HATHORLAR: Uzamsal İdrak

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Meditasyonu

Tom Kenyon kanalıyla

Uzamsal İdrak

Bu eski derisini döken dev bir yılana benzer. Eski realiteler (deri) değiştirirken, yeni realiteler ortaya çıkıyor. Bu radikal dönüşümün ortasındaki bedenlenmiş bir varlık olarak, yüzleştiğiniz zorluklar bazen bunaltıcı.

Önceki mesajlarımızda bu sürece değindik ve bu mesaj için daha geniş bir bağlam için, vermiş olduğumuz önceki dört bu mesajı refere edeceğiz:

http://www.kosulsuz-sevgi.com/yeni-eklenen-mesajlar/hathorlar-kaotik-dugumlerin-yukselmesi-ve-3-b-gercekliginin-parcalanmasi

http://www.kosulsuz-sevgi.com/kanal-mesajlari/hathorlar/bilincin-gecis-halleri-2/

http://www.kosulsuz-sevgi.com/yeni-eklenen-mesajlar/hathorlar-besinci-perspektif-uzay-ve-zamani-asma/

http://www.kosulsuz-sevgi.com/yeni-eklenen-mesajlar/hathorlar-restorasyon/

Bizim perspektifimizden önceki mesajlarımızda değindiğimiz Altıncı Kitlesel Yok Oluş artan bir hızda ortaya çıkıyor. İklim anormallikleri yükselişte, devam edecek, ziraatte ve dünyanın besin stoğunda zorluklar ile sonuçlanacak. Ve kültürler değerler arasındaki çarpışmalar, uluslararası ilişkiler, sosyal ve ekonomik kurumlar dünyayı istikrarsızlaştırmaya devam edecek. Bu istikrarsızlaştırma, önceki mesajlarımızda kapsamlı bir şekilde tartıştığımız Kaotik Düğümlerin artışından dolayıdır.

Bu Kaotik Düğümler, birbirine – kilitlenen çoklu fenomenlerin sonucudur. Bu birbirine – kilitlenen Kaotik Düğümlerin artan yoğunluğunun nedenleri, faktörlerin birleşimine atfedilebilir. Bunun bir kısmının orijinleri kozmiktir, bir kısmı rastlantısallıktan dolayıdır ve bir kısmı insan yapımı etkilerin sonucudur.

Algılanan zamanı kollektif deneyimlemeniz benzeri görülmemiş oranda hızlanıyor. Ve zamanın bu hızlanan algısının “basınç dalgaları”, gittikçe bağımlı olduğunuz yeni ortaya çıkan teknolojilerin yükselen hızından dolayıdır.

İşlemek zorunda olduğunuz verilerin artan hızı, biyolojik bir varlık olarak başa çıkma kapasitenizin ötesindedir ve – bir kültür olarak – teknolojiye dayalı bir realiteye geçiş yapıyorsunuz.

Teknolojiye bu bağımlılığın sonucu olarak, bir tür tekno – esarete giriyorsunuz. Ve tüm yeni radikal teknolojilerde olduğu gibi, bu realitenin iyi yanları ve kötü yanları var.

Gerçekten iyiliksever türler olsaydınız, teknolojik kültürünüzün hızlanması tüm yaşamın kalitesini ilerletebilirdi, ama kollektif olarak iyiliksever türler değilsiniz. Ve gezegensel yaşamı zenginleştirebilecek yeni ortaya çıkan teknolojilerin bir kısmına kontrol etmeyi ve köleleştirmeyi isteyen kuvvetler el koyuyorlar.

Aynı zamanda yaşamın kalitesini geliştirmek için bu yeni teknolojiler ile çalışan iyiliksever kuvvetler de var. Bu karşıt gündemlerin sonucu olarak, Dünyadaki teknolojinin gelecekteki etkisi ve kollektif kaderiniz henüz belirlenmedi.

Eski derisini döken yılan metaforuna geri dönersek, bu tür bir yaratığa nasıl binersiniz? Çoklu realitelerin birbirleriyle çatışma içinde olduğu bir dünyada nasıl işlev yaparsınız? Değişimin artan hızında nasıl hayatta ve sağlam kalırsınız ve bundan sağ kurtulacak olan kim – yani sizin gerçek doğanız nedir?

Bir perspektiften dünyanızda deneyimlemekte olduğunuz şeyin doğası felaketseldir. Başka bir perspektiften, bu son derece güçlü evrimsel bir katalizördür. Başka deyişle, dünyanızın metamorfozu sizi yok edebilir veya bilincin yüksek hallerine sevk edebilir. Bireysel seviyede yıkım veya yüksek boyutlu bir realiteye yükselme seçimi size aittir.

Bu mesajın amacı insanlığın ve Dünyanızın üzerinde yaşayan diğer yaşam formlarının karşılaştığı gezegensel zorluklara değinmek değildir. Bunun yerine, odağımız böyle yoğun zorlukların ortasında, bir birey olarak yapabileceğiniz şeydedir.

Bu mesajdaki bilgi Hathor realitesinin Onuncu, On Birinci ve On İkinci boyutlarından, Aethos‘tan geliyor. Aethos’ta oturan Hathorların perspektifinden, kozmosunuz (aynı zamanda bizim kozmosumuz) bir çok kozmostan sadece bir tanesidir ve tüm bu sayılamaz “evrenler” ve bu evrenlerin içinde oturan varlıkların hepsi holografik ışığın rüya benzeri hayali görüntüleri şeklinde algılanır.

Başka deyişle, realiteniz, bizim realitemiz de, temel olarak doğası geçici, gerçek dışı ve sihirli olan, ışığın holografik yansımaları ile meydana getirilen geçici bir illüzyondur.

Aethos‘ta oturan varlıklar bizim ruhsal öğretmenlerimizdir, çünkü onlar çoğu varlığını gerçeklik olarak algıladığı yansıtılmış holografik ışığın yanılsamalı etkilerini aştılar. Aethos bilincin kendisinin en temeline tam olarak girdi.

Ayrıca sizler de bilincin bu içsel zeminine sahipsiniz, ama bu zaman ve uzayda bedenlenmeniz tarafından gizleniyor. Sinir sisteminiz beş duyunuza fiziksel bağlantılıdır. Bu biyolojik bir zorunluluktur ve fiziksel olarak hayatta kalmanız için gerekliliktir, ama bilincinizin zemini tüm duyusal fenomenleri aşar.

Biyolojik ölüm anınızda sonsuzluk ile karşılaşırsınız, özellikle kendi engin farkındalığınızın sonsuz doğası ile.

Bu mesajda Aethos, kendi engin farkındalığınız ile direkt temas kurmanızı ve duyusal temelli realitenin ve algılanan zaman ve uzayın sınırlamalarını aşmanızı sağlayan bir ses meditasyonu ve bir yöntem sunuyor.

Bu mesajı iki bölüme ayırıyoruz.

Bu mesajda, Uzamsal İdrak olarak değindiğimiz şey olan kendi engin farkındalığınız ile temas kurmak için temel bir ses meditasyonu ve basit bir yöntem sunuyoruz. Sonraki mesajda, armonik olarak daha karmaşık bir ses meditasyonu sunacağız, ayrıca yöntemin ileri uygulamalarının bazılarını keşfedeceğiz.

Daha önce söylediğimiz gibi, doğalarına bakmaksızın tüm teknolojiler iki tarafı keskin kılıçtır. Pozitif şekillerde veya negatif şekillerde kullanılabilirler. Daha önce, artan şekilde bağımlı olduğunuz dışsal teknolojiler ile ilişkili olarak bu konuyu tartıştık.

Ama şimdi bilincin içsel teknolojisini paylaşıyoruz.

Bu da iki tarafı keskin bir kılıçtır.

Bu yöntemin verilmesinin tek amacı, karşılaştığınız çoklu realiteleri aşmak ve dönüştürmek için sizi güçlendirmektir. Bu, farkındalığınız kendi bilincinizin engin doğasında iken engelleri geçici olarak uzaklaştırarak gerçekleştirilir. Kendi Zihninizin sonsuz realitesi ile (aşkın doğanız) temas kurarak, zor ve meydan okuyucu durumların ortasında bile bir tür özgürlük, ferahlık, kendinden geçme ve mutluluk deneyimleyebilirsiniz.

Bunu okuyan bazılarınız bilincin zemini ile önceden temas kurmuş olabilirken, çoğu insan varlıkları duyusal deneyimlerinin ağına yakalanıyor.

Kendi engin farkındalığınız (Uzamsal İdrak) ile temas kurduğunuz zaman, zor durumlar ile daha etkili şekilde başa çıkabilirsiniz. Bunun nedeni, kendinizi herhangi bir durum ile sınırlanmış bir varlık olarak tanımlamamanızdır. Bunun yerine normalde yaptığınız gibi duyusal deneyimin baskısını hissetmediğiniz Zihnin genişlemiş halinde oturursunuz.

Konumsal İdrakin daha büyük üstatlığına ilerledikçe, karşılaştığınız durumların göründükleri gibi olmadıklarını anlarsınız. Bunlar, sizin onları algıladığınız gibi katı veya kımıldamaz değildir. Bunlar holografik ışığın geçici durağan dalga modelleridir. Ve ister “iyi” ya da “kötü” olarak görülsünler, tüm fenomenlerin sihirli doğasını görürsünüz.

Ve farkındalığın genişlemiş haline sahip olduğunuz için, durumları daha büyük üstatlık ile etkileyebilirsiniz. Sanki durumun ağına kapılmak yerine, onun üzerindesinizdir. Dünyanız, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve gezegensel değişimin muazzam tsunamilerini yaratmak üzere birbirine kenetlenen çoklu Kaotik Düğümlere spirallenirken, bu yetenek size tarifsiz şekilde hizmet edecektir.

Kendiniz ile ve dünyanız ile farkındalığın daha genişlemiş halinden uğraşmak, Uzamsal İdrakin doğru kullanılmasıdır.

Ama bazılarınızın Uzamsal İdraki, hayatınızın 3B realitelerinden kaçma aracı olarak kullanmanızda tehlike vardır. Bu, metaforik olarak konuşursak kılıcın diğer kenarıdır.

Aslında bizim perspektifimizden, çok daha fazla insan varlığı zihnin yarı – psikotik hallerine giriyor. Tüm dünyadaki mantıksız yıkıcı davranışın artışına tanık olun. Bu zararlı davranış tipleri, düşüncesiz tahrip eylemi ile çelişkili bir biçimde bir tür kaçıştır. Başka türde bir kaçış, etrafınızdaki herhangi bir şeye veya hiç kimseye dikkat göstermeden, yarı – hoşnutluk, mutluluk ve kendinden geçmenin baloncuğu içinde oturmaktır. Bu spiritüel üstatlık değildir; bu aldanmaya, kendini kandırmaya kaçıştır.

Ama eğer, Konumsal İdrak ile otantik temas kurarsanız ve dünyanızın değişen gerçekliklerini Zihnin bu hali ile karşılarsanız, size sayısız şekillerde faydalı olacak aşkın dönüştürücü gücü yaratırsınız.

Uzamsal İdrakin Doğası

Bilincin zemini (Uzamsal İdrak) içinizdeki en derin yerdir ve duyularınız ile algıladığınız dünyayı da içeren tüm fenomenleri aşar.

Kendi doğası ile, Uzamsal İdrak hoşnutluk, mutluluk ve kendinden geçme nitelikleri ile doludur. Bunlar yaradılıştan vardır ve varoluşunuzun duyusal ve/veya zihinsel/duygusal alemlerinde neler olabildiğine bakmaksızın bağımsız olarak var olurlar. Başka deyişle, siz öfkeli, üzgün olabilirken veya diğer “negatif” düşünceler, duygular veya durumlara kapılmış olabilirken, bilincin zemini bunlardan etkilenmez. Bu, sizler dünyanızdaki değişimin artan hızı ile başa çıkarken, Uzamsal İdrakin size böyle değerli bir yardımcı olabilmesinin bir nedenidir.

Bu aynı zamanda doğada engindir (yani, uzayın kendisi gibi sonsuz ve sınırsızdır) ve kendinin – farkındadır. Buna saf farkındalık denilebilir – kendinin farkında olan farkındalık.

Uzamsal İdrake tam olarak girdiğiniz zaman, huzurda olursunuz ve sınırsız olmanın veya etrafınızdaki durumlar tarafından kontrol edilmemenin net duygusuna sahip olursunuz. Bu, Uzamsal İdrakin (bilincin zemininin) bir diğer değerli niteliğidir.

İnsan varlıklar için, Uzamsal İdrake girmenin en etkili yolu, sağ beyin yarımküresinin uzamsal yetenekleri vasıtası iledir. Nörofizyolojinizin bu kısmı uzamsal algının üstadıdır ve bu içsel yeteneğe dayanarak Uzamsal İdrakin direkt deneyimin daha kolayca girersiniz.

Ses Meditasyonu

Uzamsal İdrak Ses Meditasyonunun uzunluğu 5;56 dakikadır. Özellikle onun potansiyellerini daha derin keşfettikçe, arka arkaya dilediğiniz kadar dinleyebilirsiniz.

Ses kalıplarının ana duygusal girdiniz olması için, bunu stereo kulaklıklar ile dinlemek en iyisidir. Dikkatinizi meditasyon sırasında içsel alana yönlendirdiğiniz gerçeği nedeniyle, bunu uyanıklık gerektiren durumlarda dinlemeyin. Meditasyon dikkatinizin tek odağı olmalıdır.

Çanağın ilk vuruşuyla, geniş alanın hissini hatırlayın. Onun sizin için geniş ve engin olduğunu hissettiğiniz sürece, alanın ne olduğu önemli değildir. Bir dağın tepesi, geniş açık bir bölge veya seçtiğiniz herhangi uzamsal bir ortam olabilir. Çalışmayı seçtiğiniz alanın türü önemsizdir. Önemli olan onun geniş hissettirmesidir.

Sesleri dinlemeye devam ederken, alan duygusunu hissettiğinizden emin olun. Onu gözünüzde canlandırmıyorsunuz veya düşünmüyorsunuz. Çok geniş bir alan tarafından çevrelendiğinizin duygusunu hissetmeyi yeniden yaratıyorsunuz. Alanı gözünüzde canlandırmak veya düşünmek, Uzamsal İdrakin direkt deneyimini üreten beynin/zihnin bölümlerini aktive etmez. Sadece geniş bir alan tarafından çevrelenmiş olmanın hissedilen duygusu, kendi engin doğanızı deneyimlemenizi sağlayacak olan nöral yolları aktive eder.

Geniş bir alan tarafından çevrelenmenin hissedilen duygusunu ürettikten sonra, enginliğin duygusunun farkında olan kendinizin farkında olun. Enginliğin farkında olduğunuzun farkında olmanın bu basit eylemi, yoğun içgörü ve üstatlığın tohumudur. Onun günlük basitliğine aldanmayın.

Alanın farkında olduğunuzun farkında olurken enginliğin hissedilen duygusunu taşıdığınızda, Uzamsal İdrakin engin konağının giriş salonuna girmiş olursunuz.

Bu sürecin son ama çok önemli bir adımı vardır – minnettarlık veya takdir gibi son derece eşevreli/uyumlu bir duyguyu eklemek. Bu duygusal nitelikleri eklemek, Uzamsal İdrakin yüksek boyutuna girmenizi sağlar.

Gerçekte, takdir veya minnettarlık , doğası iyiliksever olan tüm yüksek boyutlu realitelerin mihenk taşlarıdır.

Kendiliğinden takdir veya minnettarlık üretmekte zorluk yaşayabilenleriniz için, şunu düşünün: kendinin – farkında olma yeteneğiniz sahip olduğunuz en büyük armağanlardan biridir. Kendinin – farkındalığının bu tohumu, siz öldüğünüz zaman sizinle birlikte yolculuk yapar ve maddi olmayan dünyaları deneyimlemenizi sağlar. Hangi dünyaya tekrar bedenlendiğinize bakmaksıznı veya hatta enerji veya ruhsal – varlık olarak bedenlenseniz bile, kendinin – farkında olma içsel kapasiteniz sizinle birlikte yolculuk yapar. Bu nedenle, kendinin – farkındalığını geliştirmek ve bunda üstat olmak kendini – gerçekleştirmenize muazzam ve zorunlu bir lütuftur.

Ses Meditasyonunu Geliştirmek ve Kullanmak

Psiko – navigasyon sanatına aşina olanlarınız için, bu şekilde enginliğinizin deneyimini zenginleştirebilirsiniz: yalnızca geniş bir alan tarafından çevrelendiğinizi imgelemeyin, aynı zamanda içsel alanınız ile etrafınızdaki dışsal alan arasında sınır olmadığını imgeleyin. Başka deyişle, bilincinizin sınır oluşturma mekanizmaları geçici olarak askıda tutulur, farkındalığınızın normalde alışık olduğunuzdan çok daha geniş bir alana genişlemesini ve bu alan ile özdeşleşmesini sağlar. Bu, sağ beyin yarıkürenizin daha derin potansiyellerini ve onun uzamsal yeteneklerini aktive eder.

Bu prensibin daha ileri uygulamasında, tüm evreni ve tüm dünyaları, ayrıca kozmosunuzu oluşturan tüm çok boyutlu realiteleri kapsamak için alan duygunuzu genişletirsiniz. Bu şekilde enginliğe birleşmek, çoğu insan için, uzamsal algıda en derin değişimi yaratır.

Eğer enginliğe erişmenin bu kapsamlı yöntemleri ile uğraşırsanız, meditasyon bittikten sonra normal kimlik duygunuza geri dönmeniz önemlidir. Bu en basit olarak, sadece gözlerinizi açarak ve periferik sinir sistemizin ile meşgul olarak gerçekleştirilir. Nazikçe kulak memelerinizi ovalayın, çünkü bedeninizin organ sistemlerinin ana meridyenleri kulaklarınızda, aynı zamanda ayaklarınızda bulunabilir. Engin farkındalığın derin keşfinden sonra 3B realitesine geri dönmeyi zor bulursanız, ayrıca bacaklarınızı, kollarınızı ve gövdenizi ovabilirsiniz, bu dışsal uyarıcıları işlemesi ve sizi normal duyusal realiteye döndürmesi için beyin/zihin kompleksinizi canlandırır.

Ses meditasyonunun kendisi, dikkat odağınızı genişlemiş alanın hissine değiştirmek için, sağ beyin yarıkürenizi desteklemek için tasarlanmıştır. En basit uygulamasında, varlığınızda takdir veya minnettarlık duygusuyla birleşik enginliğin farkında olduğunuzun farkındalığını geliştirmesi için tanımladığımız adımlar ile meşgul olarak bu meditasyon ile oturursunuz.

Sonra, dilerseniz algınızı gevşetmek ve dünyanızın duyusal deneyimini aşan bilincin zeminini algılama sürecini başlatmak için araçlar olarak zaman zaman geri döndüğünüz bir ses meditasyonu olarak bununla çalışabilirsiniz.

Ancak bu ses meditasyonun nıhai amacı, Uzamsal İdrake istediğiniz zaman girmek için beyninizi/zihninizi eğitmektir. Ve sonra günlük yaşamınızda ses meditasyonunu kullanmadan Uzamsal İdrake girin. Bu basit eylem en sonunda, aynı anda iki realitede olmak için beyninizi/zihninizi eğitir – 3B varoluşunuzun realiteleri ile başa çıkma eylemi ile birlikte Uzamsal İdrak realitesi (ve onun getirdiği engin farkındalığın özgürlüğü).

Bu en sonunda yaşamınızda karşılaştığınız durumlar üzerinde size daha büyük üstatlık verir, çünkü duyusal – bazlı realitenin ağı ile özdeşleşmezsiniz. Bunun yerine, nıhai doğanız (aşkın farkındalığınız) ile özdeşleşirsiniz. Benlik duygunuz, zemin bilincinin sonsuz enginliğini kapsamak üzere kişisel kimliğinizin sınırlarının çok ötesine genişler. Uzamsal İdrakin bu türü paradoksal şekilde hem kişisel kimliğinizi aşar hem de onu kapsar. Kendinin – farkındalığının bu daha büyük aralığı ile, hızla değişen dünyanın zorluklarını çok daha iyi karşılayabilirsiniz. Ve, ölüm anınızda, sonra nereye gideceğinize karar verme yeteneği geliştirmiş olursunuz – yani, içinde oturacağınız hangi yaşama veya hangi boyutsal varoluşa gideceğinize.

Bu, Aethos’un en büyük armağanlarından biridir ve dünyanız en tehlikeli geçide girerken size sunulmaktadır. Etrafınızda neyin gerçekleştiğini duyumsamanıza bakmaksızın, kendi Uzamsal İdrakiniz ile temas kurmanızı teşvik ediyoruz, çünkü bu harika bir ittifaktır, kader dönüştürücüdür ve kendisiyle birlikte hem size hem de değişen dünyanıza yarar sağlayacak olan sıradan olmayan yeteneklerin bolluğunu getirir.

Hathorlar 12 Kasım 2017

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Bu özel Hathor mesajı ile ilgili beni iki şey çarptı. İlki, Dünyanın şu andaki karmaşası ile ilgili görüşleri. Geçmiş bir çok mesajda artan gezegensel zorlukları üstü kapalı anlattılar, ama bu mesaj en kuvvetli dile sahip. Spesifik olarak şu paragrafa değiniyorum:

Bir perspektiften dünyanızda deneyimlemekte olduğunuz şeyin doğası felaketseldir. Başka bir perspektiften, bu son derece güçlü evrimsel bir katalizördür. Başka deyişle, dünyanızın metamorfozu sizi yok edebilir veya bilincin yüksek hallerine sevk edebilir. Bireysel seviyede yıkım veya yüksek boyutlu bir realiteye yükselme seçimi size aittir.”

Yüksek boyutsal realitelere yükselmeye karşı bu yıkım fikrinin, bu mesajın asıl bağlantı noktası veya önemli noktası olduğunu düşünüyorum.

Benim fikrime göre Hathorlar küreğe kürek der. Ve Dünyadaki tüm yaşam formlarının tehlikede olduğunu söylüyorlar.

Bu tehlikeli geçide karşı gelmenin bir kaynağı olarak, Uzamsal İdrak adını verdikleri olağandışı bir kaynak aktarıyorlar ve yönteme aynı isimli ses meditasyonu eklendiği zaman, kendi bilincinizin engin (sonsuz) doğasını direkt olarak deneyimleyebileceğinizi söylüyorlar.

Kendinizi engin farkındalık olarak deneyimleme yeteneğinin, hepimizin yüzleştiğimiz muazzam değişimlerde daha büyük üstatlık ile ilerlememizi sağlayacağını söylüyorlar, çünkü normalde yaptığınız gibi duyusal – bazlı realitenin baskısını hissetmezsiniz. Durumları kendinin – farkında olan daha geniş içsel alandan deneyimlediğimiz zaman ortaya çıkan bir tür inayet vardır.

Hathorlar ayrıca Uzamsal İdrakin daha ileri aşamalarında, bu dünyanın katı bir gerçeklik şeklindeki illüzyonunu “göreceğinizi” söylüyorlar. Bunun yerine, her şeyin aslında holografik ışığın geçici görüntüleri olduğunu ve tüm çoklu evrenlerin doğasının sihirli olduğunu algılarsınız.

Hem ses meditasyonu ve hem de tanımladıkları yöntem ile çalışmış olarak, bunların kendinin – farkında olan içsel alanın daha geniş bir duygusunu yaratmak için çalıştığını doğrulayabilirim. Ve bu, günlük yaşamımda Uzamsal İdrak ile meşgul olduğum zaman – ve faal sözcük – zaman – daha becerikli olmamı sağlıyor. Başka deyişle, bu kaynak ile bilinçli olarak meşgul olmazsam, kendi duyusal, zihinsel/duygusal yaratımlarımın, ayrıca hızlanan zaman çizgisinin baskılarının streslerine daha kolay yakalanabiliyorum.

Bu mesajda beni çarpan ikinci şey, Uzamsal İdrakin yogic transa, Samadhi (veya içsel yönlenmiş farkındalık) adı verilen olağan olmayan zihinsel algıya girmenin olağandışı yolu olmasıdır. En derin hallerinde Samadhi (Uzamsal İdrak) vecd dolu ve kendinin – farkında olan bilincin sonsuz ve engin hallerini ortaya çıkarıyor.

Uzamdal İdrakin yöntemi ve bağlamı kesinlikle eşsiz iken, kökleri Upanishadlara ve ayrıca Tibet’te zirvesine erişen Dzogchen veya Büyük Mükemmelliğe kadar giden kadim Hindistan’ın yogalarında tartışılan felsefi konuların bazılarını paylaşıyor.

Son Düşünceler

Uzamsal İdrak – hem ses meditasyonu hem de engin farkındalığın bu hali ile çalışma yöntemi kesinlikle herkes için değildir. Eğer ses meditasyonu veya yöntem ile rezonans hissetmiyorsanız, sadece bırakıp devam edin.

Eğer bu yaklaşıma bir bağlantı hissediyorsanız, bu belki de Boyutsal Eğilim nedeniyledir. Hathorlar Boyutsal Eğilimlerden önceki mesajlarından birinde söz ettiler. Bu terim ile ne demek istediklerini daha ayrıntılı anlatmalarını istediğim zaman, Boyutsal Eğilimlerin bilinci etkileyen süptil enerjinin titreşim bant genişlikleri olduğunu söylediler.

Süptil enerjinin bu kalıpları kişisel deneyimlerden, özellikle güçlü deneyimlerden ortaya çıkar. Bu kalıplar önceki yaşam deneyimlerinden, enkarnasyonlardan veya bilincin fiziksel olmayan diğer boyutlarından kaynaklanıyor olabilir. Bu süptil enerjilerin net sonucu, dünya deneyimimize nasıl tepki gösterdiğimizi ve dünyada nasıl davrandığımızı etkilemesidir.

Eğer Hathorlar tarafından sunulan Uzamsal İdrak kavramına ve yöntemine çekildiğinizi hissediyorsanız, belki bu önceki yaşamlarda ve/veya bilincin diğer boyutlarında “duyusal gerçekliğin” yanıltıcı doğasını keşfetmiş olabileceğiniz olasılığı nedeniyledir. Başka deyişle, sizi gelecek yaşamlarda ezoterik bilginin bu türünü keşfetmeye sevk eden Boyutsal bir Eğilim yarattınız.

Benim fikrime göre, Uzamsal İdrakin üstası olmak için çaba göstermek, çabaya değer. Ve eğer Zihnin bu dikkate değer halini keşfetmeyi seçerseniz, keşiflerinizde büyük mutlu tesadüfler dilerim.

Son olarak, Uzamsal İdrakin üstadı olmaktan elde edeceğiniz bir çok kazanımların size, tüm yakınlarınıza ve tüm duyarlı varlıklara faydası olmasını dilerim.

Uzamsal İdrak Ses Meditasyonunu dinlemek ve/veya indirmek için Burayı tıklayın Click here

(Not: Linke tıkladığınız zaman, Dinleme bölümünün anlaşma sayfasına götürüleceksiniz. Şartları kabul ettikten sonra, hemen ses meditasyonlarına erişeceksiniz. Bu içeriğin tümü kendi kişisel kullanımınız için ücretsiz sunulmaktadır).

https://tomkenyon.app.box.com/s/0ueopwjv5nd0lg9pi9fr9h8znz2azvj6

(Çeviri: Saffet Güler)

@2017 Tom Kenyon Tüm Hakları Saklıdır  www.tomkenyon.com

Bu yazılı bilgileri herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz, karşılığında ücret almadığınız ve tüm bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz sürede paylaşabilirsiniz. Lütfen bu mesajı paylaşmanın sadece yazılı bölüme uygulandığını not edin. Websitesindeki tüm meditasyonlar gibi, bunlar sadece kişisel kullanımınız içindir ve herhangi bir medya vasıtası ile hiç kimse ile veya herhangi bir organizasyon ile paylaşılmamalıdır. Eğer arkadaşlarınızın veya yakınlarınızın ses meditasyonunu öğrenmelerini istiyorsanız, onları websitesine yönlendirin.