KA RESTORASYONU MEDİTASYONU

Yazdır Yazdır 

KA RESTORASYONU MEDİTASYONU

İgor Mikhailoviç

Kadim Mısır’da Ka, insana doğumda verilen ve fiziksel ölümünden sonra öte dünyada onun rehberi olduğuna ve sonra onu terk ettiğine inanılan, insanın spiritüel çifti, onun yaşam gücü olduğuna inanılan elementtir. Ka’nın erdemlerini ve kusurlarını edinen insan ile birlikte doğduğu ve büyüdüğü düşünülüyordu. Ka bedenden bağımsız olarak var olabiliyordu, örneğin, cennete ulaşmak ve tanrılar ile konuşmak veya sadece dünyada dolaşmak için. Ka işareti, dirseklerde bükülmüş iki elin kaldırılmasıyla tasvir edildi (çok sıklıkla bu işaret çiftin kafasında konumlanıyordu), bir şekilde anlamı “yükselmek, ele geçirmek” olan hiyeroglifi hatırlatıyor. Ka aslında astral bedendir.

Kadim zamanlardan bilinen, fiziksel ve enerji bedeninizi sağlıklı ve uyumu halde sürdürmeye yardımcı olan çok etkili bir meditasyon var. Bu, Ka’nızın restorasyonu meditasyonu ve  meditasyonun başlıca prensiplerinin bilgisine sahip olan her insan için anlaşılabilirdir.

– Başlıca prensipler? “Lotus çiçeğini” mi kastediyorsun?

– “Lotus çiçeği” de. Bu nasıl yapılır? Önce, lotus pozisyonunda oturuyorsunuz ve olağan şekilde yaptığınız gibi meditasyon haline giriyorsunuz: düşüncelerinizi sakinleştiriyorsunuz, bacaklarınızı, karnınızı, göğsünüzü, ellerinizi ve başınızı gevşetiyorsunuz. Dikkatinizi meditasyonu uygulamaya tam olarak yoğunlaştırıyorsunuz. Ve burada onun esası geliyor. Pelvisinizin derinlerinde, yani, istemdışı çalışan sinir sisteminizin alt dallarında yapay olarak uyarılmayı harekete geçiriyorsunuz. Sonra bu uyarılma dalgasını kuyruk sokumu arayüzüne, sakruma ve yukarı omurgaya çıkarın, yani parasempatik omurga sütununun alt sinir düğümlerine ve kuyruk sokumuna. Daha sonra uyarılma omurganın sempatik ve parasempatik sistemlerinden beynin kadim yapılarına yükselir. Tüm bunları uygularken, uyarılmanın bir elektrik akımı gibi, pozitif yükten negatife gittiğini imgeleyin. Bunu mecazen söylersek, “elektrik” dalgası beynin kadim yapılarını aktive eder, bu da Ka’nın karşılık vermesine neden olur.

Beynin kadim yapılarını uyarırken, Ka’yı hissetmek çok daha kolaylaşır, yani, daha somut hale gelir. Bu nedenle, ilerleyerek, bu “elektrik” dalgasını başınızdan Ka katmanınıza yayarsınız. Bu katman genellikle insan bedenini deriden 10 – 30 santim uzakta kuşatır (bazı insanlar için bu katman 50 santime kadar olabilir). Bu şekilde meditasyonu yapmaya devam edin, yani, Ka katmanınız kalın ve uniform oluncaya kadar bu “dalgaların” frekansını ve gücünü artırırken, istemdışı sinir sisteminin alt dallarından yeni “elektrik dalgaları” göndermeye devam edin. Gerçek fiziksel hislere ulaşmak önemlidir, bu nedenle bu sizin hayal gücünüz veya halüsinasyon olmayacak.

Bu meditasyonu sistemli olarak yaparsanız, sizin için sağlığınızı ve harcadığınız enerjiyi düzeltmede çok etkili bir yardım olur. Bunu en azından günde iki kez yapmalısınız, sabah ve akşam. Ayrıca, bunu insanların yoğun olduğu, özellikle maddi değerlerin baskın olduğu kalabalık yerleri ziyaret ettikten sonra yapmak tavsiye edilir. Bunlar marketler, pazarlar, alışveriş yerleri, toplu taşıma araçları, kitlesel olayların yapıldığı yerlerdir vb. Neden? Çünkü insan kalabalıkta olduğu zaman, sürekli olarak dışsal alanlara ve başkalarının Ka’sına “dokunur”. Sadece kendisi başka insanların “Ka alanı” denilen özel alanına müdahale etmez, aynı zamanda kendisi de başka insanlardan gelen saldırılara maruz kalır. Doğal olarak, Böyle bir temas gerçekleştiği ve alanlar etkileştiği zaman, özellikle maddi değerlerin öncelik olduğun yerlerde, bu Ka’nın normal çalışmasını bozar ve bu nedenle organizmanın yanlış işlev yapmasına neden olur. Örneğin, bir insan neşeli bir ruh halinde markete gider, ama sanki tüm enerjisi “çekilmiş” gibi tükenmiş olarak geri döner. Sonra başağrıları ve tam bir keyifsizlik ortaya çıkar. Bu başkalarının Ka’sı ile etkileşimin sonucudur. Organizmanın kuvvetini ve normal çalışma kapasitesini düzeltmek için bireyin Ka’sı düzeltilmelidir. Bu ya doğal kendini-düzenleme ile, yani gece dinlenerek, veya daha etkili yapay bir yolla – meditasyon sırasında – yapılabilir.  

Sensei of Shambala-4 kitabından