Pranik Şifa eğitimi

“Kadim ezoterik öğretilere göre Yedi Işın vasıtası ile Yönetim, Yaradılış Sürecinde kullanılan yedi enerjiyi yansıtır. Başarılı olmak istiyorsanız, Yaratıcının Yönetim Sistemini kopyalayın!

 Master Choa Kok Sui

Ezoterik Yasaları kullanarak Yaşamınızın ve İşinizin Başarılı Yönetimine Devrimsel Bir Yaklaşım.

Bu yenilikçi workshop son zamanlarda, yönetime modern ve dostça bir imaj vererek iş dünyasının başarısı ve finansal zenginliği için devrimsel bir yaklaşım kullanan Master Choa Kok Sui tarafından tasarlanmıştır.

Enerjiyi ve ruhsal yasaları kullanarak, planların ve projelerin hayata geçirilmesi ve iş ilişkilerinin etraflı uygulanması kolaylaştırılabilir. Olumlu bir organizasyonel ortam, artan çalışan verimliliği ve yatırımlarda iyi geri dönüş yaratılabilir. Basit meditasyon tekniklerinin kullanılması ile, bireyler doğru kararlar verme ve kritik iş durumlarına özen gösterme yeteneklerini artırarak keskin bir zihin geliştirirler.

Kurs aynı zamanda çalışanların fiziksel ve zihinsel olarak anında enerji yüklenmelerini sağlayarak iş yerinde stres üreten durumlar ile nasıl başa çıkılacağını öğretir. Katılımcılara “stres ve gerilim enerjisini” uzaklaştırmak için hızlı pratik ip uçları verilir.

Bireylerin ruhsal güçlenmesi kuvvet, kendine güven, hedeflerin netliği ve iş durumları ile başa çıkma dinamizmi ile sonuçlanır. Yönetim ve iş gücü arasındaki uçuruma köprü oluşturmak, karşılıklı saygı elde etmek, daha güçlü ilişkiler geliştirmek, verimliliği güçlendirmek ve üretkenliği artırmak için kullanılan teknikleri öğrenin.

Workshop pratiktir ve iyi yapılandırılmıştır. Çekirdek öğretiler kadim ruhsal ve ezoterik prensiplere dayalı iken, şirket yönetimine özlü, yenilikçi ve etkili yaklaşımı modern dünya için uygun hale getirilmiştir ve adapte edilmiştir.

Bu deneyim ile dopdolu kursa katılarak, aşağıdakileri öğreneceksiniz:

* Ezoterik yasaları kullanarak iş başarısını ve karları artırmak

* Kanıtlanmış nefes ve meditasyon teknikleri ile Stres Yönetimi

* Hızlı ve anında fiziksel ve zihinsel enerji yükleme teknikleri

* Meditasyonlar vasıtası ile berrak ve keskin bir zihin geliştirmek

* Üretken, verimli ve uyumlu bir iş/çalışma ortamı yaratmak

* Verimli Zaman Yönetimi

* Profesyonel ve kişisel ilişkileri geliştirmek

* Yedi Işını Kullanarak Yönetim (İnsan arketipleri ve eğilimleri)

… Ve çok, çok daha fazlası