Zaman Üzerine Yeni Bir Teori Şimdi ve Geleceğin Aynı Anda Var Olduğunu İşaret Ediyor

Yazdır Yazdır 

Zaman Üzerine Yeni Bir Teori Şimdi ve Geleceğin Aynı Anda Var Olduğunu İşaret Ediyor

 24 Aralık 2018

Tartışmalı yeni bir teoriye göre, etrafımızdaki her şey karmaşık bir şekilde planlanmıştır ve herkesin kaderine zaten karar verilmiştir. Yeni teori zamanın GEÇMEDİĞİNİ ve her şeyin hep var olduğunu ileri sürüyor.

Gerçekte, hep düşündüğümüz gibi zaman lineer değildir ve etrafımızdaki her şey hep vardır.

Araştırmacılar görelilik teorisinin kabul ettiği gibi, zamanın, uzay-zamanın bir boyutu olarak görülmesi gerektiğini belirtiyorlar – bu nedenle bir bakıma zaman bizim tarafımızdan geçmez, çünkü uzay-zaman geçip gitmez. Bunun yerine, zaman evrenin içinde hareket eden bir şey değil, evrenin uniform daha büyük dokusunun bir parçasıdır. Bir bilim insanına göre, olmuş olan her şey ve olacak olan her şey aslında tam bu anda gerçekleşiyor, çünkü zaman uzayda konumlanmıştır.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)’te felsefe doçenti olan Dr. Bradford Skow tarafından öne sürülen yeni teori, eğer evrene yukarıdan baksaydık, gerçekte zaman ve olayların tüm yönlerde yayıldığını gözleyeceğimizi belirtiyor.

Bu aslında ne anlama geliyor? Bu bildiğimiz şekliyle zamanın doğru olmadığı, başka deyişle her zaman düşündüğümüz gibi lineer olmadığını ileri sürüyor. Aslında, etrafımızdaki her şey hep var.

Yeni teori Dr Skow’un Objektif Başlangıç kitabında ayrıntılandırılıyor, şunları yazıyor: “İnsanlara ‘bana zamanın geçmesini anlatın’ dediğiniz zaman, genellikle bir metafor kullanırlar.

Zamanın bir nehir gibi aktığını veya zamanda denizde yol alan bir gemi gibi ilerlediğimizi söylerler.

Yazar, “Bunun için iyi argümanlar görmezsem buna inanmak istemem” diyor.

“Objektif Başlangıçta” Skow okuyucuları olayların başka türlü olabilmesinin zor olacağına ikna etmeyi amaçlıyor. Bunu yapmak için, kitabın çoğunu zaman hakkında rakip fikirler düşünerek geçiriyor – zamanın geçmediğini veya bir bakıma bizden geçmediği fikirleri. Skow “Eğer zamanın geçmesi hakkında bu metaforları çok ciddi şekilde ele alsaydınız, ne tür bir evrene sahip olacağınızı görmekle ilgileniyordum.” diyor.

Dr. Skow ‘blok evren’ teorisine inanıyor – geçmişin, şimdinin ve geleceğin aynı anda var olduğunu ifade eden teori.

Başka deyişle bu, bir olay gerçekleştiğinde, uzay-zamanda bir yerlerde var olmaya devam ettiği anlamına geliyor.

Yeni ‘tartışmalı’ teori, uzay ve zamanın aslında gerçekleşmiş olan her şeyin uzay – zamanda kendi koordinatlarına sahip olduğu karmaşık dört boyutlu yapının parçası olduğunu belirten Albert Einstein’ın görelilik teorisi tarafından destekleniyor.

Dr. Skow ayrıntılar veriyor:

Blok evren teorisi, zamanda yayılmış olduğunuzu söylüyor, uzayda yayılmış olmanıza benzer bir şekilde. Tek bir zamanda yerleşik değiliz.”

Dr. Skow olaylar değişirken zamanı geçmiş gibi gördüğümüzü kabul ediyor, Dr Skow ‘yayılmış koşullarda’ olduğumuzu ve zamanın farklı parçalarının sonsuz evren de noktalarla belirtilmiş olduğuna inanıyor.

(Çeviri: Saffet Güler)

https://www.tsknowledge.com/2018/12/a-new-theory-on-time-indicates-present.html?fbclid=IwAR1HsI8a5ld9Dyl7FPS6LBRyrX3f9vWiHlvYuAfqRg1RvGV326fmjflVz0Q