HATHORLAR: Kaotik Düğümler Sırasında Bilişsel ve Duygusal Zorluklar

Yazdır Yazdır 

Kaotik Düğümler Sırasında Bilişsel ve Duygusal Zorluklar

Hathor Mesajı

Tom Kenyon kanalıyla

*Not: Bu mesaj Kaotik Düğümler ile ilişkili olarak gerçekleşmekte olan belirli zorluklar ile ilgilidir. Hathorlara göre kozmosun (Dünya dahil) çoklu ve görünürde birbirleriyle ilişkisiz alanlarında kaotik olaylar birbirleriyle etkileştikleri zaman, Kaotik Düğüm gerçekleşir, bu da daha fazla kaotik olaylar üretir. Bir Kaotik Düğümün kuvveti arttığında, Dünyasal varoluşumuzun bir çok alanları etkilenir.

En temel doğasıyla Kaotik Düğümler biyolojik sistemlere meydan okur. Bu özel Kaotik Düğüm önceki Gezegen Mesajlarında sözünü ettiğimiz sayısız faktörden dolayı özellikle zorlayıcıdır. Eko – sisteminizde, finansal sistemlerinizde ve kültürel kurumlarınızda zorluklar artarken, bu mesajda tek bir özel alana odaklanacağız – hafıza ve bilişsel işlev.

Bu şu andaki Kaotik Düğümün hızlanmış yükselişi Güneşinizin manyetik alanındaki değişim – güneşin manyetik kutuplarının tersine dönmesi – tarafından tahrik ediliyor. Bu döngüsel bir oluştur ve yaklaşık her 11 yılda bir gerçekleşir. Güneşinizin manyetik alanlarının bir sonraki değişimi çok yakındır ve bu bir seri önemli enerjileri oluşturacak.

Dünyanızın ve Güneşinizin manyetik alanları arasındaki yakın ilişki nedeniyle, bir tür kozmik kıskaca yakalandınız. Bu, hafızanın manyetik alanların bir işlevi olmasından dolayıdır – hem sinir sisteminiz tarafından üretilen içsel manyetik alanlar ve hem de Dünyanızınki gibi dışsal manyetik alanlar. Bunun yanısıra insan hafızası Güneşin manyetik alanından büyük ölçüde etkilenir.

Hem Dünyanın hem de Güneşin manyetik alanlarının dalgalanmasından dolayı, bilişsel zorluklar deneyimliyor olabilirsiniz. Bu zorluklar kısa vadeli hafızada geçici kusurlar, alışık olduğunuz gibi işleri sıralamada yetersizlik olarak ortaya çıkabilir, özellikle Dünyanın ve/veya Güneşin manyetik alanlarındaki yüksek dalgalanma periyotları sırasında.

Güneşin manyetik alanı ile Dünyanızınki arasındaki enerjisel ilişki gerçekten karmaşıktır ve büyüleyici bir araştırma alanıdır. Ama doğası pratik olan bu mesajın amacı için, bu ilişkinin ayrıntılarına girmeyeceğiz. Ancak Güneş ve Dünya arasındaki karmaşık ilişkiyi şu şekilde özetleyelim – Güneşiniz galaksinizin Merkezi Güneşinden etkilenir, ki Merkezi Güneş gerçekte bir kara deliktir. Bu kara delik galaksinize çeşitli enerji formları püskürtür, bunlar sonra güneş sisteminize geçer ve Güneşinizi direkt olarak etkiler. Sonra Güneşinizden Dünyaya bir enerji çağlayanı olur ve bu nedenle bizim perspektifimizden, Güneşinizin ve Dünyanızın manyetik alanlarının dalgalanmaları galaksinizin Merkezi Güneşi tarafından katalizlenir. İnsan varlıkları olarak, biyolojik organizmalar olarak bu kozmik süreçten çok fazla etkileniyorsunuz.

Şu andaki Kaotik Düğümünüz daha fazla yükselirken, bir çoğunuz daha fazla bilişsel rahatsızlıklar ve duygusal dalgalanma veya kafa karışıklığı deneyimleyeceksiniz. Bu dengesizlik halleri bir kaç dakika, bir kaç saat veya büyük dalgalanmalar durumunda bir kaç gün sürebilir. Bunlar aslında Dünyanızdaki bedenlenmiş varlıklar için zor zamanlardır.

Beyninizin nöral yollarında dengeyi yeniden oluşturmak için bu mesajda sizlerle paylaşmak istediğimiz şey basit, pratik ve oldukça etkili bir tekniktir. Bunu kaosa karşı bir güç olarak düşünün. Bu yöntem zamanınızın yalnızca üç dakikasını gerektirir. Eğer günde bir kaç kez bu teknik ile çalışırsanız, bunun bir tür denge sağladığınızı görürsünüz. Bu tekniği gün boyunca dilediğiniz zamanlarda tekrarlayabilirsiniz, özellikle dengesiz hissettiğiniz veya bilişsel olarak zorluk yaşadığınız zaman. Bu yöntemi uykudan önce uygulamanızı önermiyoruz, çünkü zihin işlemlerini canlandırmaya eğilimi vardır ve bu uyku problemleri yapabilir.

Yöntem

Bu yöntem başınızın tacından aşağıya bedeninizin merkezinden anüsünüz ve cinsel organlarınızın ortasında bulunan apışarasına kadar uzanan pranik tüpünüzü kullanır. Bu kanal (pranik tüp) bedeninizin manyetik alanının merkezi eksenini izler.

Eğer başparmağınız ile işaret parmağınızı veya orta parmağınızı birleştirirseniz, bu pranik tüpünüzün yaklaşık boyutudur. Bu enerji kanalı göksel ve yerküresel enerjilerin birleşmesi için bir iletkendir.

Yöntemin bir diğer bölümü oktahedron adı verilen platonik katıyı kapsar. Oktahedron özünde tabanları birbirine yapışık olan iki piramit olan sekiz kenarlı bir katıdır. Oktahedronlar bir çok kristalde ve moleküler yapıda doğal olarak gerçekleşir. Önceki mesajlarımızda oktahedronlara değindik, özellikle Denge Holonunu tartıştığımız zaman. Süptil bir enerji seviyesinde oktahedronlar denge sağlarlar.

Bu yöntemde başınızın merkezinde bir oktahedron imgelersiniz. Bunun yüksekliği iki santimdir. Bu hayali oktahedron başınızın merkezindedir ve ilginçtir ki, burası aynı zamanda epifiz bezinizin bulunduğu yerdir. Oktahedron ve epifiz beziniz ayrıca pranik tüpünüzün içinde yer alır.

Yöntem apışaranız vasıtasıyla Dünyanın manyetik alanından pranik tüpe süptil enerjileri çekmeyi ve sonra bu süptil enerjiyi yukarı, başınızın merkezinde bulunan oktahedrona çekmeyi kapsar. Aynı zamanda, Güneşin manyetik alanı başınızın tacından girer ve başınızın merkezindeki oktahedrona iner. Bu iki süptil enerji oktahedronun içinde buluştuğu zaman, simyasal bir reaksiyon yaratırlar. Oktahedronun yapısı vasıtasıyla, salıverilen enerjinin doğası dengeleyicidir ve bu dengeleme etkisi tüm sinir sisteminize yayılır. Bu çok basit ama çok etkili ve zarif bir yöntemdir.

Başlangıçta sıkıcı görünebilir, ama onun hissini elde ettiğinizde, yöntem nefes almak kadar doğal olacaktır. Yöntemin beş adımı vardır.

Adım Bir: Başınızın tacından bedeninizin merkezi boyunca apışaranıza işleyen pranik tüpünüzü hissedin, duyumsayın. Sonra tüpü Dünyaya uzatın. Bazılarınız onun Dünyanın bir kaç santim içine girdiği görebilirken, bazılarınız Dünyanın merkezine indiğini görebilirsiniz. Dünya ile temas kurduğu sürece, pranik tüpünüzün Dünyanın ne kadar içine indiği önemli değildir.

Adım İki: Pranik tüpünüzün üst kısmını başınızın üzerinde, kollarınızı direkt olarak başınızın üzerine kaldırdığınızda parmaklarınızın birbirine dokunduğu yerde bulunan BA noktanıza (kozmik portal veya yıldız kapısı) uzatın. (Not: Ellerinizi başınızın üzerine kaldırmak sadece referans amaçları içindir. Yöntemi uygularken ellerinizi kaldırmıyorsunuz.)

Adım Üç: Başınızın merkezinde iki santim yüksekliğinde bir oktahedron imgeleyin. Bu, yöntem sırasında dikkatinizin ana odağı olacak.

Adım Dört: Bu eylem yalnızca niyetle yapılır. Sessizce şu cümleyi söylemek yardımcı olabilir, “Kendi irademle dünyalarımı harekete geçiriyorum.” Sonra doğal olarak nefes alın, Dünyadan gelen süptil enerjinin pranik tüpünüze, oktahedrona yükselmesine izin verin, aynı anda pranik tüpünüzün tepesinden BA vasıtasıyla süptil enerjinin oktahedrona inmesine izin verin. Dünyanın manyetik alanı ve Güneşin manyetik alanı ile ilişkili süptil enerjileri çekmekte olduğunuzu anlayın.

Adım Beş: Bu iki enerji başınızın merkezinde bulunan oktahedronda buluşurken, bu iki süptil enerjinin birleşmesini veya nabız atışını hissetmenize izin verin. Nefes verirken, bu birleşik enerjinin kendi doğasına uygun olarak beyninize ve sinir sisteminize akmasına izin verin. Bununla onun kendi zekası olduğunu ve eğer ona izin verirseniz gitmesi gereken yere akacağını kastediyoruz.

Hassaslık seviyenize bağlı olarak, başınızın merkezinde bir enerji duyumsaması hissedebilirsiniz. Bunu beyninizde dolaşan belirgin bir enerji olarak deneyimleyebilirsiniz. Oktahedrondan yayılan ışık titreşimlerini çok iyi hissedebilirsiniz. Ve bazı durumlarda, oktahedron dönmeye başlayabilir. Bunların hepsi olumlu işaretlerdir. Eğer oktahedronunuz hareket etmeye veya dönmeye başlarsa, onu başınızın merkezinde yerleşik tutun. Oktahedronu kullanırken başka boyutlara yolculuk yapmak olası iken, bu yöntemde oktahedronu başınızın merkezinde sabit tutun. Bu, oktahedronun içinde oluşan enerjilerin beyninize ve sinir sisteminize akması içindir. Bu dengeleyici enerjileri sağlar ve beyninizin nöral ağlarını canlandırır, bilişsel işlemlerinizi, hafızanızı ve duygusal istikranızı güçlendirmeye yardımcı olur.

Bu Kaotik Düğümün sonraki aşamasından geçerken, bu basit yöntem size harika bir yardımcı olabilir. Bizim perspektifimizden bu Kaotik Düğümün geometrik ilerlemesi artıyor, yani çok daha yoğun hale geliyor. Dünyanızdaki kaos seviyelerinin hepsi (sosyal huzursuzluk, siyasi çatışmalar, ekolojik stres, parasal güvensizlik, kaynakların kıtlığı vs) daha da hızlı yükseliyor. Bu, biyolojik sistemlerinize çok fazla stres getirecek.

Bu basit yöntemi günlük yaşamınızın bir parçası yapmanızı kuvvetle öneriyoruz. Kaos portallarından zihinsel ve duygusal yetenekleriniz sağlam olarak geçmek daha iyidir.

Hathorlar
14 Ekim 2013


Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Hathorlara göre, gezegensel ve kozmik enerjilerin yeni seviyelerine ayarlanırken – ya da ayarlanmakta başarısız olurken – gelecekte bilişsel ve hafıza işlevlerimizde artan zorluklar görmeyi bekleyebiliriz.

Bilişsel işlev ve hafıza konusu çok karmaşıktır ve Hathorların yalnızca Dünyanın ve Güneşin manyetik alanlarındaki değişimler ile ilgili bilişsel ve hafıza zorluklarına değinmelerinden bahsetmenin akıllıca olduğunu düşünüyorum.

Günlük yaşamınızda – Hathorların sözünü ettiği geçici zorlukların ötesinde – normal şekilde işlev yapma yeteneğinizi olumsuz etkileyen bilişsel yeteneklerinizde ve hafızanızda dramatik eksikler yaşıyorsanız, bir tıp uzmanına danışmanızın akıllıca olacağını düşünüyorum. Bunun nedeni Hathorların tartıştıkları zihinsel sıralama ve hafızadaki zorlukların bazılarının aynı zamanda altta yatan nörolojik bir problemin işaretleri olabileceğidir.

Bu özel mesajın katalizörü aslında Hathorlara bir ay önce sorduğum bir soruydu. Kişisel olarak bilişsel işlevimin olağan seviyesinin geçici ve garip gerilemesini deneyimliyordum – o kadar fazla ki onlara neler olup bittiğini sordum. Yanıtları bu mesajın özü oldu.

Tekniği aldığımdan bu yana, bunu bir çok durumda ve bağlamda denedim. Her birimizin bu yöntem ile kendi zamanlamamızı bulacağını imgeliyorum – yani süptil enerjilerin pranik tüpe bir sonraki akışını çekmek için ne kadar bekleneceği. Kişisel olarak ben acele etmemenin ve oktahedron tarafından salıverilmiş olan enerjileri duyumsamak için biraz zaman ayırmanın en iyisi olacağını gördüm. Bazı nadir durumlarda, çoklu oktahedronları fark ettim, bunların hepsi farklı yönlerde dönüyordu. Hathorlara bunu sorduğum zaman, çoklu oktahedronların ortaya çıkmasının birbirine bağlı boyutluluğun bir ifadesi olduğunu ve bazı insanlar için gerçekleşebileceğini söylediler. Onlara göre önemli olan şey, oktahedronlar hangi yönde dönmek isterlerse buna izin vermek, ama onları her zaman başın merkezinde yerleşik tutmak.

Tekniği gün boyunca kısa seanslarla yapmanın uzun seanslardan daha iyi olduğunu gördüm, uzun seansları bir kaç durumda test ettim. Geriye dönüp baktığımda, bu yöntemi uygulamak için üç dakikanın ideal zaman olduğunu düşünüyorum. Daha uzun seanslar ile deney yaptığım zaman, bazen çok fazla “coşkulu” oldum, yani sinir sistemime rahatlık bölgem için çok fazla enerji akışı oluyordu. Bu yöntemin amacı denge amacıyla gün boyunca sinir sistemine periyodik olarak eşevreli (uyumlu) enerjilerin kısa patlamalarını sokmaktır. Bu  yöntemde hoşuma giden şey, bunun çok pratik olmasıdır. Dikkatinizi gerektirmeyen bir şeylerle uğraştığınız zaman, her zaman her yerde yapılabilmesidir.

Hathorlar bu mesajda değindikleri şu andaki kaotik Düğümün büyümekte olan tsunami – benzeri yoğun oranlarda olduğu ve günlük yaşamımızın bir çok seviyesi etkilemeye devam edeceği görüşündeler. Başka deyişle, yedinci sınıftaki Cebir öğretmenimin söylediği gibi, “Daha iyi olmadan önce daha da kötüleşecek.”

Hathorlar her zaman bir İnisiyenin yolculuğunun, etrafımızda olup bitenler ile ilgili olmaktan çok, içimizde olup bitenler ile ilgili olduğu pozisyonunu taşıdılar. (İnisiye; izlediğimiz “ruhsal” geleneklere bakmaksızın bilinçte yükselmek için gayret edenler anlamına geliyor). Bu, etrafımızdaki dünyayı etkileyemeyeceğimiz ya da etkilemediğimiz anlamına gelmez, yaşamın hazinesinin (aydınlanmanın ruhsal altınının) içimizde bulunduğu anlamına gelir.

Bu şu andaki Kaotik Düğüme daha derin girerken, hepimizin her gün daha da çılgınlaşacağı görünen bir dünyada içsel dengeyi bulmak için kendi kişisel yolumuzu bulmak zorunda olacağımızı düşünüyorum.

Bana göre, içsel denge amaç değil, ama kesinlikle yardımcı bir anahtar. İçsel denge duygusu olmadan, içimizdeki hazineyi – daha önce sözünü ettiğim ruhsal altını – bulmak zordur.

Bu zor zamanlarda bilişsel denge duygusunu yeniden elde etmek için bu basit tekniği faydalı bulacağınızı umuyorum. Bu tekniği kullanıp kullanmamanız önemsizdir. Ama benim fikrime göre, büyüyen kaosun ortasında denge duygusunu elde etmenin bir yolunu bulmak hepimiz için hayati önemde bir beceridir.

Hathorlar daha önceki mesajlarda verdikleri duygusal denge duygusunu elde etmenin iki yönteminden söz etmeseler de, ayrıca Denge Holonu ve Aethos’a (Bilincin ikili – olmayan hallerine girmek için Harhorların verdiği mükemmel ses meditasyonu) değineceğim. Bunların ikisi de websitesinin Hathor bölümünde ücretsiz bulunabilir.

©2013 Tom Kenyon  Tüm Hakları Saklıdır  www.tomkenyon.com

Para almadığınız, herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, yazarın ismini ve tüm bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz sürece bu mesajı herhangi bir ortamda kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

Bu mesajla direkt ilgisi olmayan bilgi:

2012’de Seattle, Washington’da gerçekleşen Hathor workshobunun (Tüm Olasılıkların Küresi) MP3 download versiyonlarına sahip olduğumuzu bildirmekten memnunuz. Workshop setinin tanımı için, burayı tıklayın.

Tom Kenyon ve Judi Sion’un yazdığı, Giriş Bölümünü Hathorların yaptığı yeni kitabımız The Arcturian Anthology (Arkturus Seçkileri) henüz yayınlandı, ama bir kaç günde bitti. İkinci baskı matbaada ve yakında websitemizde olacak. Kitap Arkturus Ses Meditasyonlarının CDsi ile birlikte satılıyor. Kitabın ne zaman gönderilmeye hazır olduğunu görmek için websitemizde (www.tomkenyon.com) Store’yi kontrol edin.

(Çeviri: Saffet Güler)