HATHORLAR: FUKUSHİMA

Yazdır Yazdır 

HATHOR GEZEGEN MESAJI

TOM KENYON KANALIYLA

FUKUSHİMA   

Hathor Gezegen Mesajı ~  Tom Kenyon kanalıyla                                                                                    
Mesajımızı iki bölüme ayıracağız. İlki şu andaki Kaotik Düğümünüzün yükselmesi ile ve ikincisi Fukushima, Japonya’daki nükleer tesis ile ilgili olacak.

Şu andaki Kaotik Düğümünüzün Yükselmesi

Önceki Kaotik Düğümler ile ilgili olarak, bu Kaotik Düğüm epeyce istikrarsızdır.

Bizim perspektifimizden, bunun başlıca nedeni Güneşinizin manyetik alanındaki değişimlerle ilişkili olmasıdır. Aslında bu Kaotik Düğümün yükselmesi Güneşinizin girdiği manyetik alan değişimine direkt olarak bağlıdır.

Şu anda Güneşinizin manyetik alan değişiminin bu aşamasında anormallikler var ve bilim insanlarınız bu garip davranışın nedenleri ile ilgili şaşkınlar. Güneş, direkt olarak Güneşin manyetik kutup değişiminden sonraki periyot dahil, manyetik tersine çevrilmenin daha dinamik aşamasına girerken, şu andaki Kaotik Düğümünüzün daha ileri yükselmelerini tahmin ediyoruz. Elektromanyetik alanları kullanan herhangi teknolojik cihaz veya biyolojik sistem Güneşin manyetik kutup tersine çevrilmesinin bu aşaması sırasında anormalliklere, sapmalara maruz kalıyor.  

Bilgisayarlarınız ve iletişim cihazlarınız değişken, düzensiz davranışlar gösterirse şaşırmayın. Biyolojik organizmalar olarak sizler bu özel Kaotik Düğüm tarafından sürekli olarak strese maruz kalıyorsunuz ve hassaslık seviyenize bağlı olarak uyku problemleri, duygusal istikrarsızlık, bilişsel tutarsızlık, hafıza problemleri ve alışık olduğunuz şekillerde zihinsel olarak sıralamada yetersizlik deneyimliyor olabilirsiniz.

Bu anormalliklerden önceki mesajımızda bahsetmişken, Güneşiniz kendi manyetik alanlarında daha dinamik bir değişime girerken bu fenomenlerde bir artış göreceksiniz – asıl manyetik kutup tersine dönüşü gerçekleştikten sonraki periyot da buna dahildir.

Bu, şu andaki Kaotik Düğümün yükselme aşamasına girerken, size yardımcı olabilecek basit bir yöntem için Kaotik Düğümler Sırasında Bilişsel ve Duygusal Zorluklar başlıklı önceki mesajımıza bakmanızı öneriyoruz. [http://www.kosulsuz-sevgi.com/yeni-eklenen-mesajlar/hathorlar-kaotik-dugumler-sirasinda-bilissel-ve-duygusal-zorluklar/]

Fukushima

Fukushima, Japonya’daki nükleer tesis hizmetten çıkarılma kritik aşamasındadır. Bu, zarar gören reaktörlerden birinden epeyce radyoaktif çubukların çıkarılmasını kapsıyor. Bunun şu andaki Kaotik Düğümünüzün yükselişi sırasında gerçekleşiyor olması çok talihsizlik, ama bu dualitenin doğasıdır.

Fukushima tüm Pasifik Havzasına büyük bir ekolojik tehdit yaratıyor ve eğer onun içindeki radyoaktiflik yok edilmezse en sonunda tüm gezegenin ekosistemini tehdit edecek.

Bu çok karmaşık bir durumdur.

2011’deki Deprem sırasında reaktörlerden üç tanesi çekirdek erimesi yaşadı. Bu seviyedeki radyoaktivite ile başa çıkacak teknoloji şu anda mevcut değil. Fukushima’daki radyoaktif suyun depolandığı depolama tesislerinden sızıntıya ilave olarak, Fukushima’nın altından Pasifik Okyanusuna akan yeraltı suları üç çekirdek erimesi tarafından kirletilmektedir.

Bizim perspektifimizden bunun çok kötü sonuçları vardır.

Bu bölgenin doğa ruhlarını destekleme, bu tesisin kritik işletmeden çıkarılma işlemiyle uğraşan insan varlıklarını destekleme ve krizlerle başa çıkmak için yeni teknolojilerin ilham edilmesi amaçları için özel bir ses meditasyonunun kullanılmasını öneriyoruz. Bu ses meditasyonu sizin dediğiniz gibi “uzun süreli” gezegensel hizmete adanmış olanlarınız içindir.

Çekirdek erimeleriyle ve Pasifik Okyanusuna akan yeraltı sularının kirlenmesiyle başa çıkmak için şimdiye dek bilinmeyen yeni teknolojiler ortaya çıkmadıkça, Fukushima’daki durum en azından sonraki yirmi – otuz yıl için çeşitli şekillerde devam edecek.

Eğer bu amaca uyumlandığınızı ve bu meditasyonu kapsayan sesler ile rezonansta olduğunuzu hissediyorsanız bu gezegensel çalışmaya katılmanız için davet ediyoruz.

Bu ses meditasyonuna tam olarak katılmak ve durum üzerinde pozitif bir etki yapmak için netliğe, titreşimsel dayanıklılığa ve sebata sahip olmalısınız. Bu, çok kötü durumlarda yüksek ruhsal üstatlığa bir çağrıdır.

Gerekli olan bu üç niteliğe değinelim.

Netlik

Burada gereken netlik, yaratıcı varlıklar olarak, bu gezegende yaşayan insan varlıklar olarak, özellikle kollektif şekilde sonuçları değiştirme kapasitesine ve hakkına sahip olduğunuzun onaylanmasıdır. Bu, amacın netliği ve duygunun netliği ile yapılır. Bu, en pozitif etkiyi üretecek olan uyumlu duygu ile bir araya gelen düşünce ve amacın birliğidir.

Titreşimsel Dayanıklılık

Metaforik olarak konuşursak, küresel enerjisel bir tsunaminin enkaz alanında yüzüyorsunuz.

Bildiğiniz şekliyle uygarlığın çöküşüne ve yeni bir uygarlığın doğumuna tanık oluyorsunuz.  Ama bu kadar kısa zaman periyodunda böyle radikal değişimin bir sonucu korkunun yükselmesidir.

Bu küresel meditasyona, bu gezegensel hizmet formuna katılmak için geçici olarak korku tepkilerinizi aşmalısınız. Bunda etkili olmak için duygusal titreşimin epeyce istikrarlı haline girmelisiniz.

 Sebat

Fukushima’daki durum yıllar boyunca çeşitli formlarda devam edeceği için, bu, ruhsal üstalığın kısa vadeli bir uygulaması değildir. Bu, meditasyonda bir çok kez bu durumu yeniden değerlendirmenizi gerektiriyor. Kendinizi epeyce istikrarlı duygu halleri ve amaç netliği ile eldeki göreve, Fukushima’daki durumun dönüştürülmesine uygulama görevi çoğu zamanlar dikkatinizi gerektirir. Başka deyişle, meditasyon yapma duygusu edindikten sonra, Fukushima’daki durum tam olarak çözümleninceye kadar bunu yapmaya çağrıldığınızı her hissettiğinizde yeniden meditasyona girersiniz.

Meditasyon

Bu meditasyonu kapsayan sesler Fukushima’yı çevreleyen bölgenin doğa ruhlarına iyileştirici enerjiler verir. Ayrıca tesisin işletmeden çıkarılması işiyle uğraşan insan varlıklarına destek verir.

Bu ses meditasyonunu dinlediğiniz zaman, ideal olarak esriklik, kişisel olmayan sevgi, minnettarlık veya takdir olarak tanımlanabilecek titreşimsel bir rezonans haline girersiniz. Tüm meditasyon sırasında bu uyumlu hallerin tek birinde veya hepsinde kalırken, kendilerini size hangi şekillerde sunarlarsa pozitif sonuçları imgelersiniz.

Esrikliğe nasıl girildiğini bilmiyorsanız ve varolmanın bu uyumlu haliyle deneyler yapmayı diliyorsanız, bu bilinç halini üretmek için basit bir meditasyon sunan Esriklik ve Kalp başlıklı eski mesajımızı okumanızı öneririz. [http://www.kosulsuz-sevgi.com/kanal-mesajlari/hathorlar/esriklik-ve-kalp-nisan-2005/]

Hangi uyumlu bilinç halini – esriklik, kişisel olmayan sevgi, takdir veya minnettarlık – kullandığınız çok önemli değildir. Ama bu meditasyon sırasında etkili olmak için korkuyu aşan epeyce uyumlu bir hali elde etmeniz çok önemlidir.

Nasıl başarılacağını bilmeden, Fukushima’daki durumun bu gezegendeki yaşamın yararına çözümlenmesi net niyetini taşıyın.

Kollektif olarak bu niyet kuantum alan etkisini eyleme geçirir. Bu enerjinin amacı durumla başa çıkmanın yeni yollarını ve yeni teknolojileri ilham etmektir.

Meditasyonun kendisi 3 dakika, 28 saniye uzunluktadır.

Kişisel Korunma

Eğer Pasifik Havzasında veya yakınında yaşıyorsanız, Işık İlaçları adlı eski mesajımızı okumanızı tavsiye ederiz. Bu, biyolojik ifadenizi, fiziksel bedeninizi korumak için yüksek boyutlu veçheleriniz ile çalışan zihin/beden/ruh işlemidir. [http://www.kosulsuz-sevgi.com/kanal-mesajlari/hathorlar/isik-ilaclari-2/]

Sonuç

Bu mesaj gezegensel çalışma ve hizmetin spesifik ve oldukça talep edici bir formuna çağrıdır. Gezegensel Hizmetin bu şekline katılmaya çağrılmakta olup olmadığını bilirsiniz, çünkü kalbinizde/zihninizde bir karşılık hissedersiniz ve varlığınızın canlandığını hissedersiniz.

Daha önce söylemiştik, yine söyleyeceğiz, “Bir İnisiyenin yolculuğu, bilincin hayata uygulanması sanatıdır.” Bu uygulama vasıtasıyla daha büyük üstatlık elde edersiniz.

Gezegensel hizmetin bu özel formuna katılmaya çağrıldığını hissedenlerinize en derin takdirlerimizi sunuyoruz.

Hathorlar
26 Kasım 2013


Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri  

Fukushima’daki Daiichi Nükleer tesisine ciddi zarar veren 2011 Japon depreminden kısa süre sonra, meditasyonda iken kendimi beklenmedik bir şekilde Japon adasına yukarıdan bakan hayali bir kayalıkta buldum.

Adı Yabsong Rinpoche olan Tibetli bir Budist lama yanımda oturuyordu. Aşağısını işaret etti ve “Yakında tüm Dünya Japonya gibi sıkıntı çekiyor olacak” dedi.

Onun sözlerinin üzücü şekilde kahince olduğunun ortaya çıktığı görülüyor.

Bu mesajın amacı Fukushima’yı işaret eden bir çok ekolojik tehlike sinyallerini tartışmak değildir. Ana görüş medyamız tarafından sunulan krizlerin yüzeysel sağaltımının ötesinde gittikçe artan geniş veri havuzunu keşfetmek ile ilgilenen herkes “Fukushima radyasyonu”, “Fukushima çekirdek erimesi” ve ” Fukushima enkaz alanı” sözcükleriyle arama yaparak İnternette çok fazla şey bulabilir.

Felaket ile ilgili çok fazla doğru olmayan ve abartılı bilgiler olduğu için, ben yalnızca kendiniz ile ilgili “ince zekanızı” sürdürmenizi teşvik ediyorum. Doğrulanmamış spekülasyona girmek zorunda olmadan gerçekler yeterince ürkütücü. Anlaşılabilirlik adına saygın bilim adamlarından gelen raporları okumanızı tavsiye ederim – özellikle nükleer enerji, ekoloji ve deniz bilimleri alanlarında, ayrıca epidemiyolojik araştırma alanlarında çalışanlar (Japonya ve Kuzey Amerika dahil çeşitli nüfuslarda kanser ve radyasyon ile ilişkili hastalıkların artması). Ayrıca saygı görülen alternatif haber kaynaklarına daha fazla ağırlık vereceğim. Benim fikrime göre, bunlar şunları kapsıyor, ama elbette bunlarla sınırlı değil; The Huffington Post (www.huffingtonpost.com), Energy News (www.enenews.com), Simply Info (www.fukuleaks.org), The Guardian (www.theguardian.com), and Greenpeace (www.greenpeace.org).

Fukushima Ses Meditasyonunun Arka Planı 

Hathorlar krize yardımcı olmak için bu ses meditasyonuna kanal olmamı istedikten sonra, onlardan bu meditasyonun bu tür gerçek bir yıkımın gidişatını nasıl değiştirebileceğini açıklamalarını istedim. Sonuç olarak, Fukushima tarafından salıverilen türde radyasyon epeyce toksiktir ve çoğu biyolojik yaşam formlarına zarar vericidir, bunlara kendini evrim merdivenin en üst basamağında gören biz insanlar da dahildir, ki bu pozisyonun oldukça belirsiz olduğunu düşünüyorum.

Ses meditasyonunun yukarıdaki mesajda sözü edilen üç alana odaklanacağını açıkladılar, 1) bölgenin doğa ruhlarına yardımcı olmak, 2) en kötü durumlar altında kritik bir görevi üstlenen insanlara yardımcı olmak ve 3) Fukushima’nın sunduğu beklenmedik zorluklar ile başa çıkabilen yeni teknolojiler yaratmak için bilim ve teknoloji sektörlerindeki diğer insanlara ilham vermek.

İlginçtir ki, Hathorlar yeni radyasyon yönetimine ek olarak bu yeni teknolojilerin bazılarının “biyolojik temelli” olacağı ve hücre biyologları, ayrıca mantar ve küf ile çalışan araştırmacılar tarafından geliştirileceği fikrindeler.

Hathorlar, Meditasyonun kendisi doğru şekilde yapıldığında, meditasyonla çalışanların Fukushima ile ilgili gelecek olası sonuçları etkileyebilecek bir kuantum alan – etkisi yarattıklarını ileri sürüyorlar. Özünde, meditasyon ile çalışanlar Hathorların söylediği gibi Zaman Çizgilerini Sıçrıyor olacaklar. 

Benim fikrime göre bu, bilginin çok önemli parçasıdır, çünkü bu, bu meditasyon gibi böyle kısa süren bir şeyin üçüncü boyut gerçekliğinde bu tür korkunç bir durumu nasıl etkileyebildiğinin teorik anlayışını sağlıyor. Bu nedenle daha önce okumadıysanız Zaman Çizgilerinde Sıçrama başlıklı eski Hathor mesajını okumanızı öneririm. (Not: Yukarıdaki linke tıklayın veya www.tomkenyon.com websitesine gidip Hathor bölümünü tıklayın. Hathor Arşivlerine ulaşırsınız. Zaman Çizgilerinde Sıçrama başlıklı mesajı bulun).

[http://www.kosulsuz-sevgi.com/kanal-mesajlari/hathorlar/zaman-cizgilerinde-sicrama-sanati-2/]

Bazı okuyucuların kayıt işlemi sırasında benim için ne vuku bulduğunu bilmek isteyebileceklerini hayal ediyorum ve deneyimlerimi tanımlamak için elimden geleni yapacağım, oldukça samimi olarak, bu en istikrarsız geçişlerde insanlığa sunulan kozmik yardımı ve enerjilerin sersemletici genişliğini yakalamakta sözcüklerin yetersiz olduğunu görüyorum. Bu tür konular ilginizi çekmiyorsa, Meditasyonun nasıl yapılacağının basit ayrıntılarını netleştirdiğim Meditasyon alt başlığına geçin.

Işığın İnişi

Kaydın temel parçası olan ilk kanallığın ilk notalarıyla, Fukushima reaktörlerine ve onu çevreleyen bölgeye uzaydan inen beyaz ışık kulesini psişik olarak duyumsadım.

Diğer kanallıkla verilen sesleri kaydederken, ışık sık sık bir tür mor aleve değişti, bunu çok zor enerjisel durumları dönüştürme çabası olarak yorumladım. Ayrıca ışık spektrumundan gelen diğer renkleri berrak bir şekilde duyumsadım – özellikle altın, gümüş, mavi ve mor – bu bana ışık alemlerinden bir çok ruhsal varlığın da yardımlarını eklediklerini gösteriyor. 

Kayıt işlemi sırasında bir noktada, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bazı şeylerde, kanallıkla alınan sesler Deva Krallığından Fukushima civarındaki doğa ruhlarına akmaya başlarken acıma duygusuna kapıldım. Bir an, bölgedeki doğa ruhlarından gelen son derece umutsuzluk duygusu ile doldum, o kadar çok ki kaydı durdurmak ve kanallığa devam edebilmek üzere için duygusal denge halini bulmak için kendimi yeniden toplamak zorunda kaldım.

Kaydın yaklaşık üçte birinde, muhtemelen üç ayrı ses işitebilirsiniz stereo sol, stereo sağ ve stereo merkez. Bunlar Üç Yüksek Deva’nın sesleridir (benim dilimde Yüksek Astral ve Eterik arasındaki birleşme yerinde titreşim ölçeğinde yüksek). Bana göre bu sesler yumuşak ve nazik bir şefkat ile karışık ruhsal bir dayanıklılık ve kuvvet duygusu taşıyor.

Bu olağanüstü varlıklar hem bölgenin doğa ruhlarını hem de tesisi hizmetten çıkarma ürkütücü göreviyle karşılaşan insan varlıklarını desteklemek için enerjilerini yönlendiriyorlardı.  

Meditasyon 

Kayıt 3:8 dakika uzunluğundadır.

Hathorlar meditasyonu oldukça iyi tanımlamış olmalarına rağmen, netlik adına adımlar aşağıda:

1. Takdir, minnettarlık, kişisel olmayan sevgi ve/veya esriklik gibi uyumlu bir duygu haline girin. Bilincin uyumlu hallerine girmek için kendi kapasitenize göre takdir, minnettarlık, kişisel olmayan sevgi ve/veya esriklik haline bilinçli olarak girin. Çoğu insan için isteyerek girilen en basit uyumlu hal sadece taktirdir. Eğer bu şeylerde daha yetenekli iseniz, dilediğiniz gibi daha karmaşık uyumlu duygusal hallerden birini seçebilirsiniz. Ama net olmak için, basit takdir meditasyonu etkili kılmak için uyumlu bir hal için yeterlidir. Hathorların açık bir şekilde belirttiği gibi, bunda etkili olmak için korkuyu aşan zihnin ve duygunun uyumlu halinde olmalısınız.

2. Bu uyumlu duygusal halde kalırken, ses meditasyonunu dinleyin.

3. Size her nasıl doğal geliyorsa, Fukushima’daki durumun hayatta hayırlı bir şekilde çözümlendiğini imgeleyin.

Bu tür bilmiş olmak yalnızca boşa umut veya sadece fantezi değildir. Bu, uyumlu duygu ve zihinsel netliğin birliğiyle niyetin mühendisliğidir.

Bu enerjilenen netlik, Hathorlara bu tür bir meditasyonun duruma gerçek olan herhangi bir katkıyı nasıl yapabileceğini sorduğumda bana tanımladıkları kuantum alan etkisini yaratan şeydir.

Başka deyişle, tüm dünyada insanlar meditasyonu yaparken, yeni ve daha pozitif sonuçlar şeklini alabilecek enerjileri harekete geçiririz. Bunun nasıl ortaya çıktığı herkesin kendi sezgisi olacaktır. Ama eğer meditasyon tüm çabalarımızda başarılı olursa, Fukushima ile ilişkili olarak hem beklenmedik şeyler bulma şansında hem de yaratıcı problem çözmenin yeni şekillerinde bir artış göreceğimizi umut ediyorum.

Sangha dünyamızda bir çok meditasyon çeşitliliği olacağını sanıyorum. Önemli olan şey bununla size doğal ve mantıklı görünen şekillerde çalışmaktır. Zihnin meditatif hallerinde sonuçları düzenlemekte deneyimli olanlarınız şüphesiz ne yapılacağını bilir. Bu tür meditasyona yeni olanlarınız için, öncelikli önerim kendinizi buna yerleşmeye bırakmanız ve seçmiş olduğunuz uyumlu duyguyla sarmalanmanıza izin vermenizdir. Siz “kendinizi bırakırken” ve seçtiğiniz duygunun uyumunu gerçekten deneyimlerken en sonunda derin sezgisel bir duygunun ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu tür sezgi sizin kendi kalbiniz/zihninizden gelir ve size yaratıcı imgelemeniz ile nasıl ilerleyeceğinizi ifşa eder. Başka deyişle, uyuma yeterince derin girdiğinizde bir çözümü imgeleme niyetinizi harekete geçirdiğinizde, fikirler zihninize kendiliğinden gelecektir.

Bu ses meditasyonunda minnettar olduğum bir çok şeyden biri, onun kısa ve etkili olmasıdır. Beyin halimi oldukça hızlı bir şekilde çok alıcı hale değiştiriyor ve kısa olmasından dolayı meditasyonu günlük programıma kolayca uydurabiliyorum.

Bu meditasyon, onu yapmak istediğinizde kendi kendinize yapmak içindir. Bu noktada hepimizin aynı zamanda meditasyon yaptığımız küresel bir meditasyon yapma planı yok.

Hatırlanacak önemli bir şey, bunun tek seferlik bir uğraş olmadığıdır. Eğer bilinçteki bu deney etkili olursa, meditasyonun tüm dünyada bir çok yıllar boyunca birçoğumuz tarafından bir çok kez yapılması gerekecek. Aslında, gezegensel hizmetin bu şeklini üstlenmeyi seçenleriniz için, meditasyon varlığa mükemmel bir çağrıdır. Bundan başka, bu seviyede çalışma ruhsal dayanıklılık seviyesi ve bir çoğumuz için benzeri görülmemiş sebat gerektirir.

Son Bir Düşünce

“Hiç bir problem onu yaratan aynı bilinç seviyesinden çözülemez.” Albert Einstein

Fukushima Ses Meditasyonunu dinlemek ve/veya indirmek için (3:28 dak) burayı tıklayın.   http://tomkenyon.us1.list-manage2.com/track/click?u=8912ab056adfe19f62f8be95e&id=be487c8307&e=a2614fc0cc

©2013  Tom Kenyon  Tüm hakları saklıdır  www.tomkenyon.com

Herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, karşılığında para almadığınız, yazarın, websitesinin ismini belirttiğiniz ve bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz sürece arzu ettiğiniz herhangi bir ortamda bu mesajı paylaşabilir ve kopyalayabilirsiniz. Fukushima Ses Meditasyonu sadece kişisel kullanımınız içindir ve herhangi bir İnternet sitesine postalanamaz.

Mesaj İle Direkt İlgisi Olmayan Bilgi:

Fukushima Ses Meditasyonunun Genişletilmiş Versiyonu 


Fukushima Ses Meditasyonu ile bir çok kez çalıştıktan sonra, daha uzun versiyonunu dinlemek istediğimi kavradım. Bunun nedeni, bu özel meditasyonun Işığın Deva ve Melek alemlerine harika bir giriş kapısı olduğunu görmemdir. Bundan dolayı ses parçasının bir saat uzunluğundaki versiyonunu yarattım, buna Deva ve Melek Alemlerine Geçit adını verdim.

Websitesinde ücretsiz sunulan 3:28 dakikalık versiyonun, meditasyon ile etkin şekilde çalışmanız için gereken tek şey olduğunu netleştirmek istiyorum. Başka bir şeye gereksiniminiz yok.

Deva ve Melek Alemlerine Geçit şu anda sadece mp3 ses kaydı indirmesi olarak mevcuttur.

Deva ve Melek Alemlerine Geçit’i sipariş etmek için buraya tıklayın veya websitesinde Store bölümüne gidin. (www.tomkenyon.com).

Arkturus Antolojisi

Arkturus Antolojisinin ikinci baskısı ulaştı ve gönderilmeye hazır. Kitap Arkturus ses meditasyonları CD si ile birlikte geliyor, buna Arkturus Re – genesis Odasından sesler de dahil. Arkturus Antolojisini sipariş etmek için aşağıdaki linke tıklayabilir veya mağazaya gidebilirsiniz.

CD ile birlikte Arkturus Antolojisini sipariş etmek için burayı tıklayın.

Yeni Magdalen(e) bölümü websitesine eklendi:

Websitesinde, Mary Magdalen ile çalışmamıza dayanan yeni bölümü anons etmekten hoşnutuz. Magdalen Yazmaları ve diğer kaynaklara linklere ek olarak, daha önce hiç yayınlanmamış malzemeden oluşan Magdalen ile Sohbetleri yükledik. Bu malzeme kendi kişisel kullanımınız için ücretsiz sunuluyor. Başka sitelerde paylaşılamaz veya gönderilemez. Aşağıdaki linke tıklayabilir veya www.tomkenyon.com ana sayfasına gidip Mary Magdalene başlığını tıklayabilirsiniz. (Not: İsmi, arama motorları için websitesinde çoğu insanın telaffuz ettiği gibi kullanıyoruz. Birlikte çalıştığımız varlık Tom Kenyon vasıtasıyla alınan bilgileri diğerlerinden farklılaştırmak için ismini Magdalen olarak telaffuz etmemizi istedi. Çoğu insan onun ismini “Magdalene” şeklinde telaffuz ettiği için, yalnızca arama motorları için menü kısmında buna saygı duyacağız.)

Websitesinin yeni Magdalene bölümünü görmek için burayı tıklayın.

Dinleme Bölümüne Yeni İlave

Ayrıca websitesinin Dinleme bölümüne yeni ses dosyaları ekledik. Bunlar Tom’un 2011’de Morristown, New Jersey’de Yüksek Farkındalık Derneği için sunduğu konferansın canlı kayıtlarıdır. Konferans Mistik Haller ve Kendini İyileştirmenin Nöropsikolojisine odaklanıyor ve bir çok ses seansları içeriyor. İndirme kolaylığı için kayıt iki bölüme ayrıldı, çünkü her bir ses dosyası yaklaşık bir saat uzunluğunda. Lütfen bu ses dosyalarının, Dinleme bölümündeki tüm mp3 ler gibi kendi kişisel kullanımınız için ücretsiz sunulduğunu not edin. Bunlar başka sitelerde paylaşılamaz ve gönderilemez.

Konferansı dinlemek ve/veya indirmek için buraya tıklayın

Not: Önce Anlaşma sayfasına yönlendirileceksiniz. Şartları kabul ettikten sonra, Dinleme Bölümündeki tüm ses dosyalarına erişiminiz olacak. Mistik Haller ve Kendini iyileştirmenin Nöropsikolojisi için aşağı doğru inin.

Not: Eğer bu Mesajı direkt olarak almadıysanız ve gelecekteki mesajları almak istiyorsanız buraya tıklayın veya websitesine gidin ve bunları almak için Contact’ı ve “opt in”i tıklayın. E – posta adresinizi paylaşmayacağız.

(Çeviri: Saffet Güler)