RUS BİLİM ADAMLARI UYARIYOR, DÜNYA AFETSEL KÜRESEL TUFANA HAZIRLANMALI

Yazdır Yazdır 

20 Kasım 2008

MOSKOVA. (Andrei Kislyakov, scientific commentator, for RIA Novosti)

Dünya jeoloji topluluğu gezegenimizdeki bugünlerdeki sismik aktivitenin gelmekte olan şey ile karşılaştırılamayacağı uyarısını yapıyor.

Son üç yılda, örneğin Pakistan düzinelerce depremle çarpıldı. Mart 2005’te 80,000 kişi oradaki molozların altında öldü. 30 Ekim’de, son kez doğa hareketlendi, yüzlerce kişi öldü. 2004’ün sonunda Asya’daki tsunamide binlerce insan boğuldu. Çin ve Afganistan da son zamanlarda depremlerle sarsıldı.

Son yıllarda gezegenimizi süpüren bu doğal afetler, dünyanın sadece politik değil, iklimsel bir istikrarsızlığın olduğu bir çağa girdiğini gösteriyor. Birçok bilim adamı – biyolog ve çevre bilimciler – Dünya üzerindeki afetsel iklim değişimi için insan ırkını suçlamaya eğilimli. Şüphe yok ki, sanayi aktivitesi nedeniyle oluşan sera etkisi küresel ısınmada önemli bir rol oynuyor, ama göz önüne alınacak başka nedenler de var.

Dünya kendi ekseni etrafında daha yavaş dönüyor. Uluslararası Dünya Dönüş Servisi son yıllarda 24 saatlik gün uzunluğuna ikinci bir ekleme yaptı.

Moskova Enerji Enstitüsü’nden profesör Igor Kopylov’a göre, gezegenin – devasa bir elektrikli makine – enerji dengesinin bozulmasının ana nedeni budur. O 2004’te bakış açısını ifade etti. Kopylov, Dünya’nın küresel değişimin ilk aşamasına girdiğine ikna oldu. Dünya’nın manyetik alanının zayıflaması ilk kez 20 nci yüzyılın başlarında kaydedildi ve dönüş hızında sürekli bir azalış 1980 lerin ve 1990 ların başında kaydedildi. Dünya’nın dönüşü yılda bir saniye yavaşladığı zaman, muazzam miktarda ısı salıverildiği tespit edildi. Bu ısı, insanın sanayi aktivitesiyle salıverilen enerji hacminin yüzlerce katıdır.

Dünya’daki tüm süreçlerin kozmik döngülere ve ayrıca Güneş Sistemi’nin Galaksimizdeki pozisyonuna bağlı olarak işlediğini kabul edersek, o zaman insanlık bir başka Büyük Tufan ile yüzleşiyor olabilir.

Dünya’yı da kapsayan Güneş Sistemi Galakside spirallenen eliptik yollarda seyahat eder. En büyük spiral için döngü zamanı 200 – 210 milyon yıldır ve küçük galaktik döngüleri belirleyen en küçük spiral için, 26,000 yıldır. Buna uygun şekilde, bir döngünün yarısı 130 yüzyıl sürer. Bu periyot neredeyse son Tufan’ın tarihine denk geliyor, son tufanın oluşu gerçekti. İncil’in ki dahil bir çok insanın mitleri ve efsaneleri olayı kaydetti.

Tufan tam olarak MÖ 11,100’e tarihlendirildi. Eğer Dünya üzerindeki uygarlaşmış toplumun 400,000 yıldır geliştiğini kabul edersek, o zaman bu periyot 30 büyük tufan gördü ve bizler otuz – birinci tufanın başlangıcına tanık oluyoruz.

Kozmik döngüler insan standartlarına göre o kadar devasa uzunluktadır ki, insanların yaşamına çok az etkisi vardır, ancak galaktik döngünün aktif başlangıç aşaması uygarlığın gelişimi için çok önemlidir. Rus bilim adamlarının görüşüne göre, Dünya şu sıralar kendisini kesinlikle döngüde bu noktada (galaktik döngünün başlangıcında) buluyor.

Elektrikli makine “Dünya gezegenin”deki geçişle ilgili süreç üç aşamaya bölünebilir. İlk aşama sırasında (300 – 500 yıl sürüyor) ters akımların (elektrikli makineler yasasına göre) yönünde göreli olarak hızlı bir değişim, Dünya’nın manyetik alanını değiştirir, Kuzey manyetik kutup Arktik Okyanusun doğu bölümüne kayar. Dünya’nın manyetik alanındaki bu değişime, okyanus sularının ve atmosferin dolaşımındaki değişimlerin neden olduğu kuvvetli manyetik fırtınalar, depremler ve felaketsel atmosferik olaylar eşlik eder.

Manyetik alandaki değişim, Dünya’nın ozon tabakasında değişimlere yol açar, bu da değişen radyasyon seviyeleri nedeniyle biyosferin gelişiminde ani sıçramalara neden olur. Gezegenin ortalama sıcaklığı yükselirken, buzullar çözülmeye başlar, dünyadaki okyanus seviyelerini yükseltir.

Geçişle ilgili periyodun ilk “sıcak” aşaması en kısa ve en aktif olandır. Bu periyot gezegenin göreli olarak hızlı fren yapmasına ve küresel ısınmaya yol açan muazzam miktarlarda ısı salıvermesine tanık olur.

İkinci aşamada, manyetik alan stabilize olur, dengelenir. Dünya yavaşça dönüş hızını artırır ve elektrikli makine “Dünya” normal hızına yakın bir hıza yeniden döner. Dönüşün artan hızı soğuk bir dönem getirir, buzullar tekrar kütlelerini kazanırlar ve okyanuslar eski hacimlerine dönerler.

Üçüncü aşamada, geçişle ilgili periyot sona erer, Dünya’nın hızı sabitlenir ve gezegenin enerji dengesi önceki binyılın koşullarına geri döner.

Son Büyük Tufan’ı takip eden insanlar Doğu’dan Batı’ya göç etmeye başladı. Şimdi Doğu’dan büyük bir göç görecek miyiz?