“MANTRA’NIN BİLİMSEL ANALİZİ”

Yazdır Yazdır 

“MANTRA’NIN BİLİMSEL ANALİZİ”

(Kutsal güç sözcükleri)

Mantralar İlahi Shakti’yi/gücü tezahür ettirir.

Sanskritçe mantraları sevgiyle seslendirmek, İlahların diliyle Yaratıcı ile iletişim kurmaktır.

Tüm yaradılış bir titreşim frekansına sahiptir. Her düşünce, sözcük ve duygu titreşimdir. Nasıl hissettiğimiz, düşündüğümüz ve konuştuğumuz özel titreşimimizi belirler. Dünyamızı bu titreşime dayalı olarak yaratırız. Ses inanılmaz güçlü bir titreşimdir.

“Man” zihin anlamına gelir, “tra” dalga veya yansıtmalar anlamına gelir.

Bu nedenle mantra, ses titreşimleri ile zihnin yansıtmasıdır.

Evrenin temel yapısı atomdur ve bedenlerimizin temel yapısı hücredir; Her hücre milyarlarca atomdan yapılmıştır ve her atom pozitif çekirdek ve onun etrafında dönen negatif elektronlardan yapılmıştır.

Bu dönüş nedeniyle, bir motor tarafından üretilen alanlara benzer elektromanyetik bir alan üretilir.

Her bir atom spesifik bir frekansta titreşir, bu atom ister metalin parçası, suyun, hücrenin veya başka herhangi bir şeyin parçası olsun.

Bir havuza atılan küçük bir çakıl taşı uzaklara kadar erişen sayısız dalgacıklar yaratır. Aynı şekilde Düşünceler/söylenmiş Sözcükler zihinlerimizde titreşimler ve dalgalar yaratır, bu titreşim ve dalgalar içimizdeki süptil güçleri uyandırır, bunlar negatif veya pozitif olabilir.

Böylece söylediğimiz Sözcüklerin Etkileri bizim üzerimize, toplumumuza ve hatta evrene gelir.

Bu gerçeği kavrayarak, SES en güçlü elementtir; kadim alimler Müziğin bilimine veya Ses (SHABDA) Terapisine kanal oluyorlardı, buna Biyo – dalgalar veya “Mantra” deniyordu, Mantraların kolleksiyonuna “STOTRA” deniyordu, bunlar (çok ince olan) Eter ile ilişkilidir; SÜPTİL (SUKSHAMA) olanın gücü KABA (STHOOLA) olandan daha büyük olduğundan, mantralar çok güçlü oluyorlar.

Çıplak gözümüz için atomlar çok küçük olmasına, onları görmek imkansız olmasına rağmen, atomlar izole edildikleri zaman büyük enerji tezahür eder & daha güçlü hale gelirler; bunun gibi bir insan Shabda Brahma’dan (Mantradan) veya nada’dan (titreşimden) yayılan her bir hece veya harfe odaklandığı zaman, bunun psişede, ayrıca insanın fiziksel benliğinde derin etkileri olur.

Mantralar keskin bir bıçağın tereyağını kesmesi gibi, karmayı yakar.

Yeni başlayanlar için basit bir mantra; “OM SAI RAMA, OM SAI RAMA, OM SAI RAMA “. Bunu 40 gün sürekli olarak seslendirmeyi deneyin ve değişimleri gözleyin!

Mantra veya Stotralar süptil Sinirlerimizi – “SHAT ÇAKRALARI” ve “GÜÇ MERKEZLERİ”ni – direkt olarak etkileyen ses kombinasyonlarından yapılır, bu ‘uyuyan güçlerimizi’ uyandırır. Sonuç olarak bu Sinirler aktif hale gelir ve seslendiren insan farklı güçler ile kutsanır (SIDDHI).

Aslında, (STOTRA SADHANA) Sesin Gücünden başka bir şey değildir. Bu Sanskritçe Mantra harfleri hem Duyguları hem de Anlamları içerir. Bu harflerin permütasyonları (yerlerinin değişmesi) ve kombinasyonları harikalar yaratma gücüne sahiptir.

“Bir Mantra sevgiyle tekrar tekrar seslendirildiği zaman, bir dinamo gibi Ses Dalgaları elektrik enerjisine veya titreşimlerine dönüşür & eğer derin duygular ile birlikte seslendirilirse daha güçlü hale gelir. Bu titreşimler Eter ortamında büyük hızla yükselen, direkt olarak o Mantranın yöneticisi olan Tanrısal Varlığa giden Halka şeklindedir.

Sesler onun Tanrısal Varlığına eriştiği zaman, o Tanrısal Varlığın gücü ile birleşir; süptil olarak, ama o Tanrısal Varlığın katlanmış güçleri ile birlikte geriye döner, Mantrayı seslendiren insanın süptil bedenine yeniden girer.

Mantraya eklenen İnanç, İrade gücü ve Duygu ne kadar kuvvetli olursa, Tanrısal Varlığın güçlerinin çekilmesi o kadar kuvvetli olur. Bu Dinamo etkisine benzer, ne kadar çok seslendirirsek, İlahi güç içimizde o kadar çok tezahür eder.

Bu fenomen o kadar süptil, o kadar hızlıdır ki, bu ses dalgaları veya titreşimleri havada yaklaşık 340 mt/saniye hızla hareket ederken  Mantrayı seslendiren kişi bunu kavramaz bile; bu titreşimlerin kendi frekansları vardır; insanlar sadece 20 frekans/saniyeden 20,000 frekans/saniyeye kadar olan frekansları işitebilir, bu aralığın dışındaki frekansları işitemez.”

Mantra seslendirilirken, fiziksel seviyede Ses bilimi ağzın üst kısmındaki 84 meridyen noktasını canlandırır. Bu da, nörotransmisyon sıvılarını salgılaması için hipotalamusu canlandırır. Bu farklı kimyasal sıvılar beynin farklı bölgelerine salgılanırken, mesajlar da aktarılır.

Eşzamanlı olarak, bu Mantra ses titreşimleri aynı zamanda kulaklar tarafından alınır, ve Beyindeki akustik kabuğa doğru giden akustik sinirde ilerleyen elektrik sinyallerine dönüşür, sonra hücreler bu dalgalara karşılık verir ve beynin çeşitli bölgelerine, özellikle ön bölüme hareket ederler.

Tüm bu bölgeler sinyallere uygun olarak birlikte çalışır ve sinyalleri insanın anlayacağı dile tercüme ederler. Ve bedenimiz en az %70 sudan oluştuğu için, bedenlerimiz ses titreşimlerinin mükemmel iletkenleri olur, böylece bedenimizdeki her hücre bir ses rezonatörü olarak hareket eder. Son olarak beyin bu sinyalleri analiz eder ve bedenin çeşitli bölgelerine bu sinyallere yanıt vermeleri komutunu verir.

Mantrayı seslendiren insanın süptil bedenine yeniden giren bu yüklenmiş Mantranın sinyalleri, farklı türde Titreşimlerdedir ve Duygulardadır; bu titreşim ve duygular insanı gözyaşlarına boğabilir, ruhunu yükseltebilir, canlandırabilir, güzel anıları geri getirebilir, onu coşkulu şekilde mutlu edebilir veya negatif duyguları salıverebilir. Bedende akan enerjinin duyumsamaları tüyleri ürpertebilir.

Mantra yüksek sesle seslendirilebilir veya sessizce tekrarlanabilir ya da zihinde tınlayabilir (Japa) ve insanın uykudaki gücünün makamını temsil eden karnın tabanından söylenmelidir. Burada çok fazla gizli shakti/güç vardır. Bu, beynin ince sinirlerinde süptil titreşimler üretir, böylece beynin 108 merkezini güçlendirir ve durgunluklarını/hareketsizliklerini giderir.

Mantralar bir çok hastalıkları tedavi edebilir.

Mantranın başarısı onu İlahi Olana çok fazla Sevgi ile seslendirmekte yatar.

JAPA ve DHYANA, daha büyük veya en süptil parçacığın içine işleyebilen NAADA (Ses) ve BINDU SAADHANA’ya (Bir noktaya yoğunlaşma) benzerdir.

ÖRNEKLER;

“Gayatri Mantra”

Hızlandırılmış aydınlanma için Gayatri mantrayı seslendirin.

GAYATRİ MANTRA tekrar tekrar seslendirildiği zaman, Eterde büyük hızla yükselen ve Güneşe doğru giden halka şeklinde ses dalgaları yaratır; bu ses dalgaları GÜNEŞİN yüzeyine dokunduktan sonra Güneşin süptil güçleriyle – Isı, Işık, Elektrik vs – birlikte geriye döner. Böylece Güneşin tüm bu güçleriyle ile birleşen Mantra süptil bedenimize yeniden girer, çok büyük miktarda İlahi Işık, bilgi & bilgelik getirir.

MANTRA’NIN GÜCÜ

İmparator Akbar’ın ünlü saray müzisyeni Tansen, ‘Raga MEGH MALHAAR’ı seslendirerek bulutlardan yağmur yağmasını sağlayabiliyordu ve ‘ RAGA DEEPAK mantrasını’ seslendirerek lambaları yakabiliyordu.

(Çeviri: Saffet Güler)