KAOTİK DÜĞÜMLER ve BOYUTSAL UYUMLAMALAR

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Mesajı

Tom Kenyon kanalıyla

8 Ekim 2009

Kaotik Düğümler ve Boyutsal Uyumlamalar

Kaotik Düğümler

Daha önceki iletişimlerimizden birinde kaotik düğümler kavramını tartıştık. Bizim perspektifimizden, bu tür bir düğümün zirvesinde olduğunuza inanıyoruz.

Kaotik olaylar tahmin edildiğinde, bir gizem ile sunulur, çünkü kendi en temel doğasıyla tahmin edilemezdir. Yine de kaotik olayların akışında kaosun akışını besleyen bir alt yapı vardır. Bu alt yapıyla (kuantum alanı) ilgili anlayışımıza dayanarak, bundan sonraki 90 gün içinde bir Kaotik Düğümün tezahür edeceğini tahmin ediyoruz. Gerçekte bu mesajdan sonraki saatlerde veya tahmin ettiğimiz pencereden önceki haftalarda ortaya çıkabilir. (Not: Daha önceki Kaotik Düğümler başlıklı Hathor mesajına bakınız: http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=645&Itemid=674)

Bununla birlikte, bu Kaotik Düğümün gerçek zamanlamasına bakmaksızın, kendisini çoklu şekillerde sunacağına inanıyoruz, buna uluslar arası finans, fiziksel ve zihinsel sağlıkta zorluklar, depremler ve volkanik etkinliği de kapsayan gezegensel yerküre değişimleri ve artan iklim anormallikleri dahildir. Tüm bu olaylar hükümetlerinizin bu tür olaylarla başa çıkmak zorunda oldukları kaynakları zorlar.

Daha önce söylediğimiz gibi, Kaotik Düğümlerin doğası öyledir ki, tahmin edilemeyen çoklu etkileri vardır ve böylece ortaya çıkacağına inandığımız kaousun belirli yönlerine hitap etmek istemiyoruz, bunun yerine kaos ile enerjisel ve ruhsal olarak başa çıkma stratejilerini tartışmayı diliyoruz.

Kaos ile ilgili perspektifinizi değiştirmenizi ve onu uygunsuzluk ve zorluk yerine bir tekamül katalizörü olarak görmenizi öneriyoruz. Bu tür olayların sizi nasıl etkilediği, onları nasıl gördüğünüzde yatar.

Bununla anlatmak istediğimiz şey, insan bilincinin bir monotonlukta sıkışıp kalmaya, olayların neye benzeyeceğini tahmin etmeye ve bu tahminlere dayanarak eyleme geçmeye eğilimi olmasıdır. Ve çoğu insan için, gerçeklik beklentilere uymadığı zaman, bu büyük içsel sancı yaratır ve Kaotik Düğümlerin temel doğasıyla tahmin edici yetenekleriniz çoklu olasılıkların ortasında çöker.

Birçok insan için, kaotik olaylar korku tepkisi üretir, çünkü kişinin uygun eylemi tahmin etmek için güvendiği istikrar görünüşe göre ortadan kayboldu. Ve korku anlaşılabilir bir tepki iken, birçok olası tepkiden sadece biridir. Böylece, beklenmedik olaylarla her karşılaştığınızda, birdenbire kendini sınırlamanın ve beklentinin alışkanlığından sıçramak için zihninizi eğitmenizi teşvik ediyoruz.

Enerjisel bakış açısından, belli bir durumda başınıza gelen şeyin, fiziksel olarak bulunduğunuz yerle değil, titreşim frekansınız ile ilişkisi vardır, yani bilinç halinizle.

Bu nedenle, kaotik olayları deneyimleyen aynı yerdeki iki insan çok farklı duygusal tepkilere sahip olabilir. Bir kişi korku, öfke ve kızgınlık ile felç olabilirken, diğer kişi anı komik olarak deneyimleyebilir. Herkesin “gerçek” olarak deneyimlediği gerçekliğin yalnızca kendi zihinlerinin üretimi olduğunun ani ve beklenmedik kavrayışı olan kozmik şakayı idrak edebilir.

Kaotik olaylar statükoyu rahatsız ettiği zaman, bilinçte yukarıya sıçramak, büyülü rüyadan uyanmak için bir giriş kapısı, bir fırsat ortaya çıkar. Ancak kollektif rüyadan uyanmak sadece eğer eşiği geçmeye hazırsanız gerçekleşir.

Kaotik olayları tekamül katalizörleri olarak kucaklamaya zihinsel ve duygusal olarak hazır olan bir insan için, yakın gelecek eğlenceli olaylarla, beklenmedik şanslarla ve son birkaç bin yıldır insanlığı sıkıca kavramakta olan kitlesel rüyadan uyanma hissiyle dolu olacak.

Deyim yerindeyse işte kumdaki çizgi. Karşılaştığı sorunlar için başkalarını suçlamaya devam edenler için, kollektif olarak gördükleri rüyadan uyanmak yerine ölmeyi tercih edenler için, bu gelen Kaotik Düğüm mücadele etmek için çok zor olacak ve söylediğimiz gibi, bu gelecek olan birçok düğümlerin sadece ilkidir. Ama Kaotik Düğümlerin tekamül katalizörleri olduğu fikrini kucaklamış olan bir insan için, farklı bir hikaye olacaktır.

Yine, önemli olan fiziksel olarak bulunduğunuz yer değildir, önemli olan titreşim frekansınızdır, bilinç halinizdir.

Geçmişte, sizler dünyanın ve insanlığın yükselişinin gerekli ve kaçınılmaz yönü olan bu portallardan geçerken, size yardımcı olması için birçok aletler verdik. Paylaştığımız bu yöntemlerin bazıları kutsal geometriyi içeriyor. Bazıları duygusal üstatlığı ve “esriklik ve kalp” dediğimiz şeyi kapsıyor. Bu önceki mesajlara bakmanızı ve verdiğimiz aletlerle çalışmanızı öneriyoruz.

Bunu daha önce iki kez söylemiş olmamıza rağmen, üçüncü kez söyleyeceğiz. Bu, anlamanızı istediğimiz temel bir prensiptir.

Fiziksel olarak nerede bulunduğunuz önemli değildir. En çok önemli olan titreşim frekansınızın durumu, bilinç halinizdir.

Ancak, dikkatimizi titreşim frekansınızı değiştirmenin çok basit bir yöntemine çevirmeyi diliyoruz.

“Düzenli (tutarlı) titreşim frekansı” adını verdiğimiz frekansta olduğunuz zaman, kaotik olaylardan çok büyük üstatlıkla, yükselmiş sezgiyle ve kendiniz için rüyayı nasıl yarattığınızın büyük farkındalığı ile geçersiniz. Bu üç unsur bilinci özgürleştirir ve kaosun ortasında geçiş yollarını (örneğin doğru eylemler) bulmanız için pozitif bir çekici yaratır, bu sizi kaotik durumlardan geçirir. Bu, gelen zamanlarda size rehberlik edecek olan ruhsal üstat tipidir.

Sahip olduğunuz çok sofistike ve karmaşık düzenli (tutarlı) duygusal haller olmasına rağmen, en basit olanından söz etmek istiyoruz. Siz buna “neşe” veya “takdir (değer bilme)” diyorsunuz. Neşe veya takdir halinde olduğunuzda, titreşim frekansınız değişir ve yukarıya doğru çıkan titreşimin sürekliliğinin başlangıcında olursunuz.

Bunu yapmanın birçok yolları vardır, içinde yaşadığınız başlıca duygusal tonları olarak neşe ve takdiri seçmenizi teşvik ediyoruz. Bu zihinsel ve duygusal eğitimdir ve yolunuza çıkan şeye hazırlanmak için bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kültürünüz neşe ve takdir hissetmek için bir nedeniniz olması gerektiğine inanmanız için sizi hipnoza sokuyor, ama ruhsal üstatlar olarak size etrafınızda neler olduğuna bakmaksızın bu tepkiyi yaratma yeteneğiniz olduğunu söylüyoruz.

Başka deyişle, neşe ve takdir hissetmek için bir nedene gereksiniminiz yok. Eğer bu titreşim alemine girmek ve bunda yaşamak için kendinizi eğitirseniz, gelecek olan kaotik zamanlardan büyük üstatlık derecesi ile, yükselmiş sezgiyle ve beklenmedik şansla geçersiniz.

Boyutsal Uyumlamalar

Sizlerle bir ses armağanını paylaşmak istiyoruz, biz buna dünyanın şu anda geçmekte olduğu enerjisel portaldan geçmenize yardımcı olmak için Boyutsal Uyumlama adını veriyoruz.

Boyutsal Uyumlamalar süptil (ince) bedeninizdeki enerji merkezleri üzerinde belirli eylemler vasıtasıyla titreşim hızınızı değiştiren bir seri ses kalıplarıdır. Gelecek iletişimlerde, dünyanın ve insanlığın şu andaki boyuttan bilincin yüksek alemlerine geçişini nasıl algıladığımıza dayanarak, birçok Boyutsal Uyumlamalar sunacağız.

Sunduğumuz bu ilk Boyutsal Uyumlama epifiz bezi ile ilgili, epifiz bezinin içinde kristal bir yapı vardır ve bizim perspektifimizden kozmik bir anten gibi işler, varoluşun ışık alemlerinden izlenimler, bilgi ve enerji almanızı sağlar.

Boyutsal Uyumlamayı dinlediğiniz zaman, fakındalığınızı başınızın merkezine odaklamanızı ve sesleri dinlerken, bu seslerin başınızın merkezinde bulunan epifiz bezinden çıktığını imgelemenizi öneriyoruz. Algısal imgelemediki bu değişiklik ses kalıplarının sizinle daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

Çelişkili bir biçimde, epifiz bezinizin kristal yapısı içinde süptil izlenimlerin ve bilginin sonsuz dünyası vardır.

Kendinin – farkındalığı ve tekamül seviyenize bağlı olarak, bu Boyutsal Uyumlamanın etkilerini başınızın merkezinde basit enerji hareketi olarak deneyimleyebilirsiniz veya onun ürettiği ışığın karmaşık dalga formlarını deneyimleyebilirsiniz. Ve beyninizin nöral şebekesinde ve bazı durumlarda, tüm bedeninizde ve süptil bedenlerinizde bu ışık ve bilgi – enerjisinin akımlarını deneyimleyebilirsiniz.

Bu uyumlamayı dinlemenizi ve kendiniz için bir değeri olup olmadığını belirlemenizi öneriyoruz. Bazı insanlar için, bunu belirlemek için birçok kez “dinlemek” gerekebilir. Eğer bu Boyutsal Uyulmamanın ruhdal haliniz, düşünce süreçleriniz ve süptil farkındalığınız üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu hissediyorsanız, en azından her gün bir kez dinlemenizi tavsiye ediyoruz, eğer dilerseniz.

Aslında, Boyutsal Uyumlamanın ses kalıpları ışıktan oluşan karmaşık dalga modellerinin işitsel bir yansımasıdır. Ses kalıplarını ve armonikleri dinliyorsunuz, ama bu ışık alemlerinde gerçekleşen şeyin işitsel bir yansımasıdır. Başka bir deyişle, epifiz bezinize odaklanırken bu Boyutsal Uyumlamayı dinlediğiniz zaman, ruhsal yolculuğunuz için çok geniş içerikleri olan karmaış tekamülsel, katalizör ışık dalgalarını canlandırırsınız (uyarırsınız).

Bu armağanı, işitecek kulakları olanlarınızın bunu kürelerin müziği, yuvaya çağrı ve sizi bekleyen büyük kadere giriş kapısının açılışı olarak farkecekleri anlayışı ile sunuyoruz.

Hathorlar

8 Ekim 2009

Sayfanın altında Boyutsal Uyumlamanın linkini göreceksiniz.
_______________________________________________________

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Kaotik Düğümler

Her şeyden önce, okuyucularımıza Kaotik Düğümün dünyanın sonu anlamına gelmediği güvencesini vermek istiyorum. Ve eğer Hathorlar haklıysa, 2012’den önce ve sonra bir seri Kaotik Düğüm olacak.

Bu mesaj vahim bir durumu anlatan bir mesaj değil, daha çok uyanmak için ayıltıcı bir çağrıdır.

Büyük ölçekli kaotik olaylara felaketler olarak bakmak yerine, Hathorlar bunları tekamül katalizörleri olarak, büyülü rüyamızdan daha büyük algısal gerçekliğe adım atabileceğimiz geçiş kapısı olarak görmemizi teşvik ediyor.

Buna, kozmik şaka, dünyadaki hepimizin gerçeklik algılarımızı yarattığının ve ürettiğinin ani içgörüsü adını veriyorlar.

1980’lere geri dönersek, Büyük Kulaklı Adamlar (Hathorlara taktığım lakaplardan biri) benimle iletişim kurmaya başladılar, dünyanın bir yükseliş sürecinden geçtiğini, gezegenin ve üzerindeki tüm yaşamın bilincin yüksek boyutlarına gireceğini söylediler.

Hathorlara göre yükselişin gerçeklerinden biri kaotik durumların kaçınılmaz olmasıdır. Bunlar, tekamül eden bir sistem yüksek enerjisel hale doğru ilerlerken o sistemin imzalarıdır.

Dünyanın durumunu, süregiden finansal zorlukları, fırtınalarının büyüklüğünün artmasını, Ateş Halkasındaki (Ring Of Fire) artan deprem etkinliğini, H1N1 virüsü ile ilgili en son meydan okumaları, Rusya’da altı farklı yanardağın garip eşzamanlı patlamalarını düşünürken, zaten Kaotik bir Düğümün ortasında olup olmadığımızı merak ediyorum.

Ama mesajlarını yazdıktan sonra bunu Hathorlar’a sorunca, kendisini gittikçe – artan sayıda görünüşe göre ilişkisiz kaotik olaylar olarak sunacak olan bir Çan Eğrisinin başlangıcında olduğumuzu söylediler. Bu özellikle onların Kaotik Düğüm tanımıdır. (Not: Onların Kaotik Düğümler ile ilgili görüşleri hakkında daha fazla içgörüyü Kaotik Düğümler başlıklı mesajlarında bulabilirsiniz – Linki yukarda veriliyor.)

Şimdi, kayıt için, Hathorların sadece ikinci kez olaylar ile ilgili gerçek zaman çizgisi tahmin ettiler. Bunu yaptıkları son kez şu andaki finansal erimeden iki yıl önceydi. O mesajda, mesajı verdikleri tarihten itibaren yaklaşık altı ay ile iki yıl arasında bir zaman penceresinde finansal erimeyi tahmin ettiler. O örnekte, onların tahminlerinin tezahürü önceden haber verdikleri şeyin eşiğinde, ama açıkça zaman penceresi içinde gerçekleşti.

Bu kez, kaosun kendisinin tahmin edilemez doğası nedeniyle kaotik Düğümü tahmin etmenin zor olduğu uyarısını yaptılar. Ve böylece kendilerini bunun gibi zor durumda bırakmalarını ilginç buluyorum.

Tarihsel olarak bilincin diğer boyutlarında bulunan varlıkların tam tarihleri tahmin etmede çok zayıf olduklarını gördüm, yine de onlar bazen olayların genel temasını başarılı şekilde tahmin ediyorlar. Ve böylece Hathorların verdiği zaman çizgisi doğru çıkmazsa şaşırmam. Ancak olayların genel baskısı ile ilgili isabetli olduklarını hissediyorum.

Birçoğumuzun olayların kontrol dışında olduğunun ve bir tür kollektif uçurumun kenarında olduğumuzun çok gerçek duygusuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Uçurumun diğer tarafında oluncaya kadar muhtemelen uçurumun ne olduğu berrak olmayacak.

Yine de, Hathorlar bu mesajda öyle yapmak için herhangi bir neden olmadan, aniden neşe ve takdir duygusuna geçme sanatında ustalaşmamız için teşvik ediyorlar. Bu tür ruhsal üstatlığın, kendisini ne zaman göstereceğine bakmaksızın yolumuza çıkan kaos ile başa çıkmak için çok önemli olduğunda çok açıklar.

Neşe ve takdir duygusu ile ilgili kişisel deneyimim şu ki, bu duygusal hallerde olmak için kendimi düzenlediğimde, titreşim alanın değişiyor ve bu da Hathorların pozitif çekici dedikleri, bana neşe ve takdir hissetmek için (bazen gizemli ve tahmin edilmedik şekillerde) daha fazla şeyi getiren şeyi üretiyor.

Artan kaos olayları nedeniyle daha da çok insan endişe haline girerse, dünyanın duygusal atmosferi başa çıklıması çok daha zor bir hale gelecektir. Ve eğer empatik veya yalnizca ruhsal olarak hassas iseniz, neden söz ettiğimi biliyorsunuzdur.

Bana göre bu mesajın ilk bölümündeki en önemli nokta, yüksek titreşim alanlarına girebilmemiz ve orada kalabilmemiz için neşe ve takdir duygusunun üstatları olmamıza çağrıdır. Bu, kaotik olaylardan her ortaya çıktıklarında daha fazla kolaylık ve korunma duygusayla geçmemizi sağlayacaktır.

Boyutsal Uyumlamalar

Bu mesajın ikinci bölümü Hathorların Boyutsal Uyumlamalar dedikleri şey ile ilgilidir. Bunlar aslında, bizler yükseliş sürecinde yuları doğru ilerlerken bize yardımcı olacak olan ses kodlarıdır.

Hathorlar, gereksinim olduğunu hissettiklerinde bu ses meditasyonlarının birçoğunu paylaşacaklarını belirttiler.

İlk Boyutsal Uyumlama epifiz bezi ile ilgili, epifiz bezi başın merkezinde yerleşiktir. Bu birçok nedenle büyüleyici bir bezdir. Bu bezin daha fazla egzotik olan yönlerinden biri, kalsitten oluşmuş olan kristal yapılarının içine gömülmüş olmasıdır.

Hathorlara göre, bu kristaller kozmik anten olarak davranabilir ve bizleri ışık alemlerine ve bilincin diğer boyutlarına bağlama yeteneğine sahipler. Onlar bu bezin yükseliş sürecinde çok önemli olduğunu düşünüyorlar ve böylelikle varoluşun diğer alemleri ile bağlantımızı açmak veya derinleştirmek için ilk Boyutsal Uyumlamanın epifiz bezi içindeki kristal yapılarını aktive etmesine ve canlandırmasına niyet edilmiştir. Hathorlara göre bunun net sonucu ruhsal içgörü, sezgi ve zaman ve mekanın kısıtlamalarının ötesindeki kendimizin veçhelerinin rehberliğinde artıştır.

Bazılarınız için bu kaydın hangi koşullarda yapıldığını bilmek ilginç olabilir. Birçok Hathor ses medistayonlarına sadık kalaraki bu meditasyon bana gece yarısından sonraki pek uygun olmayan saatlerde indirildi. Spesifik olarak, uyuduktan sonra uyandırıldım ve bana stüdyoya gidip ses parçalarını kaydetmeye başlama talimatı verildi.

Bu meditasyon ile ilgili Hathorların önerisini izlemenizi tavsiye ediyorum. Dinleyin ve ona çekilip çekilmediğinizi görün. Bunun sizi besleyen bir şey olup olmadığını ve etkili olup olmadığınızı birkaç kez dinledikten sonra söyleyebileceksiniz.

Eğer sizin için işe yaramazsa unutun gitsin. Ama benim gibiyseniz, hem bu ses meditasyonunun süptil enerjilerine hem de etkisine şaşıracaksınız. Günde birkaç kez dinliyorum ve çoğu zaman kaydı birçok kez tekrar çalıyorum. Bu şekilde uzatılmış bir periyotta epifize odaklanmanın deneyimi derinleştirdiğini ve epifiz bezimin sanki bir ışık fenerine dönüşmüş gibi hissettirdiğini görüyorum.