Evrensel Yaratım Prensiplerine Başlama : Sevginin Fiziği

Yazdır Yazdır 

Evrensel Yaratım Prensiplerine Başlama

Çok kadim zamanların Matematik ve Geometrinin Prensipleri hem süptil, hem de fiziksel tüm seviyelerdeki kozmik yaratımın spiritüel ve doğal rezonansı üzerine kurulmuştur. Titreşimin, ışığın ve sesin Evrensel Grameri, Saf ve İlksel Bilinçliliğin rezonansıdır. Müzikte olduğu gibi, yaratımın bu ilksel titreşimleri ölçülebilir ve tanımlanabilirdir. Vaastu Geometrisinin oldukça gelişmiş prensipleri vasıtası ile, duygu ve düşünce bilinçliliğinin titreşimsel frekanslarını ve dalga modellerini ölçeriz ve sonra bu süptil nitelikleri metematiksel ölçümlere ve geometrik şekillere aktarırız. Bu kavram gerçekten “Sevginin Fiziği”dir.

Bu kavram, enerjinin dalga uzunluğuna dayanan titreşimsel ölçümler olarak bilinen şeyi ortaya çıkarır. Bu prensipler, üstat bir akortçunun bir müzik aletini ince ayarlamasına benzer şekilde, bir heykelin veya binanın “ince ayarını” yapmamızı sağlar. Vaastu matematiklerinde, bu “ince ayar” boyutlar – arası bir uygulamadır ve tahmin edilemez değerdedir. Sevgi ve Neşe müzik ve sanat vasıtası ile bilinçli olarak tınlatılabilir, ayrıca heykel ve mimari vasıtası ile de rezonans sağlayabilir.

Vaastu bilimi hem atomik hem de atomaltı parçacıkları hesaba katar. Mikro evren varoluşa titreşir ve her bir parçacığın yaşam ömrü, hem mikro hem de makro planlarda ve tüm boyutlarda eşzamanlı olarak var olan Bilinçliliğin veya Işık İpliğinin Evrensel İpliği ile kendi dahili ilişkisi vasıtası ile belirlenir. Makro evren, mikro evrenin titreşimleri ve nitelikleri vasıtası ile tezahür eder ; sonra, kendi niteliklerini, evrensel enerji ızgarası veya Işık İpliği ile ilişkisi vasıtası ile alır (süperiplik teorisi ile ilişkili).

Orijinal Vaastu bilimi, Tamil lisanında yazılmıştır. Gerçek tarihsel kanıt, Tamil’in dünyadaki en eski ve en bilimsel olarak yönelimli olan ve bugün hala kullanılan lisan olabileceği kavramını destekliyor. Vaastu vedalar “OM” (AUM) ışık frekanslarının ve ses titreşimlerinin, süptil atomik prensibin titreşiminin fiziksel madde ve deneyim için potansiyel taşıdığını bildirir.

Bu giriş, Vastu/Vaastu Bilimindeki nükleer fizik ve astrofiziğin temellerinin kısa özetidir. Lütfen konu ile ilgili kitaplar için “Ürünler” sayfasına bakınız.
http://vastudesignandconstruction.com/

Tamil lisanı oldukça bilimseldir. Atomaltı parçacıkların mikro seviyelerinde ışık ve sesin frekanslarına dayanır. Bugün gezegende kullanılan tüm lisanların en az % 80 i orijinal olarak Tamil lisanından etkilenmiştir ; çoğu veya tüm nümerik sistemler de aynı şekilde.

Ronald Neil Quinn

(Çeviri ; Saffet Güler)