HATHOR GEZEGENSEL MEDİTASYONU: Kalp Portalını Açmak

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegensel Meditasyonu
Tom Kenyon kanalıyla

19 Mart 2020

Covid-19 veya Korona Virüsü salgını, bu şimdiki çok fasetli Kaotik Düğümün sadece bir veçhesidir. Ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanma da bu Kaotik Düğümün veçheleridir. Bir başka daha az görünen veçhe korkunun yayılmasıdır, ki bunun kendisi bir tür duygusal salgındır.

Maalesef, yağmur ormanlarının büyük bölümünün yok edilmesi ve donmuş kara parçalarının erimesi nedeniyle, bir çok türde patojen ve mikrobik yaşam formları Dünyanın ortamına salıveriliyor ve salıverilmeye devam edecek.

Ve tüm bu kaosun ortasında, iklim değişimi ve türlerin kaybı şiddeti azalmadan devam ediyor.

İnsanlık – ve tüm duyarlı varlıklar – bu muazzam Kaotik Düğüme girerken, Ib portalı bilgisini aktarmanın size verebileceğimiz en pratik ve yararlı alet olduğunu hissediyoruz.

Ib

Bu Kalp Portalı Ses Meditasyonu fiziksel kalbiniz etrafında merkezlenmiştir, kadim Mısırlılar buna Ib diyorlardı.

Bu meditasyonun amacı iki katlıdır: Birincisi, kalbe ve fiziksel bedene faydası olması için fiziksel kalbin Ib portalını aktive eder ve ikincisi, bilincin diğer boyutlarını, ayrıca var oluşun diğer alemlerini keşfetmek için kullanılabilir; bu boyutlardan ve alemlerden spiritüel besin ve değerli aşkın bilgiler alabilirsiniz.

Ib (veya fiziksel kalp) bedeninizdeki elektromanyetik alanların en büyük üretecidir ve aslında, tüm bedeniniz enerjinin bu görünmez elektromanyetik alanları ile sarılmıştır ve içine nüfuz edilmiştir.

Bu meditasyonun ses kodları ışık – alemlerinden akustik analoglardır ve sıhhatiniz için son derece faydalıdır.

Açıklık adına, talimatlarımızı iki bölüme ayıracağız.

Ib’nin Aktivasyonu

Berrak beyaz ışıktan oluşan bir uzay küresi imgeleyin. Bu ışıldayan kürenin fiziksel kalbinizi çevrelediğini hayal edin. Bu kürenin amacı, ses kodları tarafından kalp alanınıza ve onun sinirlerine ve kas liflerine salınan enerjileri kapsamaktır.

Sadece dikkatinizin odağını fiziksel kalp bölgenizde dinlendirin ve ses kodlarının kendiliğinden dolanmasına ve kalbinizin ve kürenin farklı bölgelerinde titreşmesine izin verin.

Bir şeyin olmasına çalışmayın. Ses kodları kalpten bedenin geri kalanına süptil enerji yollarını açacaktır. Ses kodları aynı zamanda kalbin Biyofotonik yapılarını ve biyo-rezonans vasıtası ile tüm bedeni etkiler.

Eğer bu meditasyon ile düzenli bir şekilde çalışmayı seçerseniz, ses kodlarının fiziksel kalbinizin bölgeleri ile rezonansa girdiğini ve sonra fiziksel bedeninizin diğer bölgeleri ile rezonansa girdiğini keşfedersiniz. Tüm işlem fiziksel kalbinizin ve bedeninizin süptil – enerji temizliğidir, ki bu oldukça faydalı ve derin olabilir – özellikle çevreniz şu anda fiziksel, zihinsel ve duygusal toksin faktörler ile dolu olduğu için.

Bu meditasyonun tekrarlanması, bedeniniz adını verdiğiniz galaksi içindeki hücreler – arası ışığın kinestetik dilini tanıyabileceğiniz üstatlığı elde etmenin anahtarıdır. Eğer dış uzaydan galaksilerin ve nebulaların resimlerine bakarsanız, bedeninizde çok benzer bir şeyin oturduğunu bilirsiniz, buna beyninizin nöral ağları da dahildir.

Ses kodları spiritüel ışığın analogları (benzeşleri) olduğu için, bedeninizin ışığına “konuşurlar”. Eğer izin verirseniz, bunun muazzam dönüştürücü ve iyileştirici potansiyeli olabilir.

Boyutlar-arası Keşif

Ib ayrıca bilincin diğer boyutlarına ve var oluş alemlerine açılan bir portaldır.

Bilincinizi ve/veya kadim Mısırlılar’ın KA adını verdikleri süptil enerji bedeninizi bu spiritüel alemlere götürebilir. KA ayrıca Spiritüel İkiz veya Eterik Çift olarak bilinir, çünkü KA fiziksel bedeniniz gibi görünür, ama enerjiden oluşmuştur – et ve kandan değil. Bunun gibi, Newton fiziği yerine Kuantum mekaniklerinin yasalarına göre hareket eder. Başka deyişle, KA’nız yerçekimine veya uzay ve zamanın kısıtlamalarına bağlı değildir.

Boyutlar-arası Keşif Bedeni olarak Ib’niz ile meşgul olmak için, dikkat odağınızı fiziksel kalbinizin etrafında bulunan ışıldayan küreye değiştirin.

Sonra bilincinizin nereye aktarılmasını istediğiniz ile ilgili niyetinizi oluşturun. Eğer net ve saf bir niyeti taşırsanız, herhangi bir varoluş alemi, herhangi bir spiritüel dünya ve herhangi bir spiritüel üstat sizin için mevcuttur.

Farkındalığınızı kalbinizin etrafındaki berrak beyaz ışıldayan kürede dinlendirin ve ses kodlarının küreden varoluşun diğer alemlerine uzanan çoklu kapıları aktive etmesine izin verin.

Bunu yaptığınız zaman, küre bir jiroskop gibi dönmeye başlayabilir. Solucan delikleri açılabilir ve/veya aniden fiziksel bedeninizin farkında olmadığınızı görebilirsiniz, kendinizi uzayda veya başka boyutlarda süzülürken bulabilirsiniz. Eğer küre aracılığı ile aktarılıyorsanız, ya KA bedeninizde olursunuz ya da saf bilinçte olursunuz – hiç formsuz.

Daha önce söylediğim gibi, Ib ile çalışmanın bu şekli mükemmel güçlendirici, iyileştirici enerjiler, ayrıca aşkın bilgiler verir – bunların ikisi de, siz gezegenin ve insanlığın geri kalanı ile birlikte bu şimdiki Kaotik Düğümden geçerken, size çok değerli olduklarını kanıtlarlar.

Son olarak, Ib ölüm zamanında çok değerli bir alettir. Eğer ölümünüzde hangi boyuta veya hangi dünyaya gireceğinizi etkilemek için araçlarınız yoksa, bu yöntem keşfedilmeye çok değer.

Çok karmaşık bir fenomeni en basit yönlerine süzmek için, Ib’nizin titreşim kalitesi, ölüm geçidinden geçtikten sonra kendinizi hangi bilinç boyutlarında veya dünyalarda bulacağınızı belirler.

Spiritüel olarak ileri alemleri keşfetmek ve bu alemlerle etkileşim kurmak için Boyutlar-arası Keşif Bedeni (Ib) ile çalışarak, Ib’nizi arındırırsınız, bu da ölümde geçişinizi pozitif olarak etkiler.

Kaotik Düğümlerin Ortasında Yükselme

Burada yaşam amacı görüşümüzü söylemek istiyoruz. Spiritüel perspektiften, insan olmanın amacı fiziksel hayatta kalmak değildir, başlı başına – ama yaşam spiritüel üstatlığı geliştirmenize izin veren olasılıklar alanıdır. Bu görüş açısından, hepiniz Dünya dediğiniz bu yerin ziyaretçilerisiniz.

Bir insan varlığı olarak deneyiminizden alabileceklerinizi toplayın, çünkü bu, evrendeki var olmanın en eşsiz hallerinden biridir. Ama kuvvetli tavsiyemiz, ayrıca kendinizin içine, varlığınızın muhteşem ışık dolu alemlerine bakın. İnsanlık görünüşe göre bilinmeye dikey olarak düşerken, içinizde oturan bu alemler derin bir besin kuyusu ve rahatlık olabilir.

Bu belirli yüksek yol herkes için değildir. Ama eğer yukarı doğru yaşamak için gayret eden biriyseniz, sizi daha az yolculuk yapılan yola davet ediyoruz. Ve içinizde oturan tükenmez ışık şefkat tarafından yükseltilebilesiniz.

Hathorlar

19 Mart 2020

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Bu meditasyon, bilincin bu eşsiz portalına tam olarak girmeye istekli olanlar için dönüştürücü potansiyelin bolluğudur.

Kadim Mısırlılar bu portala Ib veya fiziksel kalp diyorlardı. Ve bunun ruhun makamı, ayrıca iradenin kaynağı olduğuna inanıyorlardı. Ölüm anında, Mısırlılar kişinin kalbinin ruh dünyasında tanrıça Maat tarafından tartıldığına inanıyorlardı, Ib’nin insanın yaşamının deneyimleri ile yüklü olup olmadığını veya “tüy kadar hafif” olup olmadığını görmek için tartarken bir kuş tüyü kullanıyordu. Eğer Ib yeterince hafif ise, insana yüksek dünyalara erişim veriliyordu. Eğer kişinin kalbi yaşamın pişmanlıkları ve iniş çıkışları ile yüklüyse, o zaman alt dünyalardan birine gitmek zorundaydı.

Mısır Yüksek Simyasının gizli yollarından biri, insanın tabiiyetini fiziksel dünyanın görünümlerinden Yüksek Benliğe veya BA’ya değiştirmek idi, ki bu kendi temel doğası ile negatif yaşam etkilerini, fiziksel dünyanın illüzyonlarını gören sınırsız bilincin özgürlüğüne dönüştürür.

İlginçtir ki, Tibetli Budistler kalbin Yokedilemez Damlanın makamı olduğu inancını taşıyorlar, Yokedilemez Damla bilincin diğer alemlerine götürdüğünüz tüm yaşam deneyimlerinizin damıtılmış özüdür.

Hathorlar meditasyon için çok açık talimatlar verdiler, ayrıca kişinin meditasyonu uygulamayı seçebileceği nedenleri de verdiler, bu nedenle ayrıntılara girmeye gerek olmadığını hissediyorum.

Ama, bu meditasyon ile bir çok durumlarda çalıştığım için, fark ettiğim fenomenlerden bazılarını tanımlamanın faydalı olabileceğini düşünüyorum, ki bunların buna tam olarak giren birçok insan tarafından deneyimleneceğine güveniyorum. Buna, deneyiminizi önceden programlamak için girmeyeceğim, çünkü aslında her şeyde olduğu gibi, her birimiz kendi eşsiz deneyimimize sahip olacağız.

Ama bu meditasyon tarafından yaratılan olanakların bazıları oldukça çarpıcı ve zihin değiştirici olabilir. Bu tür feomenlerin ortaya çıkabileceği olasılığının bazı fikirlerine sahip olarak, Ib portalına (fiziksel kalbinize) tam olarak girdiğiniz zaman dönüştürücü alana daha zarif bir şekilde geçiş yapmanıza yardımcı olacağını düşünüyorum.

Uygun Olmayan Durumlar

Uyanıklık

Bu meditasyonu uyanıklık gerektiren durumlarda dinlemeyin – Zihnin ileri bir Psikonot‘u veya Argonotu olsanız bile. Bu, ses kodlarının (eğer izin verirseniz) kalbinizin Ib portalını aktive ettiği, bunun da boyutlar arası enerjinin ve çok boyutlu bilgilerin akışını açtığı gerçeği nedeniyledir. O zamandaki nörolojik durumunuza bağlı olarak, bu akışlar hafif veya yoğun olabilir. Eğer yoğun olurlarsa, son derece zihin değiştirici olabilirler – bu, algılanan zaman ve uzayın derin değişimleri ile sonuçlanır. Bu türde değişmiş haller aynı zamanda maddi dünyadan bağlantınızın geçici olarak kopması ile sonuçlaanbilir. Bilincin bu derinden değişmiş halleri sırasında, insan enerjinin, zihinsel algının ve duyguların yoğun miktarlarını iyileşebilir ve dönüştürebilir. Ancak, – örneğin – araba kullanırken veya makine çalıştırırken bu değişmiş algı hallerine girmek akıllıca değildir.

Epilepsi veya Nöbetler

Eğer epilepsiniz varsa veya nöbetler yaşıyorsanız, bu ses kaydını önce çok hafif – zar zor algılanabilir – sesle dinlemeye başlamanızı kuvvetle öneririm. Ses kodlarıyla ve Hathorlar tarafından tanımlanan meditasyon yöntemiyle rahat hissettiğinizde, yavaşça sesi yükseltebilirsiniz.

Bu ses kodlarının herhangi birinde bir nöbet tetiklemesi olası değildir, ama insanları bilincin potansiyel olarak derin değişmiş hallerine yönlendirmeye gelince, koruyucu olmaya eğilimliyim. Bu meditasyon ile ilgili epilepsi konusunu getirmemin tek nedeni, fiziksel kalbin vagus siniri aracılığı ile beynin iki temporal lobuna bağlantılı olması gerçeğidir. Bilimsel araştırmalar açıkça gösteriyor ki, beyin kalp tarafından üretilen elektromanyetik alanlar ve beyne kalpten akabilen enerji kapsülleri tarafından derin şekilde etkilenebiliyor. Yine, muhtemelen bu herkes için bir sorun olmayacak. Ama güvenlik tarafında kalmak için, zar zor algılanabilir seviyede dinlemeye başlayın ve sonra sesi yavaşça yükseltin.

Fiziksel ve Eterik Tepkiler

Kalbinize odaklanırken ve ses kodlarını dinlerken, eğer bu niyeti taşırsanız, sesler fiziksel kalbinizdeki alanları titreştirmeye eğilim gösterir.

Odaklanmış dikkat ile deneyiminizin seviyesi ve var olmanın genişlemiş hallerini deneyimlemeye bilinçaltı zihninizin izin verdiği derece, ilk başta deneyiminizin ne kadar derin olacağını dikte eder. Ama eğer bu meditasyon ile düzenli olarak çalışırsanız, kalbinizde süptil enerjilere ve boyutlar arası açılışlara daha hassas ve daha farkında olursunuz.

Bu meditasyon ile ilerlemeyle ilgili iki anahtar kılavuz var. Birincisi, ses kodlarının fiziksel kalbinizin çeşitli alanları ile titreşmesinin ve biyorezonans aracılığı ile bedeninizin diğer bölgelerinde titreşmesinin algılanmasıdır. Bu süptil enerjilerin salıverilmesi hem bedeniniz hem de zihniniz için çok faydalıdır. Buna daha aşina ve rahat oldukça, ses kodlarına kalp ve beden – rezonansının hissedilmesi oldukça derin olabilir.

İlerlemenin ikinci kılavuzu, dikkatinizi kalbinizi çevreleyen berrak ışıldayan kürede dinlendirdiğiniz ve ses kodlarının Ib portalını kalbiniz ile bağlantılı olan çok boyutlu gerçekliklere açmaya izin verdiğiniz zaman ortaya çıkar.

Burada bu seviyeye girdiğiniz zaman ortaya çıkabilecek bazı mucizevi deneyimleri ve iyileşmeleri tanımlamak için baştan çıkıyorum, ama bunu yapmaktan kaçınacağım. Eğer bu içsel sahaların bazılarını haritalasaydım, niyetim ne kadar iyi olursa olsun, deneyiminizi ters etkilemiş olurdum. Bu nedenle, masumiyet içindeki bu gizemli ve engin içsel dünyaya girmeyi size bırakacağım. Bu en iyi yoludur.

Bu Meditasyonun Kaynakları

Bu meditasyonun ses kaydı Biyofotonik İnsan başlıklı İntensive’de Hathorlar tarafından verilen kalp çakrasına odaklanan sesin keşfinin canlı kaydındandır. Ib portalını aktive etmek için bu önceki meditasyondan spesifik ses kodlarını kullanmayı seçtiler, çünkü Ib portalını aktive etme ve açma görevine gelince, bu ses kodları son derece etkilidir.

Hathorların Ib’yi (fiziksel kalbi) ve onun çok boyutlu doğasını aktive etmek için kalp çakrasını aktive eden bir ses meditasyonunu seçtikleri gerçeği, fiziksel kalp ve kalp çakrası arasındaki derin bağlantılara değinir.

Elektronik Bir Anormallik

Ses meditasyonunun 10:48 dakikasında ilginç bir elektronik anormallik ortaya çıkıyor. Bu, Hathorlara göre elektronikleri etkileyen yüksek boyutların sonucu olarak ortaya çıkan enerjisel bir etki olan hafif bir bip sesi. Bu bir ses aktarımı sırasında süptil enerjilerin dijital kaydedicilerin elektronik devresini etkilediği geçmiş olaylarda gerçekleşen bir şey. Bu bip sesini çıkarmaya karar verdim, ama bunu yapmaya hazırlanırken Hathorlar müdahale etti ve bunun bilginin bir parçası olduğunu ve çıkarılmaması gerektiğini söylediler. Bu nedenle yerinde bırakıldı ve garip gelebilse de, bu küçük bip sesi o anda onların aktarımının parçasıydı.

Biyofotonikler dökümante edilen ve edilmeye devam eden biyolojik ışığın gerçekliğinin araştırılmasının büyüleyici ve önemli bir alanıdır. Başka deyişle, biyolojik hücrelerimiz ölçülebilir ışık yayar. Eğer bu bilim alanına aşina iseniz ve daha fazlasını öğrenmek isterseniz, websitesinin Makaleler bölümüne gitmenizi ve Biyofotonik İnsan Sınıf Notlarını bulmanızı tavsiye ederim. Burada bu bilimsel alanın temel tanımını, ayrıca hem bilimsel hem de bilimsel olmayan kaynakları bulacaksınız.

Maksimum psiko – akustik etkiyi elde etmek için, bu ses kaydını kulaklık ile dinlemenizi öneririm.

Biyofotonik İnsan workshopundan tam Hathor aktarımının uzunluğu 11:06 dakikadır.

Bu meditasyonu bir çok kez dinledikten sonra, sürekli bir ses – alanı yaratmak için üç kez tekrarlanan tam aktarım olan uzatılmış versiyonunu göndermeye karar verdim. Bu meditasyon ile en az üç tekrar ile çalışmanın bana en derin dönüştürücü deneyimi verdiğini gördüm. Tekrarlama için oynata basmayı denedim, ama tekrar çalma düğmesine basma basit işi beni o derin halden çıkarıyordu. Bu ses meditasyonu ile derinden çalışmak isteyenleriniz Uzatılmış versiyonun faydalı olduğunu görebilir. Bu 33:18 dakikadır.

Önemli Not: Bu ses meditasyonları  sadece kişisel kullanımınız içindir, ücretsiz olarak sizler için elde edilebilirdir. Bunların telif hakkı vardır ve yazılı iznim olmadan başkalarına gönderilemez veya paylaşılamaz. Eğer bu mesajın iletilmiş versiyonunu aldıysanız ve linkler çalışmıyorsa, www.tomkenyon.com sitesinde Listening (Dinleme) bölümüne gidin. Dinleme şartlarını kabul ettiğinizde, ses meditasyonlarının, konferansların ve röportajların geniş aralığına ücretsiz erişime sahip olursunuz. Sadece aradığınız başlığı bulmak için aşağıya doğru inin.

Dropbox (mp3 lerin elektronik olarak saklandığı yer) görüntü formatını değiştirdi. Aşağıdaki linklerden birine tıkladığınız zaman, direkt olarak ses dosyasına götürüleceksiniz. Sayfa çıktığı zaman, dikey çizgilerin bir demetini göreceksiniz. Bu çizgiler kaydın ses seviyesini temsil ediyor.

Çizgilerin en solunda bir ok var, klasik oynatma ikonu. Çalmaya başlamak için bunu tıklayın. Eğer duyduğunuz şeyi beğenirseniz ve dosyayı indirmek isterseniz, indirme seçenekleri dikey çizgilerin üst sağındadır. Ayrıca yorumlar bölümü var. Bunlar direkt olarak bana geliyor ve bunları okuyorum. Eğer sorularınız varsa, lütfen bunları şu adrese gönderin; office@tomkenyon.com.

Ib Portal Ses Meditasyonu (11:06 dakika), dinlemek ve/veya indirmek için burayı tıklayın click here 

Ib Portal Ses Meditasyonu Uzatılmış Versiyon (33:18 dakika ), dinlemek ve/veya indirmek için burayı tıklayın click here

(Çeviri: Saffet Güler)

©2020 Tom Kenyon   Tüm hakları saklıdır  www.tomkenyon.com

Herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, karşılığında ücret almadığınız ve tüm bu telif hakkı uyarısını dahil ettiğiniz sürece bu yazılı mesajın herhangi bir formatta kopyalarını yapabilirsiniz ve başkaları ile paylaşabilirsiniz. Bu izin ses meditasyonuna uygulanmaz. Eğer dostlarınızın ve ailenizin ses meditasyonunu dinlemelerini istiyorsanız, bunları aşağıdaki Paylaş düğmesine tıklayarak direkt olarak onlara e -postayla gönderebilirsiniz veya websitesinin Hathor bölümünü gönderebilirsiniz—www.tomkenyon.com.