Japonlar İnsan Beynindeki İmgeleri Okumayı Başardı

Yazdır Yazdır 

The Yomiuri Shimbun

11 Aralık 2008

OSAKA— Dünyada ilk kez, Kyoto Bölgesindeki bir araştırma grubu insan beyninden direkt olarak optik olarak alınan imgeleri işlemeyi ve görüntülemeyi başardı.

NeuroInformatics Departmanı’ndan Yukiyasu Kamitani ve Yoichi Miyawaki’yi da kapsayan İleri Telekomünikasyonlar Araştırma Enstitüsü’nden bir grup araştırmacı, yaklaşık 100 milyon imgenin okunabildiğini söylediler, zihinsel imgeler kadar rüyaların da muhtemelen gelecekte aynı tarzda görüntülenebileceğini eklediler.

Araştırma ABD bilim dergisi “Neuron”da Perşembe günü yayınlanacak. Optik olarak alınan imgeler retinada elektrik sinyallerine dönüştürülüyor ve beynin görsel korteksinde işlem görüyor.

En son deneyde, araştırma grubu iki kişiden, 100 – piksel ekrandaki 440 farklı hareketsiz imgeye birer birer bakmalarını istedi. İmgelerin her biri gelişigüzel gri bölümler ve yanıp sönen bölümlerden oluşuyordu.

Araştırma grubu fonksiyonel bir rezonans görüntü tarayıcı (fMRI) ile iki kişinin görsel korteksinde beyin aktivite modellerindeki süptil farklılıkları ölçtü. Sonra imgeleri alt bölümlere ayırdılar ve öznelerin tanıma modellerini kaydettiler.

Araştırma grubu daha sonra “nöron” sözcüğüne ve beş adet kare ve haç gibi geometrik şekle bakmakta olan iki kişinin görsel kortekslerini ölçtüler. Saklanan beyin modellerine dayanarak, araştırma grubu beyin aktivitelerini analiz etti ve Latin harflerinin ve diğer şekillerin imgelerini yeniden yapılandırdı, optikal olarak alınan imgeleri yeniden yaratmayı başardı.