İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZİHİN SAĞLIĞINA ETKİSİ.

Yazdır Yazdır 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZİHİN SAĞLIĞINA ETKİSİ.

Tatyana Zinchenko

Bir soru var: Neden insan zihni – bilişsel sistemimiz, iklim krizinin somut ve yakın bir risk olarak algılanmasını çarpıtmak için mücadele ediyor?

İçgüdüsel güvenlik sistemimiz – kendini koruma içgüdüsü – yalnızca acil ve yakın tehdide otomatik olarak tepki verir. Çeşitli bilişsel çarpıtmalar, iklim değişikliğinin psikolojik algısını etkiler. Örneğin, zamanda ve uzayda gecikme gibi, yani iklim tehditleri zamanda gecikmeli ve uzayda uzak olarak görülüyor. Bir yerde, bir ara, birisiyle olacak ama bizimle ya da şimdi olmayacak bir şey olarak.

Etkili sosyolog Antoni Giddens, iklim değişikliği sorununun bu uzay-zaman mesafesini bir paradoks olarak adlandırıyor. Giddens paradoksu şöyle der:

“Küresel iklim değişikliğinin yarattığı tehlikeler somut, acil veya günlük yaşamda görünür olmadığından, çoğu kişi arkalarına yaslanıp onlar hakkında somut hiçbir şey yapmaz. Bununla birlikte, ciddi bir önlem almaları istenmeden önce, bu tür tehlikelerin – inkar edilemez bir şekilde iklim değişikliğinin sonucu olan felaketler şeklinde – belirgin ve akut hale gelmesini beklemek için çok geç olacak. ”

Ekolojik kriz algısı, insanın bilincinin, anında sonucu olan bir şeyi riskli olarak değerlendirme ve zaman içinde uzun vadeli sonuçları olan olayları hafife alma eğiliminden etkilenir.

Çarpıtmalar, geçmişin büyük felaketlerinin kolektif hafızası da dahil olmak üzere hafızanın işleyişiyle de ilgilidir. “Geçmişten uzaklığın” etkisi tetiklenir: Bir zamanlar biriyleydi ama benimle değil. Ve öyle miydi? Ve varsa, kim bilir hangi koşullarda? Bu da bizi geleceğe dair uzak görüşlü kılmaz.

Hükümetlerden ve iklimbilimciler, jeofizikçiler ve ekolojistlerden oluşan bilim camiasından iklim değişikliğiyle ilgili medya bilgileri, şu anda uygarlığın hayatta kalması için acil bir tehdit olarak sunulmuyor. Hatta insanların bilgisiz ve eylemsiz kalmaları için yukarıda açıklanan bilişsel çarpıtmalarla oynamak için her şeyin yapıldığını söyleyebilirim. İnsanlara bugünkü konferansta anlatılan iklim değişiklikleri, trendleri ve nedenleri hakkında gerçekler anlatılsaydı, ama gerçekler örtbas edilip çarpıtılıyor. 

İklim felaketlerinden onlarca yıl sonra olabilecek bir olay olarak söz ediliyor. Mevcut iklim olaylarının nedeni olarak antropojenik (insan kaynaklı) faktörden bahsettiklerinde, iklim durumu üzerindeki kontrolün odağı insanlığa, daha doğrusu siyasi ve ekonomik yönetici seçkinlere aktarılıyor. Bu yalandan dolayı insanlarda sağlıklı içgüdüler çalışmaz ve hareketsizdir. Halk bilincinin kasıtlı bir manipülasyonu var. Bunu yapanlar, insan davranışının bilinçsiz mekanizmalarının çok iyi farkındadırlar. Aslında, katliama yönlendiriliyoruz. Gözlerimizin önünde, kaderimizin sorumluluğunu üzerlerine yüklediğimiz kişiler tarafından bir insanlık suçu işleniyor.

Son yıllarda özellikle ergenler ve gençler arasında iklimsel veya çevresel kaygı gibi bir fenomen ortaya çıkmış ve yayılmaya başlamıştır. Yani açık görüşlü algıya ve sağlıklı içgüdülere sahip bazı insanlar iklim durumunu yeterince algılıyor. Kaygı varsa, durumu değiştirmek için harekete geçme arzusu olacaktır. Ama enerjileri nereye yönlendiriliyor? Antropojenik faktörle mücadele etmek. Çevrenin endüstriyel ve ulaşım kirliliğini azaltmayı amaçlayan grevler ve diğer sosyal eylemler hakkında. Sonuç olarak, insanlar çabalarının sonuçsuz kaldığını ve heveslerini yitirdiklerini görüyorlar. Çaresiz kaygıları içinde kapalı kalıyorlar, bu maksimuma ulaşıyor, bazen panik ataklara neden oluyor ve sonra depresyona dönüşüyor.

İklimsel ve çevresel kaygıları olan arkadaşlar, iyisiniz, sağlıklısınız ve olup biteni yeterince algılıyorsunuz, iki artı iki toplamayı başardınız. Lütfen uyumayın. Her şeyi değiştirme potansiyeline sahipsiniz. Sadece doğru davranmanız gerekiyor. Tüm insanların hayatta kalması için koşullar yaratan Yaratıcı Toplum projesinde milyonlarca insana katılın.

İklim değişikliğinin insanın zihin sağlığı üzerindeki etkisi, bilim topluluğu tarafından ancak şimdi tanınmaya başlıyor. Bu konuda araştırma ve farkındalık eksikliği dikkat çekicidir. Ayrıca, sadece iklimsel afetlerin kendileri değil, aynı zamanda göç, su ve gıda kaynaklarının yetersizliği gibi dolaylı sosyo-ekonomik faktörler de zihinsel bozuklukların büyümesine katkıda bulunur. Kuraklık ve yetersiz hasat, ekonomik kayıplara, açlığa ve susuzluğa yol açar ve bu da kesinlikle sıkıntı ve umutsuzluğa yol açabilir. Kuraklıktan etkilenen çiftçiler arasında artan bir intihar oranı var.

Çeşitli iklimsel felaketlerin kurbanları, travma sonrası stres bozukluğu, depresif bozukluk ve panik bozukluğu ile birlikte anksiyete bozukluğu geliştirme riski altındadır. Genellikle insanlar, kontrol edilmesi çok zor olan uyku bozuklukları, intihar düşünceleri, öfke patlamaları ve saldırganlık ile karşı karşıya kalırlar.

Karşılaştırmalı araştırmalar, göç etmeye zorlanan ve yaklaşan bir felaket konusunda uyarılmamış olanlar arasında ruhsal bozuklukların çok daha yüksek oranda olduğunu gösteriyor. Çocuklarda ve ergenlerde, ruhsal bozuklukların semptomları genellikle trajediden aylar ve yıllar sonra ortaya çıkar ve kötüleşir ve etkilenen çocukların neredeyse yarısında (%46 – 48) ortaya çıkar.

Afetzedeler veya göçmenler, zamanında tıbbi bakım, barınma ve gerekli asgari yaşam koşullarının yanı sıra başkalarından destek, bakım ve dostane bir tutum aldıklarında, ruhsal bozukluklar geliştirme riskleri yarı yarıya azaldı. Ama tüketim toplumunda bu bir azınlık için elde edilebilir idi. Sadece Yaratıcı bir toplumda insanlar, küresel felaketler döneminde bile güvenli koşullarda yaşayabilecek ve böyle bir toplumdaki bir insanın yaşamı ana değer olduğundan, gerekli tüm yardımı zamanında alabileceklerdir.

www.allatra.org

www.allatra.tv