HATHORLAR – DUALİTESİZLİK VE YARATIM MATRİKSİ

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Mesajı

Tom Kenyon Kanalıyla

Dualitesizlik ve Yaratım Matriksi

Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla

Bu mesajda bilincin ikili – olmayan hallerinden zaman ve mekanda ortaya çıkan pozitif sonuçları nasıl yarattığınızın paradoksuna değinmek istiyoruz, bilincin ikili olmayan hallerinin temel doğası hem zamanı hem de mekanı aşar.

Her Şeyin Annesi (Boşluk) adını verdiğimiz bilincin ikili – olmayan halleri, tezahür etmiş realitenin kökeni ve kaynağıdır. Pozitif sonuçlar yaratmak için bilincin ikili – olmayan hallerini sıçrama tahtası olarak kullanmanın daha fazla ustalıklı yaratımlar ürettiğini gördük.

İkili – olmayan hallerin algısına dahil olan paradokslardan biri, sizin bu halleri dualiteye sağlam şekilde köklenmiş olan sinir sisteminiz vasıtasıyla algıladığınız gerçeğidir. Aslında sizler bu sözcükleri okurken veya konuşulduğunu dinlerken, beyninizdeki ve sinir sisteminizdeki biyoelektrik dalgalanmalar dualistik tapınaktan işler.

Sinir impalsları nöronlarınızdan geçerken, düşünce ve zihinsel/duygusal izlenimlerden sorumlu minik biyokimyasal ve elektriksel olaylar, dinamik dualistik matrikste birlikte var olur. Yine de dualitesizliğin kendisi sinir sisteminizin dualistik realitesinin dışında var olur.

İşlevsel terimlerde, beyniniz/zihniniz bilincin yüksek boyutlu trans haline girdiği zaman, siz dualitesizliğin farkındalığına girersiniz. Bu eşsiz trans halinde, farkındalıkta bir iletim hattı veya geçiş vardır, bunun vasıtasıyla kendi ikili olmayan doğanızı deneyimleyebilirsiniz.

Bilincin daha ileri hallerinde, hem göreli duyusal deneyimde hem de ikili – olmayan deneyimde aynı anda işleyebilirsiniz. Başka deyişle, duyusal dünyayı kendi çoklu karmaşık dualitesi ile deneyimleyebilirsiniz, aynı zamanda ikili – olmayan doğanızın derin sükunetini ve merkezlenmişliğini deneyimlersiniz.

Ama bu çok ileri bir beyin yeteneğidir ve çoğu insan beden ve zihnin alanına yaklaşırken, birinde veya diğerinde işlemeye eğilim gösterir. Eğer zaten bilincin ileri halinde işliyorsanız ve hem dualitede (bedenlenmiş hayatınız) hem de dualitesizlikte (mekansız farkındalık) işleyebiliyorsanız, o zaman bu sonraki bölümü atlayabilir ve “Yaratım Paradoksu” adını verdiğimiz bölüme geçebilirsiniz.

Aethos

Önceki mesajımızda Aethos’u takdim ettik, çünkü Aethos Ses Meditasyonundaki ses kalıplarının titreşimsel doğası çoğu bireyin bilincin ikili – olmayan hallerine erişmesini sağlar.

Aethos Ses Meditasyonu ile çalıştığınız veya Aethos ile direkt temas kurduğunuz zaman, bilincinizin ve Aethos’un farklı frekans bölgelerinde salındığını anlamak önemlidir. Şu anda bedenli olan çoğu insan için Aethos çok yüksek seviyede bir frekanstır ve sonuç olarak bu bazan düşük frekanslı duygusal malzemenin temizlenmesini veya arınmasını teşvik edebilir. Ses Meditasyonu ile hızınızı ayarlamayı öğrenmelisiniz, bu nedenle Aethos’un ürettiği kendi bilincinizdeki geçişleri berrak şekilde anlayıncaya kadar beş dakikalık kayıt versiyonu ile çalışmasınızı öneriyoruz.

Aethos Ses Meditasyonu ile çalışmaya devam ettikçe, en sonunda sizi bilincin yüksek boyutlu trans haline götürecektir, bu halde kendi ikili – olmayan realitenizi bir an için görebilirsiniz.

Sonra bununla daha fazla çalıştıkça, daha uzun süreli periyotlarda bilincin ikili – olmayan hallerinde kalabileceksiniz. Direkt olarak Aethos ile ve/veya Aethos Ses Meditasyonu ile çalışmanın bu üstatlık seviyesini elde ettiğiniz zaman, bunu pozitif sonuçlar tezahür ettirmede sıçrama tahtası olarak kullanmaya hazır olursunuz.

Nörobiliminiz trans hallerini bizim gördüğümüzden farklı şekilde görüyor. Bize göre, bilincin tüm trans halleri aynı değildir. Yüksek boyutlu trans halleri yalnızca beyin fonksiyonunun ifadeleri değildir; bunlar sizi algılanan zaman ve mekanın kısıtlamalarının dışında olan benliğinizin diğer veçhelerine bağlayan bir iletim hattına (kanala) girmenizi sağlayan doğuştan gelen insan yeteneğidir.

Başka deyişle, yüksek boyutlu trans haline girdiğiniz zaman, sinir sisteminizdeki nörolojik aktivitenin veçhelerini işlevsel olarak aşarsınız. Beyniniz/zihniniz hala sinir sisteminizin nörolojik realitelerine bağlı iken, bilincinizin bir veçhesi artık bu sınırlamalar tarafından bağlı değildir. Buna iletim hattı (kanal) diyoruz ve bazı şekillerde bu bir metafor iken, diğer şekillerde uygun bir tanımdır, çünkü bu sizi kendi doğanızın daha engin veçhelerine bağlayan bir kurtyeniğine (solucan deliği) çok benzerdir.

Aethos Ses Meditasyonunu dinlediğiniz zaman bu iletim hattına bağlanıyorsunuz. Sizi zaman ve mekanın dışına götüren bu kanala girdiğinizin işaretlerinden biri, askıda kalma duyumsamasıdır. Bu sanki siz bir şekilde duyusal deneyiminizden ve kendi zihinsel ve duygusal süreçlerinizden ayrılmış gibisinizdir – hala bunların farkındasınız, ama bunlarla özdeşleşmiyorsunuz. Buna yüksek titreşimli enerjiler bağlamında bazen ayrışma deniyor, bu zihin hali sizi iletim hattına götürür, zamanı ve mekanı aşan kendinizin daha genişlemiş duygusuna girebileceğiniz kanala götürür.

Esasen, pozitif sonuçlar yaratma görevi algı kutusunun dışına, zamanın lineer akışında kapana kısılmış olduğunuza karar vermenize yol açan inanç sınırlamalarının dışına adım atmayı kapsar.

Bu zaman algısı belki şu andaki evrim seviyenizde fiziksel bedeniniz için doğru olabilir, ama bilinciniz için doğru değildir. Sizin için gerçekleşmesi gereken tek şey, farkındalığın ve olmanın genişlemiş haline yol açan iletim hattını veya kanalı bulmaktır. Bu görüş noktasından, Aethos Ses Meditasyonu bilincin yüksek boyutlu trans halini üreten, size iletim hattına veya kanala erişim sağlayan bir araçtır.

Bilincin bu trans halini kendiniz için deneyimleyebilmeniz için, Aethos Ses Meditasyonu ile beş dakikalık artışlar ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Trans haline girmek bir beyin yeteneğidir ve tüm yeteneklerde olduğu gibi bazı bireyler bunda diğerlerinden daha beceriklidir. Ancak, tüm insanlar bu yeteneği geliştirebilir.

Bilincin bu trans haline girebildiğinizin kesinliğine sahip olduğunuz zaman ve iletim hattına nasıl gireceğinizi bildiğiniz zaman, daha derin bir tezahür seviyesine hazırsınızdır.

Sınırlı zaman ve mekan ile zaman ve mekanı aşan kendinizin genişlemiş duygusu arasındaki bu eşikte, o sihir başlar.

Burada bu eşikte ayrıca garip bir paradoks ortaya çıkar.

Yaratım Paradoksu

Belirli sonuçlar yaratma amaçlarıyla eşiğe girmiş olabilirsiniz, ama varlığınızın daha fazla genişlemiş hallerine girdikçe, belirli sonuçlar tezahür ettirme gereksinimi daha az önemli olur. Aslında, bilincin en genişlemiş hallerinde herhangi bir şey yaratmak için herhangi bir istek çok çok azdır. Bunun nedeni, varlığınızın en genişlemiş hallerinde siz tüm fenomenleri aşan kendi doğanız ile temastasınız ve bu zihin halinde hiç bir şeye ihtiyacınız yoktur.

Paradoks şu ki, siz her iki realitede yaşamaktasınız – hiç bir şeye ihtiyacı olmayan kendi doğanızın aşkın realitesi ve belirli sonuçların gerçekleşmesine ihtiyaç duyabilen bir insan varlığı olarak bedenlenmiş varoluşunuz.

Burada başka bir paradoks ortaya çıkar. Gerçek tarafsızlık (kendini ayırma) ile bir sonuç yaratabiliyorsanız, yani aşkın doğanızın en tam hissedilen duygusundan, en genişlemiş varlık duygunuzdan yaratabiliyorsanız, belirli sonuçlar yaratmakta daha fazla usta olursunuz.

Bu, varoluşun genişlemiş hallerinde gerilim yaratmadığınız gerçeğinden dolayıdır. Gerilim yaratımlarınızı sınırlayan kuvvet hatları yaratır. Ve bu gerçekten ihtiyaç duyduğunuzu hissettiğiniz bir şey ise, doğal olarak bunun etrafında gerilim olur. Bu yalnızca insandır. Ama burada engel ve sırlardan biri vardır. Zaman çizginizde hayatınızda gerçekleşmesine şiddetle ihtiyaç duyduğunuz bir şey olsa da, hiç bir şeyin gerçekleşmesine ihtiyaç duymadığınız hisse girerseniz, bunu en olası olarak sonuçlar yaratma eylemiyle deneyimlersiniz. Bu aslında garip bir paradokstur.

Bunu okuyan bazılarınızın yüksek seviyede kendinin farkındalığını elde etmiş olduğunu kavrıyoruz ve bu gerçeğin özünü, dualitesizlik ve sonuçlar yaratma sanatı ile ilgili can alıcı noktayı önceden keşfetmiş olabilirsiniz.

Farkındalığın (dualitesizlik) merkez noktasında olduğunuz zaman, belirli sonuçlar yaratmadan önce bekleyen bilgelik vardır. Bundan başka bir bağlamda Bilincin Geçiş Halleri adını verdiğimiz önceki mesajımızda bahsettik.

O mesajda ölümden sonra Boşlukta olmanın neye benzediğine değindik ve bir çok insanın Boşlukta beklemekten rahatsız olduğunu, ister fiziksel bir yaşam olsun ya da başka boyutta bir deneyim olsun yeni bir yaşam yaratmak için Boşluktan veya dualitesizlikten fırlayıp çıktıklarına işaret ettik.

Burada iki çok farklı, buna rağmen garip şekilde benzer olan iki deneyimden söz ediyoruz. Ölümden sonra, geçiş hallerinde, Boşluk ile veya dualitesizlik ile temas kurduğunuz zaman, bir çok seçim vardır. Bir seçenek ister fiziksel alemde olsun, ister bilincin diğer bir aleminde olsun yeni bir hayata veya yeni bir tezahüre atılmaktır. Bir başka seçenek varoluşun yeni döngüsüne ilerlemeden önce, kendinizin genişlemiş bir duygusunu elde etmek için Boşlukta veya dualitesizlikte kalarak beklemektir.

Bu ölüm sonrası hal ile bir sonucun gerçekleşmesi ihtiyacı hali arasında bir rezonans vardır. Yeni sonuçlar yaratmayı aceleye getirmek yerine, varlığınızın genişlemiş hallerine iletim hattı vasıtasıyla nasıl gireceğinizi öğrenmenizi, bu genişlemiş hallerde arzu ettiğiniz sonucu tasarlamanızı öneriyoruz.

Tezahür ettirmeyi aceleye getirmeyin, bir süre bu genişlemiş halde kalın. Varolmanın bu genişlemiş hallerinde olduğunuz zaman, arzu ettiğiniz sonucun görünmeyen kuvvetler ile ve sonucun ortaya çıkmasını dilediğiniz hayatınızdaki durumlar ile nasıl enerjisel bir ilişki içinde kendisini taşıdığını algılarsınız. Başka deyişle, iletim hattından zaman ve mekanı aşan zihin hallerine geçmekte bilgelik vardır ve bu genişlemiş hallerde, arzuladığınız sonucun bir gerçeklik olarak ortaya çıkması için gerçekleşmeye gereksinim duyulan şey ile ilgili daha derin içgörü ve anlayışa sahip olursunuz.

Tezahür ettirme stratejisi olarak iletim hattına ve varlığınızın genişlemiş hallerine girmenin bir diğer nedeni zıtlıkların kutupluluğunu kapsar. Sonucunuz dualite dünyasında tezahür ettiği için, kutupluluk prensibine maruzdur. Her zaman yapılmış olan her eyleme karşı bir kuvvet vardır ve değişim ne kadar radikal olursa, karşı – kuvvet o kadar güçlü olur.

Bu prensibin atomaltı alemlerden kişisel yaratımlara, başkalarıyla etkileşimler ve sosyal ve kültürel durumlara kadar tüm seviyelerde işlediğini görebilirsiniz. Eğer varlığınızın zaman ve mekanı aşan genişlemiş haline girerseniz ve orada arzu ettiğiniz sonucu düşünüp tasarlayarak oturursanız, daha önce söylediğimiz gibi, arzuladığınız sonucun enerjisel doğasını ve hayatınızdaki tezahür ettirmeyi dilediğiniz durumlar ile ilişkisini anlarsınız.

Bundan başka, sonucunuz 3B realitesine girerken gerçekleşecek olan karşı – tepkileri düşünebilirsiniz. Bu arzuyu tezahüre getirmenin sonuçları hakkında daha büyük içgörü ve anlayış elde edersiniz ve bu daha derin içgörüyle herhangi bir sonucun tezahürü etrafında ortaya çıkacak olan karşı kuvvetlerden daha incelikle kaçınabilirsiniz.

Tüm Olasılıkların Küresi mesajımızda, hayatınızda sonuçlar tezahür ettirmenin ve zaman çizginizin dışında bulunan kuvvetleri ve kaynakları kendinize nasıl çekebileceğinizin bir yöntemini sunduk.

Son mesajımız Aethos ve Bilincin İkili – Olmayan Halleri’nde, dualitesizliğin kaynaklarını tartıştık ve Aethos’u bir köprü olarak kullanarak dualitesizliğin farkındalığına nasıl girileceğini açıkladık.

Bu mesajda, dualitesizliği sıçrama tahtanız olarak kullanarak pozitif sonuçlar yaratmak için iki mesajı biraraya getiriyoruz. Bundan dolayı, bu bilgiyi en iyi şekilde kullanmak için, önceki iki mesajı okumalı ve anlamalısınız. Tanımlandığı şekilde Tüm Olasılıkların Küresi ile çalışmasınız ve Aethos ve Bilincin İkili – Olmayan Halleri’nde tavsiye ettiğimiz şekilde Aethos Ses Meditasyonu ile çalışmalısınız. Bu iki ödevi tamamladığınız zaman, üçlü bir kuvveti üretmek için ikisinin birliği olan üçüncü kuvveti uygulamaya hazır olursunuz.

Küreyle nasıl çalışacağınızı öğrendiğinizde ve Aethos Ses Meditasyonu ile varoluşun genişlemiş hallerine yol açan iletim hattına nasıl girildiğini öğrendiğinizde, yaratımın bu seviyesi için hazırsınız.

Tanımlamamızda dosdoğru ve basit olalım.

Adım Bir.

Bu uygulamada, önce dualitesizliğe girersiniz. Eğer Aethos Ses Meditasyonuna gerek duymuyorsanız, o zaman ona ihtiyacınız yok. Enerjisel bir ittifak olarak Ses Meditasyonuna ihtiyacınız varsa, onu kullanmalısınız. Ama, varış yerine nasıl ulaşırsanız ulaşın amaç aynıdır – iletim hattı vasıtasıyla varlığınızın genişlemiş hallerini deneyimlediğiniz bilincin yüksek boyutlu trans haline girmek.

Adım İki.

Önceki mesajımızda (Tüm Olasılıkların Küresi) tanımlandığı gibi Küre ile çalışın. Bu kısa versiyondur, ama tüm mesajı okumanızı kuvvetle tavsiye ediyoruz.

Varlığınızın genişlemiş duygusunda kalarak, solar pleksusunuzun farkında olun. Sonra tüm evreni kucaklayan Kürenin duygusunu elde edin. Sonra Gelecek Benliğinizi önünüzde imgeleyin.

Gelecek Benlik, arzuladığınız gelecek sonucun bedenlenmesidir. Solar pleksusunuz ile Gelecek Benliğinizin solar pleksusu arasında bağlantı oluşturduğunuzda, Küre devreye girer ve enerjisel kuvvet hatları Küreden solar pleksusunuza akar ve bu enerjisel kaynaklar solar pleksusunuzdan Gelecek Benliğinizin solar pleksusuna akar.

Yaratım işlemini büyük ölçüde güçlendiren ve hızlandıran sonraki adıma hazır olduğunuz bu noktadır. Bundan Tüm Olasılıkların Küresi mesajında kısaca bahsettik, ama burada daha derine girmeyi diliyoruz. Bu duygusal kuvvetin uygulaması, pozitif sonuçlar tezahür ettirmenin anahtarlarından biridir ve şimdi dikkatimizi buna çevirmeyi diliyoruz.

Adım Üç.

Şükran ve Yeni Realitelerin Mühendisliği

Sonuçlar yaratma anlayışımızda, görece uygulanabilecek üç armonik vardır. Birincisi nötr olmak ve herhangi duygusal tonlama olmadan tamamen zihinsel bir yerden sonuçlar yaratmak aslında mümkündür.

Ancak, bir insan varlığı olarak, sahiplenmediğiniz en büyük güçlerinizden biri kalbinizin armonik alanlar üretme yeteneğidir. Bunlar kendi beden – zihin sisteminizin realitelerini, etrafınızdaki lokal ortamın realitelerini ve yerel kuantum alanını etkileyen gerçek kuvvetlerdir.

Sonuçlar yaratmak için kullanılan iki başlıca duygusal titreşim alanı birbirine tamamen zıttır. Yine, bu eylemdeki dualite prensibidir.

İlk duygusal armonik korkudur. Aslında korkuya dayanan anlayıştan sonuçlar yaratmak mümkündür ve kültürel – sosyal yaratımlarınızın çoğu başka kültürlerden ve başka toplumlardan korkuya dayanır. Savaş silahlarınız mükemmel bir örnektir. Bunlar korkudan yaratılmıştır.

Belirli türde karşılaşmalar veya durumlardan korkmak için neden olmadığını söylemiyoruz. Ama, korkuya dayanan anlayıştan yaratılan sonuçların sevgiden yaratılanlardan çok farklı olduğunu söylüyoruz.

Bu bizi ikinci duygusal titreşim alanına getiriyor, buna kişisel olmayan sevgi diyorsunuz. Bunun insanlar arasındaki sevgi çekimiyle ilgisi yok. Bu tamamen farklı bir kategoridir ve bu, evreninizde hareket eden görünmeyen kuvvetlerin parçası ve miktarı olan kişisel olmayan sevginin daha büyük alanı ile rezonansta titreşen evrimleşmiş bir kalbin ifadesidir. İşlevsel terimlerle, sevginin titreşim yerinden sonuçlar yaratırsanız, kendinizi evrenin kendisi içindeki görünmeyen kuvvetlere getirirsiniz. Bizim gördüğümüz şekliyle, içinde yaşadığınız evren üç titreşim alanının kümelenmesidir – nötr olma, korku ve/veya sevgi. Bu çok karmaşık bir konudur ve bu mesajda keşfetmek için zamanımızın olmadığı bir konudur.

Bağlar

Yaratımlarınıza duygusal titreşim alanları uyguladığınız zaman, kalbinizden gerçek bir enerji topağı yaratırsınız. Bu zihinsel bir fenomen değildir; gerçek bir enerjidir, kalbinizden dışarı çıkan bir dalga formudur, hem fiziksel kalbinizden hem de kalp çakranızdan tüm bedeninize ve yerel ortama yayılır.

Bu duygusal armonik, asıl duygunuzun – korku veya sevgi – titreşim niteliği ile niyetin dalga formlarını şekillendirerek, niyetinizin ifadesini etkileyen enerjisel bir bağ türü yaratır.

Pozitif sonuçlar yaratma yöntemimizde korkuyu asla kullanmayız. Her zaman sevgiyi kullanırız. Bu basitçe pragmatik bir seçimdir. Çok eski zamanlardan, sevginin daha pozitif sonuçlara yol açan yüksek güç olduğunu keşfettik.

Pratik terimlerle, Gelecek Benliğinizi yarattıktan sonra, Üçüncü Adıma geçersiniz, bu adım minnettarlık veya şükran olarak deneyimlenecek olan sevginin duygusal titreşimini eklemeyi kapsar.

Şükran basitçe minnettarlığın yükseltilmiş formudur. Eğer Gelecek Benliğiniz için minnettarlık veya şükran duygusu deneyimlerseniz, bunu kalbinizin güçleriyle manyetize edersiniz ve manyetik bir çekici olarak Gelecek Benliğinizin güçleri üssel olarak artar.

O zaman Gelecek Benliğiniz sizin zaman çizginizin dışında olan kozmostan kaynakları ve enerjileri şu andaki zaman çizginize çeken manyetik bir çekici olur.

Manyetik çekicinin gücünü artırmak için yapabileceğiniz herşey iyi bir şey olacaktır, bizim deneyimimizde manyetik çekicinizin güçlerini artırmanın en etkili yolu şükranın duygusal titreşim alanını uygulamaktır. Şükran uygulamasıyla manyetik çekicinizi, Gelecek Benliğinizi büyüttüğünüz zaman, manyetik çekicinizin o realiteyi size  çekme hızını artırırsınız. Aslında, bu o kadar etkilidir ki, beklenmeyen mutlu tesadüf olaylarının artmasını umabilirsiniz. Son aşamayı yeterince kuvvetli vurgulayamayız.

Bir kez daha, daha önce sözünü ettiğimiz geçiş aşamasına geri dönelim. Bu aşama siz yüksek boyutlu trans haline girdikten ve zaman ve mekanı aşan kendinizin genişlemiş duygusuna iletim hattına girdikten sonra gerçekleşir.

Bu genişlemiş farkındalık halinde, arzuladığınız sonucun üzerinde düşünmek için zaman ayırın. Sadece bu sonuç 3B realitesine girerken bu sonucun çıkarımlarını anlayabilmeyeceksiniz, o sonucun ürün verdiğini keşfedebileceksiniz. Birçok durumlarda aslında onu 3B’de yaratmadan arzuladığınız sonuca sahip olma realitesini keşfedebilirsiniz.

Bu bilgiyi paylaşıyoruz, çünkü bizim perspektifimizden gerçekleşmemiş arzular çoğu zaman insan varlığının başka bir hayata, yaşam ve ölüm döngüsüne geri dönmesine yol açıyor.

Şu andaki durumlarınızda belirli sonuçları veya arzuları deneyimleyemiyor olabilirsiniz, ama bunları zaman ve mekanın dışında olmanın genişlemiş hallerinde deneyimleyebilirsiniz. Bu genişlemiş hallerde arzuladığınız sonucu ayrıntılarıyla keşfederek, bu arzuyu 3B yaşamınıza getirmeyi dilediğiniz sonucuna ulaşabilirsiniz veya belki artık o sonucu tezahür ettirme gereksinimine sahip olmazsınız. Seçim yapmakta güç vardır ve içgörünüz ne kadar derin olursa, seçimleriniz o kadar mükemmel olur.

Bu nedenle iletim hattı vasıtasıyla düşünüp tasarlama amaçları için zaman ve mekanı aşan genişlemiş doğanıza girmenizi teşvik ediyoruz. Eyleme geçmeden önce üzerinde düşünüp taşının. Bu duraklama size büyük ölçüde hizmet edecektir.

Yaratıcı bir varlık olarak beklemekte  bilgelik vardır ve o beklemede arzuladığınız sonucun zaman çizginizde ortaya çıkması için zamanın ne zaman “doğru” olduğunu ve durumların “doğru” olduğunu bilirsiniz. Bizim umudumuz, arzumuz ve beklentimiz, bu yöntemi kendiniz için, sevdikleriniz için ve dünya için pozitif sonuçlar yaratmak için kullanmanızdır.

Bu mesaj, hayatınızda pozitif sonuçlar yaratmak için bir araç olarak Tüm Olasılıkların Küresi ve Aethos (Bilincin İkili Olmayan Halleri) ile ilgili şu andaki iletişimimizi tamamlıyor.

Hathorlar

15 Kasım 2012

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri
Bu mesajda beni hemen çarpan şeylerden biri yüksek boyutlu trans halleri kavramıydı.

Beyin dalgası aktivitesi öyle bir şekilde değişir ki teta ve/veya delta aktivitesinde bir artış olur ve dışsal duyusal dünyaya daha az dikkat ve algının içsel dünyalarına daha fazla dikkat olması için, dikkatin odağı değiştiği zaman trans hali gerçekleşir.

Yirmi yıldan fazladır Erikson Tıp Hipnozu uygulayıcısı olarak, farkındalığın daha zengin kaynaklı hallerini elde etmelerinde müşterilerime yardımcı olmak için, trans hallerini birçok kez kullandım.

Trans sırasında gerçekleşen farkındalığın akışkanlığı çoğu zaman beden ve zihnin olağandışı hallerine erişir. Ve insanın hayatına başarılı bir şekilde bütünleştirildiği zaman, bu olağan olmayan içgörülerin ve enerjilerin zengin şekilde ödüllendirici olabileceğini gördüm. Burada etkili cümle şudur – insanın hayatına başarılı bir şekilde bütünleştirildiği zaman.

Trans hallerinin bir fenomeni, zamanın uygunsuz kıllanılması adı verilebilecek şeydir, bu trans hallerinde zamanı normal uyanık halden farklı şekilde izlediğimiz anlamına geliyor.

Meditasyon zihnin trans hallerini üretir, çok fazla meditasyon yaptıysanız muhtemelen saat zamanının sizin sübjektif zaman deneyiminizden daha yavaş veya daha hızlı göründüğü durumlara rastladınız. Aslında meditasyon gibi, zihnin trans hallerinde zaman kozmosun doğum ve ölümünü deneyimleyebileceğiniz veya zaman algısını tamamıyla aşabileceğiniz efsanevi boyutlar alabilir.

Algılanan zamanın bu değişimi transa gelince çok yaygındır. Ancak, Hathorlar trans hallerinin hiç de aynı olmadığında oldukça ısrarcı. Algılanan zaman ve mekanı aşan varolma hallerine girme amacıyla trans üretildiği zaman, başka bir bölgeye gireriz.

Beyindeki nörolojik aktivite (örneğin, beyin halinin değişimi) hem normal trans hallerinde hem de yüksek boyutlu trans hallerinde oldukça benzerdir, Hathorlara göre önemli bir fark vardır.

Yüksek boyutlu trans hallerinde, var olmanın çok genişlemiş hallerine götürülürsünüz, bunun temel doğasıyla hem zamanı hem de mekanı aşarsınız. Bu, tezahür ettirmenin sihrinin ifadenin yüksek düzenine girdiği, kendinizin genişlemiş mekansız duygusundadır.

Aethos Ses Meditasyonu yüksek boyutlu trans hallerine girmek için akustik bir yöntemdir. Ve şimdiye kadar bunu oldukça etkili bulduğumu söylemeliyim.

Ancak, Hathorların işaret ettiği gibi bu ses meditasyonu sadece sonuca götüren vasıtadır.  Burada önemli olan zihnin ikili olmayan hallerine girmektir, oraya nasıl girdiğiniz değil.

Hathorlara göre, bilincin ikili olmayan halleri pozitif sonuçlar yaratmakta sıçrama tahtası olarak çok etkili şekilde kullanılabilir. Ve bu, bu mesajın esas kısmı bununla ilgilidir.

Dualitesizlik
Hathorlar dualitesizlik kavramını tanımlamadılar, çünkü buna önceki mesajlarında değindiler (Aethos ve Bilincin İkili Olmayan Halleri). En basit şeklinde, dualitesizlik sübje ve obje arasındaki farklılığın ortadan kalktığı farkındalık halidir. Algılanan şeyden ayrı olan siz (algılayan) yoktur. Bu oldukça olağandışı olan bir farkındalık halidir ve buna derin bir şekilde girdiğiniz zaman, tüm niyetler ve amaçlar için sadece kendisinin farkında olan saf bilinç olmanız için benlik duygunuz değişir – bedensel veya duyusal farkındalığın herhangi bir izi olmadan.

Bazı batı mistik geleneklerinde bu aşkınlık hali bazan Ben O Ben’im gizemli cümlesi ile ifade edilir. Süjenin (siz) ve objenin açıkça tamamen farklı olarak algılandığı bilincin normal uyanık hallerinde, bu ifade garip görünür. Ancak, mistik tefekkür hallerinde bu besbellidir ve dualitesizlikten ortaya çıkan Benlik duygusunu doğru şekilde tanımlar.

Aethos vasıtasıyla dualitesizliğe girme yöntemi Hathorlara özgü olabilse de, dualitesizlik fikri ve bunun önemi elbette sadece Hathorlara ait değildir. Tibet Budizminin Dozgchen soyağacı, Tibet’te Budizmden önce gelen şamanik bir soyağacı olan Bon Po dahil Kadim Hindistan, Taoculuk ve Budizm gibi çok eski felsefelerin hepsi farklı dillerde zihnin bu sahasından bahsederler.

İletim Hattı

Hathorların normal 3B farkındalıktan benliğin genişlemiş mekansız duygusuna geçiş eşiği olarak tekrar tekrar sözünü ettikleri iletim hattı, bilinçteki değişimi tanımlamak için bir metafordan fazlasıdır.

Yöntemi aylardır kullanmaktayım ve beni var olmanın genişlemiş hallerine götüren gerçek bir iletim hattı (kanal) veya tüneli hiç deneyimlemedim. Ama bu mesajda ekledikleri yöntem ile çalıştıktan sonra, şimdi bazan normal 3B farkındalıktan mekansız farkındalığa geçtiğim zaman solucan deliği formu aldığını deneyimliyorum. Hathorlar bunu bu şekilde tanımlamadan önce geçişi kanal veya solucan deliği olarak deneyimlememiş olmamı ilginç buluyorum.

Burada önemli olan şu ki, yöntem ile çalıştığınız zaman sizi varlığınızın genişlemiş hallerine götüren bir iletim hattı veya kanal/tünel deneyimleyebilirsiniz veya deneyimlemeyebilirsiniz. Oraya nasıl vardığınız, varış yerine ulaşmak kadar önemli değildir, önerim gerçek bir iletim hattı ile veya olmadan geçişin size nasıl göründüğü ile gitmenizdir.

Aethos Ses Meditasyonu
Son bir kaç aydır Aethos Ses Meditasyonu ile bir çok durumlarda ve birçok şekillerde çalıştıktan sonra, Hathorların bu mesajdaki yorumlarından birinin altını çizmenin önemli olduğunu düşünüyorum.

Şu anda bedenlenmiş olan çoğu insan için Aethos çok yüksek seviyede bir frekanstır ve sonuç olarak bazan düşük frekanslı duygusal malzemenin temizliğini veya arınmasını teşvik edebilir. Ses meditasyonu ile hızınızı ayarlamayı öğrenmelisiniz, bu nedenle Aethos’un ürettiği kendi bilincinizdeki geçişleri açıkça anlayabilinceye kadar beş dakikalık versiyon ile çalışmanızı öneriyoruz.

Burada Hathorların yorumunu destekliyorum. Aethos Ses Meditasyonu bilincin ikili olmayan hallerini de kapsayan varoluşun genişlemiş hallerine algı kapılarını açan güçlü bir evrimsel katalizördür. Ancak, geçmişinize ve şu andaki titreşim seviyenize bağlı olarak, dualitesizliğe yolculuk uzun süreli bir yolculuk olabilir veya olmayabilir. Buradaki yönerge ses meditasyonunu rahatlık bölgenizin sınırları içinde dinlemektir, bu nedenle bu ses meditasyonunun sizi nasıl etkilediğini anlayıncaya kadar beş dakikalık artışlarla dinlemeyi öneriyorlar.

Not: Aethos Ses Meditasyonunun linklerini Hathorların Aethos ve Bilincin İkili Olmayan halleri başlıklı mesajının sonunda ve ayrıca websitemizin Dinleme bölümünde bulacaksınız.

Son Düşünceler

Bir an için odağı değiştirerek, bu son yıllarda Hathorlara Dünya Meditasyonlarında katılmış olan dünya sangha’mızdaki (ruhsal topluluğumuzdaki) hepinize teşekkür etmek istiyorum. Kalplerimizin ve zihinlerimizin gezegensel hizmette birliği ilham verici idi.

Ayrıca Hathor mesajlarını kendi yerli dillerine çevirmek için değerli zamanlarını vermiş olan birçok çevirmeni takdir etmek istiyorum. Bu gerçekten kendi payınıza bir sevgi işi oldu ve çalışmanız için teşekkür etmek istiyorum ve sürekli çabalarınız için teşekkür ediyorum.

Hepimiz önümüzdeki Büyük Geçişte lütufkar geçiti bulabilelim. Kendimizde ve etrafımızdakilerde hayatı yeni şekillerde yaşama cesaretinin ortaya çıkmasına tanık olalım. Beklenmedik mucizelerin bol olduğu mutlu tesadüflerin gizemiyle zenginleşebilelim. Mizah duygumuzu asla kaybetmeyelim, çünkü bazan bu bizim en büyük dostumuzdur. Ve beklenmekte olanların bizler olduğu kavrayışıyla kutsanmış olalım, Büyük Gizemin masasında kendimize bir yer ayıralım.

©2012 Tom Kenyon Tüm Hakları Saklıdır www.tomkenyon.com
Bu mesajı kopyalayabilir ve hiçbir şeyi değiştirmeden, yazarın ismini, website ismini ve telif uyarısını ekleyerek herhangi bir ortamda dağıtabilirsiniz.

(Çeviri: Saffet Güler)