BİZ, MELEKLER – DRUNVALO

Yazdır Yazdır 

Drunvalo Melchizedek

En azından, Sümer’de 6000 yıl önce uygarlık başladığından beri, melekler insan deneyiminin ortaya konmasında çok yakın bir rol oynadılar.

Mezopotamya’nın kadim şehirlerinde meleklerin rölyefleri (kabartmalar) keşfedildi ve Dünya üzerinde var olduğu bilinene en eski yazıtlarda Sümer çiviyazısı silindirleri ve kil tabletlerinin üzerinde betimlendi.

Melekler Hristiyan, Musevi ve İslam dinleri ile ilişkilidir, tüm bu dinlerini hepsinin anlaştığı şeylerden biri. Museviler melekleri 75 farklı düzene bile kategorize ederler.

Ve Atlantik Okyanusunun diğer tarafında, Yucatan’da, Ek Balam Akropolünde, kadim Mayalar tarafından oyulmuş melek kabartmalarını görebiliriz. Gerçekte, Kadim Dünyada melekler fenomenini genişletseydik, onları zaman periyotları ve yerlerin engin düzeninde insan uygarlığına iyice yerleşmiş bulurduk.

Böylece, meleklerin ya da en azından melekler ile ilgili inançların kaydedilmiş tarih kadar uzun bir süredir bizimle oldukları tarihsel bir kanıttır.

Yine de, bana göre, bu bir inanç konusu değildir. Onların varlığını kesinlikle biliyorum.

Meleklerle Karşılaşmalarım

Çoğunuzun ilk kitabım “Yaşam Çiçeğinin Kadim Sırrı”nın 1 nci cildinde okuduğunuz gibi, melekler uzun zaman önce, 1971 de bana geldiler.

Beklenmedik bir şekilde, oturduğumuz odada, her ikimize de göründüklerinde, karım ile meditasyon yapıyorduk. İki tane melek vardı, biri yeşil ve diğeri ultraviyole (morötesi) renkte.

Melekler bize baktılar ve konuştular. Şu sözlerle başladılar :

“Biz sizden ayrı değiliz. Biz, siziz.”

O andan itibaren, yaşamım ebediyen değişti. Melekler bana görünmeye devam ettiler ve o günden beri adımlarıma rehberlik ettiler.

Meleklerin Nitelikleri

Meleklerin kendilerini bana takdim etmelerinden bu yana geçen 32 yılda melekler ile ilgili öğrendiğim temel gerçeklerden bazıları :

1. Tüm insan varlıkları, direkt olarak onlara bağlı en az iki meleğe sahiptir. Bazılarımızın daha fazla sayıda meleği var.
2. Meleklerin şekli (formu) yoktur. Neye, nasıl inandığımıza bağlı olarak bize farklı şekilde görünürler.
3. Melekler, iletişim kurmak için bir araç olarak tezahür etmiş form kullanırlar. Bunun nedeni, biz insan varlıklarının “yüksek” varlıklar ile iletişim kurmamızın aşırı derecede zor olması ve eğer göremezsek veya bizimle konuşanın kim olduğunu imgeleyemezsek, bu iletişime inanmanın çok zor olmasıdır. Kanatları olan insan – benzeri varlıklar imajı meleklerin doğal hali değildir, onlar bu şekli sık sık kullanırlar, çünkü bunu kabul etmemiz çok kolaydır.
4. Aslında melekler başka bir boyutta yaşarlar, ama bu dünyaya girebilirler.
5. Bağlı olduğunuz melekler aslında, varoluşun başka bir seviyesindeki sizsiniz. Onlar sizden ayrı olan “başka bir şey” veya “başka birisi” değildir. Melekler bizim kim olduğumuzdur.
6. Bana göre, melekler bir çok spiritüel geleneğin Yüksek Benlik olarak bahsettiği şeyin bir parçasıdır. Öğrendiğim ve deneyimlediğim gibi, biz yaşamın bir çok diğer fiziksel seviyelerinde var oluruz. Ve bu diğer seviyelerde Benliğin veçheleri, kollektif olarak “Yüksek Benliğimiz” olarak adlandırılır.

Bu perspektiften, Yüksek Benliğimizin bir Yüksek Benliği vardır ve onun da bir Yüksek Benliği vardır, ve Tanrı’ya, Yaşamın Kaynağına ulaşana dek bir zincir halinde böyle devam eder.

Ve melekler bu bilinçlilik zincirinde insanlığa en yakın bağlantıdır. Ayrıca – ve belki en önemlisi – tüm yüksek varlıklar arasında, melekler algılanması ve iletişim kurulması en kolay olanlardır.

İsa, meleklerle konuştu. Musa, Muhammed ve İbrahim de konuştu.

Ve siz de konuşabilirsiniz !

Melekler ile Nasıl İletişim Kurulur

Tahmin edilemeyen Dünya Değişimleri ile ilgili uyarılar olduğu için, belki şimdi kendi meleklerinizden yardım ve rehberlik istemenizin ve almanızın ideal zamanıdır.

Bunu nasıl yaparız ? Öncelikle, onları gerçek bir olasılık olarak kabul etmeliyiz, yoksa inançsızlığımız bilinçliliğimizin bağlantı kurmasını durdurur. İnanç tek başına yeterli değildir – sadece bizi olasılıklara açar – ama ilk aşamada önemlidir.

İkinci olarak, melek ziyaretlerine açıldığımız zaman başlıca bedenlerimizin üçünün de buna dahil olması gerekir. Eğer bu bedenlerden herhangi biri işleme dahil değilse, hiçbir şey olmaz. Bu üç ilksel beden Zihinsel, Duygusal ve Fiziksel bedenlerdir.

• Zihinsel Bedenimiz melekleri “görmek” için açık olmalı, ancak bu görme şimdi açıklanmalı, yoksa karışıklık olur. “Görme” dışsal olabilir – etrafımızdaki 3 Boyutlu uzayda – ama böyle olması zorunlu değildir. İçsel olabilir, zihinlerimizde. Bunun melekler için önemi yoktur.

Ayrıca , bazı insanlar için “görme”, “hissetme” olarak adlandırdığımız şey olan dişil şekli içerir. Hissetmede, kişi melekleri görsel olarak görmez, ama onların varlığını hissedebilir. Ve bu hissetmede, melekleri direkt olarak “görmesek” bile, tamamen iletişim kurabiliriz.

Yine, ister görelim, ,ster hissedelim veya içsel olarak imgeleyelim, melekler için önemi yoktur. Tüm yollar eşit şekilde geçerlidir, ve çoğu insanlar her birinden birazını kullanır.

* Duygusal Beden de aktive edilmelidir. Duyguyu hissetmelisiniz – bu sizin için ne olursa – sanki melek veya melekler odada duruyormuş gibi veya siz onları içsel vizyonunuzda görüyorsunuz. Bu duygu olmadan, hiçbir şey olmaz.

*Son olarak, Fiziksel Bedeniniz de dahil olmalıdır. Bir melek fiziksel olarak odanızda görünseydi, bedeninizde ortaya çıkacak duyumları hissetmelisiniz – damarlarınızda akan adrenalin, kalbin çarpması, vs

”Meleğim veya meleklerim gerçekte görünmezse, bunu nasıl yapabilirim” diyebilirsiniz. Bu uygulama ve ustalık gerektirir, ancak üç bedeninizin katılımı olmadan, bu bağlantıyı yapabilmeniz olası değildir.

Temel bedenlerinizin üçünü aynı anda aktive etmede, sizinle melekleriniz arasında bir kanal açarsınız, ve onlar sizin tarafınızdan görülebilir veya hissedilebilirler.

Melekleriniz – varoluşun yüksek bir seviyesindeki siz – muhtemelen başka hiç kimsenin yapamayacağı şekillerde size rehberlik yapabilirken, bu bir kez bile gerçekleştiğinde, yaşamınız tamamen değişir.

Melekler ve Gelen Zamanlar

Büyük değişim zamanlarına giriyoruz. Ve bu zamanda, sizinle melekleriniz arasında bağlantı kurmak yaşamınızda en önemli olay olabilir.

İçinde bulunduğumuz bu zamanlarda berrak ve doğru rehberlik, sahip olduğunuz her şeyden ve şimdiye kadar öğrendiğiniz tüm bilgiden daha değerlidir.

Melekler yaşamınıza berrak ve doğru rehberlik getirir. Ama daha da önemlisi, kendi başına insan deneyiminin olasılıklarının ötesinde bir bilgelik getirirler.

Sizin için duam şu ; melekleriniz ile bu bağlantı mümkün olduğu kadar çabuk tamamlansın. Melekleriniz açık bir kalp ile, Dünyada şimdiye dek bilebileceğiniz herhangi bir şeyden daha büyük bir sevgi ile bekliyorlar.

Sevgi ve hizmette,

Drunvalo

http://www.spiritofmaat.com/archive/sep4/editor.htm

(Çeviri ; Saffet Güler)