İNSANLAR ÜZERİNDE JEOMANYETIK ETKİLERİN YENİ KANITI

Yazdır Yazdır 

Yeni bir çalışmaya göre, daha fazla insan jeomanyetik fırtınanın olduğu günlerde felç geçiriyor – solar rüzgarlar veya koronal kütlesel püskürmeler Dünyanın manyetik alanını altüst ettiği ve Güneşten gelen güçlü manyetik kuvvetleri fırlattığı zamanlarda.  

Yeni Zelanda’da Auckland Teknoloji Üniversitesinden bilim insanları 1981 ve 2004 arasında yapılmış olan büyük felç araştırmalarından alınan verileri analiz ettiler. Kollektif olarak, araştırmalar Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan 11,000 den fazla insanı kapsıyordu. Bilim insanları felç oranı ile ABD Ulusal Okyanus ve Atmosferik Yönetiminden (NOAA) alınan jeomanyetik aktivite arasındaki korelasyonu araştırdılar.

Tıp dergisi Stroke’de yayınlanan bulgular felçlerin jeomanyetik fırtınalar olan günlerde diğer günlerden yüzde 19 daha fazla gerçekleşme olasılığı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar artan felç riskinin “önemli bir artış” olduğunu söylediler, ama sigara içmek veya yüksek kan basıncı gibi diğer bilinen risk faktörlerinden dolayı olan artış kadar büyük değil.

Araştırmacılar bulgularının bir açıklamasının jeomanyetik fırtınaların artan kan basıncına katkıda bulunabileceği ve kalp ritmini değiştirebileceği gerçeği olduğunu söylediler. Ama, büyük ölçüde bilinmez kalan korelasyon nedenleriyle araştırmacılar insanların bilinen risk faktörlerinden kaçınmaları gerektiğini söyledi – stres, aşırı alkol ve susuz kalma vs.