HATHORLAR: ORCHİDİUM

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla

Orchidium

Dünya’nın 2013 yaz Gündönümündeki geçişi yeni Kaotik Düğümün başlangıcının enerjisel işareti idi.

Gezegeniniz artan iklim değişimden geçerken, meteorolojik tuhaflıklarda ve fırtına cepheleri arasında olağandışı etkileşimlerde daha fazla artışlar göreceksiniz. 100 – yıllık fırtınalar adı verilen şey daha sık gerçekleşecek. Bu tür fırtınalar Kaotik Düğümlerin ve görünürde varoluşun bağlantısız seviyelerinden yükselen kaosun yükselmesinin dışsal tezahürleridir.

2011’den bu yana birkaç Kaotik Düğüm deneyimlemişken, kaotik olayların bir diğer büyük artışının başlangıcındasınız. Bu özel Kaotik Düğüm iklimsel ve jeolojik değişimleri ve aynı zamanda sosyal huzursuzluğu hızlandırırken, en çok etkilenecek olabilecek olan sizlerin kişisel psikolojik ve duygusal seviyenizdir.

İnsan yoldaşlarınız arasında (belki kendinizde de) duygusal istikrarsızlık ve psikolojik dengesizliklerde belirgin bir artış görmeyi bekleyebilirsiniz. Bunun kollektif sosyal zorlukları yoğun olacaktır.

Bilincin yüksek hallerine yolculukta olan bir İnisiye için, bu özel Kaotik Düğüm hem son derece zorlayıcı hem de olasılıklarla doludur ve böyle olmaya devam edecektir. Zorluk bilinçli farkındalığınızın derine yerleşmiş duygusal zehirliliğini yüzeye çıkaran bu eşsiz Kaotik Düğümün doğası ile ilgilidir.

Spiritüelliğe eğilimli insanların deneyimlediği ve bir süre deneyimlemeye devam edeceği zorluklardan biri, kendi benlik imajlarına çok iyi uymayan çözülmemiş sorunlara ve derine gömülmüş düşmalıklara sahip oldukları derin kabullenişidir. Aslında bu, benlik imajlarının paramparça olacağı bir zamandır.

Bu ortaya çıkışı hükümetler ile uluslararası seviyede görüyorsunuz ve bu ortaya çıkışı toplumun tüm seviyelerinde göreceksiniz. Ama çoğu insan için başa çıkması en zor olacak olan kişisel benlik imajının parçalanacak olmasıdır.

İletmeyi dilediğimiz şey, – eğer bunlar şu anda mevcutsa – negatifliğinizin, zehirliliğinizin, çaresizliğinizin ve umutsuzluğunuzun olumsuzluğunuz olması gerekmediğidir. Bunlar derin bilinçaltına, insan bilinçaltı niyetinin kökenine açılan portallar olabilir.

Kendini özgürleştirme sürecinde, kendinizi özgür kılmak için kullanabileceğiniz yöntemlere bakmaksızın kendinizdeki bu negatiflik ile başa çıkmalısınız.

Orchidium 

Şimdi kendinizi ışık ile ve yaşamı güçlendirici enerji ile doldurmanız için bir yöntem vermeyi diliyoruz.

Bu yöntemi bu zamanda tanıtıyoruz, çünkü bu özel kaotik Düğümde, aynı zamanda gelecekte size gelen Kaotik Düğümlerde çalışmak büyük dayanıklılık ve kişisel enerji gerektirecek. Bu yönteme Orchidium adını veriyoruz.

Bu, biyolojik bir metaforu ve imgeyi kapsayan çok basit bir yöntemdir. Orchidium’daki en büyük engel ve en büyük zorluk onun basitliğidir. Bu tür çalışmaya gelince insan varlıkları şeyleri olması gerektiğinden daha karmaşık yapmaya eğilimlidir.

Özünde Orchidium KA’nıza (enerji bedeninize), fiziksel bedeninize yüksek seviyede spiritüel ışık ve yaşamı güçlendirici enerji çekmeniz için bir alettir; yaşam güçlendirici enerjiye Yogiler prana, Taocular chi adını verir.

Bu yöntemde göbeğinizde orkideye benzeyen bir çiçek olduğunu imgelersiniz. Bu hayali çiçeğin merkez kökünün içi boştur ve direkt olarak göbeğinizin arkasında belkemiğinizin önünde bir noktada demirlenmiştir veya köklenmiştir. Bu bölge Taocular tarafından Ming – Ma (Yaşam merkezi) olarak bilinir.

Süptil enerji, Yaşam Merkezinden süptil enerji bedeninize ve aynı zamanda fiziksel bedeninizin organlarına dağıtılır. Bu tür süptil enerjinin çok derin besleyici ve yenileyici etkisi vardır.

Orchidium’un imgesini taşıdığınız zaman, bitkinin erkeklik organının önünüzde göbeğinizin merkezinden dışarı uzandığını imgelersiniz. (Not: Bitki erkeklik organı bir çiçeğin üreme organlarını üreten polendir. Poleni üreten filament (iplikcik) ve başçık adı verilen bir saptan oluşur. İmgelemeniz ile Orchidium yarattığınız zaman başçık, açan çiçeğin merkezinden dışarı fırlar. Referans amaçları için, başçığı olan bir çiçeğin fotoğrafı bu mesajda verilmiştir.)

Doğası gereği Orchidium kozmostan spiritüel ışığı ve süptil enerjiyi kendisine çeker ve sonra Ming – Ma’ya geri verir.

Orchidium ile çalışmak için tek yapmanız gereken bu çiçeğin açıldığını ve merkezi kökünün boş olduğunu, göbekten Ming – Ma’ya uzandığını imgelemektir, size nasıl anlamlı hissettirirse o şekilde imgeleyin. Orchidium’un bu göksel enerjileri kendi kendine, kendi doğasıyla ve sizin hiç bir şey yapmanıza gerek olmadan çektiğini anlamanız önemlidir.

Süptil enerjinin Orchidium’a akışıyla nefes alışınız arasında bir ilişki yoktur. Göksel enerjilerin Orchidium’a akışını aktive ettiğinizde, bu enerjiler otomatik olarak akar ve siz bunları durduruncaya dek engellenmeden akar.

Hassas bireyler kozmik enerjilerin Orchidium’un kendisinin başçığına akışını hissebildiklerini kısa sürede keşfedecektir, ama başarı bu hassaslık seviyesine bağlı değildir. Bu tür farkındalık yalnızca bir inceliktir. Önemli olan spiritüel ışığın ve enerjinin Orchidium’dan, (göbeğinizdeki) merkez kökten, içi boş tüpten Ming – Ma’nıza akışını hissetmek ve duyumsamaktır ve sonra süptil ve fiziksel bedeninizde yaşam gücü akışının keyfini çıkarmaktır.

Orchidium’un sizin için nasıl çalıştığına aşina olmak ve ayrıca aşırı uyarılmadan kaçınmak için bunu beş dakikalık sürelerle denemenizi öneriyoruz.

Sisteminize çok fazla göksel enerji getirmek olasıdır, bu nedenle bir kerede beş dakika öneriyoruz. Günde bir kez beş dakika, Orchidium ve onun potansiyellerine aşina olmanız için tek gerekli olan şeydir.

Orchidium’un sizin için nasıl çalıştığını ve kendinize rahat bir şekilde ne kadar göksel enerji getirebildiğinizi anladığınızda, dilerseniz daha uzun seanslar deneyebilirsiniz.

Her Orchidium seansından sonra, çiçeğin açık kalmaması için Orchidium’un kapandığını imgelemenizi kuvvetle öneriyoruz. Bu, dünyaya geldiğinizde kendini koruma amacı içindir. Sizi çevreleyen pozitif yaşam enerjilerini negatif yaşam enerjilerinden nasıl ayıracağınızı öğreninceye kadar, bu koruma stratejisini yapmanızı öneriyoruz.

Aethos’u Eklemek

Orchidium ile herhangi bir ses ya da müzik olmadan çalışabilirken, başlangıç aşamalarında Aethos Ses Meditasyonunun çok faydalı olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni, bu ses parçasındaki titreşimlerin Ming- Ma’nıza bağlanan Orchidium kökündeki göksel enerjilerin hareketini kolaylaştırmasıdır.

Orchidium ile çalışırken Aethos Ses Meditasyonunu dinlerken, Orchidium’dan Ming – Ma’nıza çalışan içi boş kanala, köke özel dikkat gösterin. Aethos’taki sonik titreşimler göksel enerjilerin bu kanala akışını yükseltir.

Felsefi ve Dini Engeller

Orchidium ile çalışma yöntemi basit iken, yaşam gücünüz ve spiritüel ışığı taşıma kapasiteniz açısından sonuçlar oldukça karmaşıktır.

Burada başka bir karmaşıklık vardır, ama bunun sizin inanç sisteminiz ile ilgisi vardır. Eğer bu sınırlı inançların üzerine çıkmazsanız, göksel enerjilerin akışını kısıtlarsınız.

Muhteşem hayal edilemez güzellik, spiritüel ışık, bilinç ve enerji kozmosunda yaşıyorsunuz. Tüm bu hazinelerin varisisiniz ve bunların her biri size bilincin güçlerini verir – buna rağmen felsefelerinizin ve dinlerinizin çoğu tarafından doğuştan hakkınız olan şeyden ilişkiniz kesiliyor.

Fiziksel bir bedeniniz olduğu için göksel ışıkla dolu alamlerden ayrı olduğunuzu öğreten herhangi bir din, varlığınızın gerçeğine bir engellemedir – biz bunu bu şekilde görüyoruz. Doğuştan gelen günahınızla cennet dünyalardan ve onların hazinelerinden ayrı olduğunuzu söyleyen herhangi bir din de bir engeldir.

Zaman ve mekanı aşan bilinç boyutları olmayan fiziksel bir varlığınız olduğunu öngören o felsefeler de engellemedir.

Orchidium ile deneyler yapma adına, bu inançları geçici olarak askıya almanızı öneriyoruz. Bu sınırlayıcı düşünce formlarını askıya aldığınız zaman Orchidium ile ne kadar iyi çalıştığınızı kendiniz görün. Bu şekilde (sınırlayıcı inançlar olmadan) Orchidium ile çalıştıktan sonra, o inançları ve düşünce formlarını daimi olarak tamamen arkanızda bırakmayı bile seçebilirsiniz.

Orchidium ile çalıştığınız zaman, aşağıdaki düşünce formlarını öneriyoruz:

1) Kozmosun – en yüksek ışık alemlerinin ve en süptil yaşam güçlendirici enerjilerin – tüm hazinelerinin parçası ve varisi olduğunuzu imgeleyin.

2) Orchidium’un, siz çiçeği her açmak istediğinizde bu hazineleri size çabasızca çektiğini imgeleyin.

3) Orchidium vasıtasıyla, süptil enerji bedeninizin ve fiziksel bedeninizin hayati organlarının dönüşümünü deneyimleyebilirsiniz.

Bu güçlü Kaotik Düğümden ve bunu izleyecek olan Kaotik Düğümlerden geçerken, bu güçlendirici enerji ve yaşam gücünü kullanın.

Hathorlar
27 Haziran 2013

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri 

Hathorların verdiği şekliyle Orchidium hayalinizde yarattığınız çiçeğe benzer zihinsel bir imgeye değinir. Siz öyle olmasını seçmedikçe bu imgenin bir orkideye benzemesi gerekmez. Bu, spesifik olarak orkidelere değinen asıl “orchidium” sözcüğüne tam zıttır. Hathorlar sözcükler ile oynamayı severler ve onlar için orchidium sözcüğü, göksel enerjileri süptil enerji bedeninize (KA’nıza) ve fiziksel bedeninizin organlarına çekme amacıyla kendi iradeniz ve hayal güçleriniz ile yarattığınız biyolojik bir metafora değinir.

Buradaki önemli unsur bir tür başçığı olan bir çiçeğin zihinsel imgesidir.

Bundan başka, Hathorların Orchidium tanımının epeyce kendini açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Onların tanımına ekleyeceğim tek şey, Orchidium ile çalışmanın gözünde canlandırma yetenekleri gerektirmediğidir.

Bunu size doğal görünen şekillerde imgelersiniz ve duyumsarsınız. Zihin gözünüzde şeyler “görmeye” eğilimli iseniz, o zaman bununla çalışırken Orchidium’un net bir resmine sahip olabilirsiniz. Eğer şeyleri hissetmeye eğilimli iseniz, o zaman onun duygusunu hissedersiniz. Ve elbette Orchidium’u imgeleyebileceğiniz başka duyuların kombinasyonları vardır.

Fiziksel özelliklere gelince, Orchidium’u dilediğiniz büyüklükte, şekilde ve renkte imgeleyin. Tüm bunlardaki nokta Orchidium’u sizin için en rahat olan şekilde yaratmaktır.

Orchidium ile 2011’den bu yana sayısız durumlarda çalışmaktayım ve onun etkililiğini kesinlikle doğrulayabilirim. Ayrıca Hathorların Aethos Ses Meditasyonunu dinlerken Orchidium ile çalışma önerisinin çok faydalı olduğunu görüyorum. Aethos ses parçasındaki ses kalıpları Orchidium’dan Ming – Ma’ya göksel enerjilerin hareketini çok dikkate değer şekilde kolaylaştırır. Ve bu nedenle bunu denemenizi öneririm. Sayfanın altında Aethos Ses Meditasyonunun 5 dakikalık versiyonunu bulacaksınız.

Benlik İmajının Parçalanması 

Hathorlar bu özel Kaotik Düğümün duygusal bir zımba taşıdığında oldukça netler. Ve bu son yaz Gündönümünden bu yana duygusal malzemenin hızlanmasına kişisel olarak tanıklık edebilirim – hiç görmediğim şekilde.

Onlar benlik imajının parçalanması ve çözülmemiş duygusal malzemenin bilinçli farkındalığa sürülmesi hakkında konuşurken, anlatım tarzlarından biri gözüme takıldı.

“Eğer bunlar mevcutsa – zehirliliğiniz, çaresizliğiniz ve umutsuzluğunuzun olumsuzluğunuz olması gerekmez. Bunlar derin bilinçaltına, insan bilinçaltı niyetinin kökenine açılan portallar olabilir.”

Bilinçaltı niyet ile, kendimizden gizli tuttuğumuz psikolojik kuvvetleri (düşünceler, hisler ve arzular) kastediyorlar. Sosyalleşmiş insan varlıklar olarak hepimiz çevremize duygusal olarak nasıl adapte olacağımızı öğrendik.

Ve benim gözlemim şu ki, etrafımızdakiler tarafından kabul edilebilir olmayan bir şeyleri düşünme, hissetme veya arzulama ikilemiyle karşılaştığımız zaman, birçoğumuz bu düşünceleri, hisleri ve arzuları yeraltına – derin bilinçaltı zihne – gönderiyoruz.

Burada, sahipsiz benliğin karanlığında bu sahip çıkılmamış psikolojik kuvvetler küflenir ve gelişir. En sonunda, açığa çıkarlar veya bunlarla ilgili ketum oluruz. İnsan doğasının garip paradoksunda, bazılarımız bağnaz oluruz ve kendimizde barındırmakta olduğumuz bu tam olarak aynı gizli düşünceleri, hisleri ve arzuları ifade edenleri kınarız.

Bu mesajı aldıktan sonra Hathor danışmanlarıma neden bilinçaltı niyet konusunu başlangıçta getirdiklerini sordum. Yanıtları şuydu; 1) Bu bilinçaltı düşünceler, hisler ve arzular bazen bilinçli niyetimize aykırı olan kuantum etkiler yaratır. Bu çatışma yaratıcı yeteneklerimizi kısıtlar ve 2) En derin düşmanlıklarımız ve negatifliklerimiz ile uğraşmalı ve dönüştürmeliyiz, yoksa onlar tarafından yok ediliriz.

Son Mesajları, İnsan Kalbinin İyileştirici Gücü’nde (13 Nisan 2013) Hathorlar bu tür temizliğe yardımcı olması için güçlü bir ses meditasyonu verdi. Hathorların bu mesajda ima ettikleri türde duygusal yoğunluk deneyimliyorsanız, Hathor Kalp Çakra Şifası Ses Meditasyonu ile çalışmanızı teşvik ediyorum. Bu mesajın ve ses meditasyonunun linki bu sayfanın altındadır.

Orchidium: Görsel Yardımcı

Dedikleri gibi… “Bir resim binlerce sözcüğe değer.” Açan bir çiçek resmi koyarsam bazı okuyucular için faydalı olabileceğini düşündüm.

Fotoğraf Amber Çiçeği ve sadece referans amacı içindir. Sizin Orchidium’unuz seçtiğiniz herhangi büyüklükte, şekilde veya renkte olabilir.

Herhangi bir Orchidium’daki önemli unsur (kendi isteğinize göre) açılıp kapanabilen bir çiçek ve başçıktır. Bu durumda, başçık Amber Çiçeğinin merkez kısmından dışarı uzanan o düğümlü dokusu olan şeydir. Bu başçık vasıtasıyla göksel enerjiler (prana veya chi) Ming – Ma’ya (Yaşam Merkezi) çekilir, Ming – Ma direkt olarak göbeğinizin arkasında omurganızın önündedir.

Ming – Ma’nızdan bu göksel enerjiler enerji bedeninize (KA’nıza) ve fiziksel bedeninizin organlarına dolaşır – bir tür ruhsal aydınlanma ve artan canlılık sağlar.

Son Düşünceler

Orchidium ile çalıştıktan sonra, sadece bir kaç dakika sessizlikte kendinizle “olmak” için bir kaç dakika ayırmanızı öneririm (özellikle bunu Aethos Ses Meditasyonu ile birlikte yaratıyorsanız). İdeal olarak, farkındalığınız Ming – Ma bölgesinde iken oturursunuz veya uzanırsınız. Ming – Ma’nızdan bedeninizin organlarına ve süptil enerji bedeninize (KA’nıza) chi/prana akışını hissetme kapasitenizi geliştirin.

Bu tür farkındalığı geliştirmek için çaba ve zamana değer. Buradaki püf nokta dışsal aktivite için acele etmemektir. Orchidium’u yarattıktan sonra, Ming – Ma’nızı içsel olarak düşünerek kendinizle biraz zaman geçirin.

Bu enerjisel yol (göbeğinizden Ming-Ma’nıza) en elverişli yoldur.

Siz annenizin rahminde bir cenin iken, ona plasenta kordonuyla bağlıydınız ve bu bağ vasıtasıyla besleniyordunuz.

Derin temel seviyede, psişeniz bunun yaşam gücünü almak için temel kanal olduğunu tanır. Dahası, psiko – spiritüel seviyede, bu kanal aynı zamanda kendinizi kozmik besleyici dişilin engin canlandırıcı güçlerine – Her Şeyin Anası- açmak için bir araçtır.

Linkler:

Not: Aşağıdaki linklere tıkladığınız zaman, Dinleme Anlaşmasına yönlendirileceksiniz. Dinleme şartlarını kabul ettiğiniz zaman, tüm ses dosyalarına erişiminiz olacak, kendi kişisel dinlemeniz için kullanabilirsiniz. Sadece dinlemeyi dilediğiniz ses meditasyonu başlığını bulmak için aşağı doğru inin. Bilgisayar hoparlörü yerine kulaklıklar kuvvetle tavsiye edilir. Bu özellikle Hathor Kalp Çakra Şifası Ses Meditasyonu için geçerlidir (aslında, çoğu bilgisayar hoparlörleri bu özel ses parçasının frekanslarını işlemekte yetersizdir.)

Aethos Ses Meditasyonu  The Aethos Sound Meditation

Hathor Kalp Çakra Şifası Ses Meditasyonu   Hathor Heart Chakra Healing Sound Meditation

Bu Mesaj İle Direkt İlişkili Olmayan Bilgi

Aethos CD’si

The Aethos CD’si meditasyonun hem 5 dakikalık versiyonunu hem de 30 dakikalık versiyonunu, aynı zamanda Kalp, Boğaz, Üçüncü Göz ve Taç Çakraları için Aethos Ses Meditasyonlarının kayıtlarını içeren Aethos ses meditasyonlarının toplamıdır. Bu son dört adet kayda değer canlı kayıt 2011’de Hathor Intensive sırasında yapıldı, Tom 10 ncu, 11 nci ve 12 nci boyut Hathorların enerjilerini getiren Aethos Ses Meditasyonunda bunları tonladı.

Aethos’un hem CD hemde mp3 versiyonları şu anda mevcuttur, bunları www.tomkenyon.com sitesinde Store’den sipariş edebilirsiniz. Store’yi ziyaret etmek için Tıklayın.

Ayrıca Tom Aethos Ses Meditasyonu ile ilgili başlığı ‘Aethos: Düşünceler ve Gözlemler’ olan kapsamlı bir makale yazdı, bunu websitesinin Makaleler bölümünde bulabilirsiniz. Makalede Tom meditasyon ile ilgili çeşitli ezoterik fikirleri, ayrıca teorileri tartıştı, buna bu ses parçası ile çalışmak için pratik öneriler de dahil.

©2013  Tom Kenyon Tüm Hakları Saklıdır

(Çeviri: Saffet Güler)

Karşılığında para almadığınız, herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, yazarın ismini ve tüm bu telif hakkı uyarsını eklediğiniz sürece bu mesajı arzu ettiğiniz herhangi bir ortamda kopyalayabilirsiniz ve serbestçe dağıtabilirsiniz. Dinleme bölümündeki Aethos Ses Meditasyonu ve Hathor Kalp Çakra Şifası Meditasyonu dahil ses dosyaları hiç bir yere postalanamaz.