Güneş ve Jeomanyetik Aktivite ve Bunların İnsan Fizyolojisi Üzerindeki Etkileri

Yazdır Yazdır 

Güneş ve Jeomanyetik Aktivite ve Bunların İnsan Fizyolojisi Üzerindeki Etkileri

Güneş ve Jeomanyetik Aktivite (S-GMA), manyetosfer ve iyonosferdeki elektrik akımlarındaki değişikliklerin neden olduğu jeomanyetik alanın bozulmasıdır. Dünyanın jeomanyetik alanı ile etkileşime giren ve manyetosfer-iyonosfer akım sistemine enerji ekleyen güneş patlamaları, koronal kütle atımları ve yüksek hızlı rüzgar akımlarının akışındaki bu tür değişikliklerin ana nedenidir. Jeomanyetik fırtınalar, alt fırtınalar ve titreşimler jeomanyetik aktivitenin en kayda değer tezahürleridir. Çok sayıda çalışma günümüzde S-GMA’daki değişikliklerle ilişkili önemli fiziksel, biyolojik ve sağlık etkilerini tespit etmiştir. Hastane başvuruları ve sağlık kayıtları ile S-GMA arasında önemli korelasyonlar uzun süredir gözlemlenmektedir. Bugün, S-GMA’yı biyolojik etkiler ve insan sağlığı etkileriyle ilişkilendiren geniş bir araştırma grubu bulunmaktadır.

Güneş ve Jeomanyetik Aktivite ve Bunların İnsan Fizyolojisi Üzerindeki Etkileri (Dosyayı açmak için yazının üzerine tıklayın)