Sessiz Güneş Soğuma Trendine Neden Oluyor

Yazdır Yazdır 

Mitch Battros – Earth Changes Media

10 Ocak 2010

NASA’nın uydusundan alınan yeni ölçümler şu andaki solar döngünün azalan aşaması ile bağıntılı olan üst astmosferdeki dramatik soğumayı gösteriyor. İlk kez araştırmacılar Güneş ve Dünya’nın termosferinin iklimi arasında güncel bir bağlantıyı gösterebiliyorlar. Termosfer 100 km yukarıda olan bölgedir. Bu, yüksek atmosferde iklim değişiminin doğru tahminlerini yapmakta önemli bir adımdır.

NASA’nın Langley Araştırma Merkezinden, Hampton Üniversitesinden ve Atmosferik Araştırma Ulusal Merkezinden bilim adamları bu sonuçları 14-18 Aralık’ta Amerikan Jeofizik Birliğinin sonbahar toplantısında sundular.

Dünya’nın termosferi ve mezosferi atmosferin en az keşfedilen bölgeleridir. NASA Termosfer – İyonosfer – Mezosfer Enerjetikleri ve Dinamikleri (TIMED) misyonu, Dünya’nın üstündeki atmosferin 60 km yüksekliğini keşfetmek için geliştirildi ve Aralık 2001’de başlatıldı. TIMED misyonundaki cihazlardan biri olan SABER cihazı mezosferin ve alt termosferin enerji stoğunu ölçmek için tasarlanmıştır. SABER veri seti şu anda sekiz yıllık verileri kapsıyor ve çeşitli zaman ölçeklerinde termosferin ısı stoğu ile ilgili bazı temel içgörüler sağladı.

Atmosferik Araştırma Ulusal Merkezinden Stan Solomon, şu andaki solar minimum koşullarının son zamanlardaki SABER veri setleri için eşsiz bir durum yarattığını açıklıyor. Solar döngü 23’ün bitişi termosferdeki ışınımsal soğumayı inceleme fırsatı sundu.

SABER ve NASA Langley’den Marty Mlynczak, “Güneş çok olağandışı bir periyotta” dedi. “Dünya’nın termosferi önemli şekilde karşılık veriyor.

TIMED ölçümleri Güneşin yaydığı ultraviyole radyasyonun miktarında azalma gösteriyor. İlave olarak, üst atmosferden nitrik oksit molekülleri tarafından yayılan kızılötesi radyasyon miktarı 2002’nin başlarından bu yana 10 faktör azaldı. Bu gözlemler o zamandan bu yana üst atmosferin önemli miktarda soğuduğunu belirtiyor. Araştırma ekibi, solar aktivite sonraki yıl hızlanmaya başlarken atmosferin tekrar ısınmasını bekliyor.

SABER veri seti termosferden Nitrik oksit (NO) ve Karbon dioksit (CO2) emisyonlarının ilk küresel, uzun – vadeli ve sürekli kaydıdır.

Mlynczak, “Termosferin NO ve CO2 tarafından ışınımsal soğutulmasının veri setinin termosfer için ilk iklim veri kaydını oluşturduğunu öneriyoruz” diyor.

TIMED verileri, yüksek atmosferdeki iklim değişiminin doğru tahminlerini yapmakta önemli bir adım olan üst atmosfer iklim modellerinin geçerliliği için iklim kaydını sağlıyor. SABER, üst atmosfer iklimi açısından doğal değişkenliğin ilk uzun – vadeli ölçümlerini sağlıyor.