ALLATRA SEMBOLÜNÜN KAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazdır Yazdır 

AllatRa işaretinin insan fizyolojisindeki etkilerini araştırma projesinin parçası olarak, deneylerden biri  siyah zemindeki beyaz AllatRa işaretinin ve beyaz zemindeki siyah AllatRa işaretinin insan bedenindeki etkilerini araştırmak için yapıldı.

Deneyin katılımcılarından kılcal damar kanı alındı, sonra yüz kat büyüten bir mikroskop altında gözlendi ve sonuçlar videoya kaydedildi. Bundan sonra, katılımcılar beyaz zemin üzerindeki siyah AllatRa işaretinin önünde oturdular ve 24 dakika boyunca dikkatlerini ona odakladılar. 

Hemen arkasından, kan damlalarının ikinci örneği alındı, mikroskobun altında konuldu ve foto ve video tespiti gerçekleştirildi. 

Sonra katılımcılar siyah zemin üzerinde beyaz AllatRa işaretini izledikten sonra, bütün kan alma ve sonucu kaydetme prosedürü tekrarlandı.

Erkek kanı kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin açısından daha zengindir. Bu nedenle 1 litre oksijen aktarmak için, bir kadın 7 litre kana ihtiyaç duyarken, bir erkek bunun için sadece 6 litreye ihtiyaç duyar. Erkeklerin fiziksel aktivite ile daha rahat olmalarının nedenlerinden biri budur.

Kan testlerinin sonucu, emülsiyon sistem yöntemini kullanan 100 kat büyüten mikroskobun altında görsel olarak gerçekleştirildi. 

İlk katılımcının kalp-damar rahatsızlığı var – kalp ritmi bozuk ve nabız atışı artıyor. İşarete maruz bırakmadan önce analizin sonucu:

Katılımcı 1

İşarete maruz bırakmadan ÖNCE kan

Kırmızı kan hücreleri madeni para sütunları şeklinde düzenlenmiş, arka plan belirsiz, grimsi gölge var, kırmızı kan hücrelerinin rengi düzensiz, değişken. 

Katılımcı 1

Beyaz zeminde siyah işarete maruz kaldıktan SONRA

Beyaz zemindeki işareti izledikten sonra:

kırmızı kan hücreleri madeni para sütunlarının zincirleri halinde sıralanmış, şekil çift içbükey, arka plan hafifçe gölgeli.

Katılımcı 1

Siyah zeminde beyaz işarete maruz kaldıktan SONRA 

Siyah zemindeki işareti izledikten sonra:

kırmızı kan hücreleri ayrıldı, şekil yuvarlak, renk düzensiz, gri gölge yok oldu, arka plan aydınlık.

Resim

Katılımcı 1

İşarete maruz kalmadan ÖNCE

Beyaz zeminde siyah işarete maruz kaldıktan SONRA 

Siyah zeminde beyaz işarete maruz kaldıktan SONRA

Deneyin bulguları, işaretlere maruz kaldıktan sonra, beyaz zeminde siyah AllatRa işaretine maruz kaldıktan sonra eritrisitlerdeki aglütinojen sayısı azaldı ve siyah zeminde beyaz AllatRa işaretinin etkisi altında kırmızı kan hücrelerinin yığılı sütunları neredeyse tamamen ayrıldı, bu AllatRa işaretinin insan bedenindeki pozitif etkisini gösteriyor.

В Чат Изучение знака АллатРа Результаты влияния на кровь 1 – YouTube