RİGDEN DJAPPO KİMDİR?

Yazdır Yazdır 

RİGDEN DJAPPO KİMDİR?

SHAMBALA HÜKÜMRANI

Genel bir anlayış kazanma arayışından sonra, tuhaf ama reddedilemez bir gerçekle karşılaştık: Rigden Djappo’nun çok az kaydı var. İlgili bir ruhsal temeli olmayan mevcut kayıtların anlayışı, sağlam temellere dayanan şüphelere yol açarken, konuya tamamen aşina olmayan kişiler bu kayıtları fantastik ve yanıltıcı olarak görürler. Nikolai Konstantinovich Roerich’in (09.10.1874 – 13.12.1947) edebi eserlerinde ve resimlerinde en doğrudan ve maskelenmemiş referansların bulunduğunu tespit ettik, Rus sanatçı, filozof, yazar, gezgin, arkeolog, halk figürü ve “Kültür vasıtası ile Barış” ve “Barış bayrağı” gibi uluslararası kültürel hareketlerin kurucusu.

Nikolai Konstantinovich eserlerinde Rigden Djappo hakkında açıkça bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda Kızıl Süvari’nin Kişiliğini farklı din ve inançlarda beklenen Büyük Öğretmenin gelişinin kayıtlarıyla da ilişkilendiriyor. Özellikle, Filistin, Suriye ve İran halklarının beklediği “Dünyalar Köprüsü’nde Büyük Süvari’nin parlayan yüzüne sahip Mesih”in gelişinden bahseder; Yeni Dünya’nın başlangıcını işaret edecek olan Muntazar hakkındaki Arabistan ve Türkistan efsanelerine, Kalki Avatar hakkındaki Hindu efsanelerine, Maitreya hakkındaki Budist efsanelerine, Beyaz Burhan’ın Altay kayıtlarına vb. değinir.  Bir çok isim, ama tek bir öz: Mesih’in gelişi ve dünyanın yenilenmesi.

Kırmızı Süvari ile ilgili hemen hemen her şey Roerich’in resimlerinde kaydedilmiştir ve bize göre aşağıdakilerin vurgulanması gerekir:

– Rigden Djappo komutası,

– Büyük Süvari,

– Shambala Geliyor,

– Kalki Avatar,

– Mucize. Mesih’in Ortaya Çıkışı

– Fatih Maitreya

– Son Melek..

“Kutsanmış Rigden Djappo, habercilerine komutlar vermeye gelir. Güçlü Egemen, Ladakh’ın kara kayası üzerinde belirir. Süvari-haberciler, O’nun emirlerini içten bir saygıyla almak için dünyanın her yerinden O’na yaklaşır ve en yüksek bilgeliğin ilkelerini taşıyarak dünyanın dört bir yanına koşarlar.. Rigden Djappo yorulmak bilmez, insanlığın iyiliği için ebediyen uyanıktır. Gözleri asla kapalı değil. Sihirli aynasında, tüm dünyasal olayları görür. Ve Onun düşüncesinin gücü uzak diyarlara nüfuz eder. Onun için mesafe yoktur. Bir anda hak edenlere yardım edebilir.”

Kalki Avatar (1932) “Messiah, Maitreya, Muntazar, Mitalo, ve insanoğlunun tek ve aynı en içten ve en samimi özlemini çeşitli şekillerde ifade eden görkemli isimlerin tüm satırı. Özellikle gelecek hakkında peygamberler tarafından söylenen coşkulu sözler. En parlak insan beklentisinin sunulduğu İncil’in tüm sayfalarını yeniden okuyun; Buddha’nın Maitreya hakkındaki buyruğunu okuyun. Bakın müslümanlar onun hakkında neler anlatıyorlar, Kali Yuga’nın karanlık çağının sonu ve Satya Yuga’nın beyaz çağının parlak başlangıcı hakkında Hindistan’ın harika sözlerine bakın, Beyaz at üzerinde Kalki Avatar’ın görüntüsü ne kadar görkemli! Aynı samimiyetle, uzak Oyrotlar Beyaz Burhan’ı beklerler ve Eski İnananlarımız sadece gelecek adına bu zor yolu zorlaştıran Himalayalar’da Byelovodye’yi ararlar. Aynı parlak gelecek uğruna, gözlerinde yaşlarla bir lama, kötülüğü yok edecek ve adaleti geri getirecek büyük Rigden Djappo’nun hazinelerini ve gücünü anlatıyor. Geser Khan’ın zaferleri geleceğe de götürür. Her yeni yıl arifesinde Çinliler mumları yakar ve geleceğin hükümdarına dua eder. Ve beyaz at büyük Geliş için Isfahan’da eyerli.  İnsanlığın en iyi akorlarına dokunmak istiyorsanız, gelecekten, en uzak çöllerde bile insan düşüncesinin neye yöneltildiğinden bahsetmeye başlayın.

En karanlık zamanlarda, düşüncesizliğin gerginliğinin ortasında, insanların doğuştan gelen tüm yeteneklerini makul ve ilhamla kullanabilecekleri Büyük Geliş, Yeni Çağ hakkında cesaret verici bir ses geliyor. Herkes Işık Çağı’nı kendi tarzında yorumluyor, ama bir şey herkes için aynıdır: her insan bu Çağı kendi kalbinin dilinde yorumlar…

Kalki Avatar Lider, Büyük Maitreya, geleceğin hükümranıdır.

Ayrıca Roerich’in Işık Saçan Shambala eserinde de Rigden Djappo’nun kayıtları var. İşte onlardan bir tanesi: “Rigden Djappo’nun kendisi bile bazen insan bedenine gelir. Kendisini beklenmedik şekilde kutsal yerlerde, manastırlarda vb gösterir ve kehanetlerini zamanında iletir.

Dünyanın Yöneticisi gece veya gün doğumundan önce sabah erken saatlerde Tapınakta bulunur. Tapınağa girer. Tüm ışıklar aynı anda kendi kendilerine açılır. Mevcut olanların bazıları Büyük Gezgini hemen tanır. Lamalar saygıyla toplanır ve onun geleceğe dair kehanetlerini derin bir dikkatle dinler.

Büyük Çağ yaklaşıyor.  Dünyanın hükümranı Savaşa hazırlanıyor. Bir çok işaret ortaya çıkıyor. Kozmik Ateş tekrar Dünyaya yaklaşıyor. Gezegenler Yeni Çağın habercileridir. Ama, refahın Yeni Çağı gelmeden önce sayısız felaketler gerçekleşecek. Ruhlarının yeterince evrimleşip evrimleşmediğini doğrulamak için insanlık yeniden imtihan edilecek. Yeraltı ateşi, Akasha’nın Ateş elementi ile birleşmeye çabalıyor. Tüm iyi güçler güçlerini birleştiremezse, büyük felaketler kaçınılmaz olacaktır.

Kutsanmış Rigden Djappo’nun habercilerine komutlar vermek için geldiğini söylüyorlar, tıpkı güçlü hükümdarın Ladakh yolunda siyah kayanın üzerinde görünmesi gibi. Atlılar, O’nu saygıyla dinlemek için her yerden gelirler ve büyük bilgeliğin emirlerini yerine getirmek için acele ederler.”

Nicholas Roerich’in eserlerinde bahsettiği Rigden Djappo’nun isimlerinin bilgisinin bir miktar genişletilmesiyle, dünyanın farklı insanları tarafından korunan kayıtlarda ve efsanelerde pek çok ortak nokta bulunduğunu kesinlikle değinmeye değer.

Örneğin, Kalki Avatar veya Beyaz Atlı Avatar son Avatardır,  Brahmanlara göre tanrı Vishnu’nun onuncu enkarnasyonu; kuzeyli Budistlere göre Buddha’nın son enkarnasyonu; Zerdüşt efsanelerine göre Sosiosha son kahraman ve Kurtarıcı olacak. Bazı kaynakların belirttiği gibi, Vishnu (Kalki Avatar) son kez geldiği zaman, cennetler genişçe açılacak ve o elinde kılıcı ile beyaz bir ata binerek Kurtarıcı olarak ortaya çıkacak ve at kötülük ruhunu son kez zararsız hale getirinceye kadar Vishnu’nun üzerine bindiği kötü ruhların kabuğu olacak. Avatar, kılıcı ile düşmanları yok eder ve adaletsiz dünyayı yıkar, böylece dharmayı düzeltir ve dünyanın gelecekteki yeniden canlanmasını hazırlar.

Muntazar kimdir? O, İslam dünyasının tüm ülkelerinde övülen ve beklenen Mesihtir: İmam Mehdi, Gizli İmam. İnternette mevcut bilgiye göre, El Mehdi (Muntazar) aslında insanlar arasında yaşayan ve kendisi hiç kimseye görünmezken, orada gerçekleşen her şeyi gören şu anda dünyada zaten var olan bir insandır. “Ezilenlerin acılarının, umutsuzların çaresizliğinin, zalimlerin kötülüklerinin Dünya’da nasıl biriktiğine tanıklık ediyor. Bütün bunları yakından ve uzaktan gözlemliyor ve her mazlum, her sefil, her çaresize elini uzatmak ve istisnasız tüm zalimleri yok etmek için saatini bekliyor. Bu beklenen lider, aralarında yaşadığı halde, ne kendisini anons etmesi ne de insanlara kendini göstermesi kaderinde değildir, vaat edilen saati beklemektedir.” Onun gelişi son saatin yaklaştığının işareti olacak.

Altay halkları arasında Kurtarıcı veya Mesih’in bir başka ilginç kaydı vardır ve bundan Roerich’in eserinde bahsedilir. Bu Orta Asya efsaneleri ile ilgili olan Beyaz Burhan hakkında kadim bir efsanedir. Özellikle, Nicholas Roerich’in kitabı Asya’nın kalbinde tanımlanan bu tür efsanelerden biri ile karşılaşıyoruz: “1904’te, genç bir Oyrot kızı vizyonlar gördü. Kutsanmış Oyrot onun önünde beyaz bir atın üzerinde ortaya çıktı ve ona Beyaz Burhan’ın bir habercisi olduğunu, Beyaz Burhan’ın kendisinin yakında geleceğini söyledi. Kutsanmış olan çoban kıza, ülkedeki bütün gelenekleri nasıl geri getirecekleri ve dünyadaki yeni mutlu zamanı inşa edecek olan Beyaz Burhan ile nasıl tanışacakları konusunda bir dizi talimat verdi… Hâlâ, dağınık jurtalarda, son insan savaşının Katun Nehri’nde gerçekleşeceğini ve Beyaz Burhan’ın ışığının şimdiden uzak Beyaz Dağ’dan parıldadığını fısıldayan bir efsane vardır”

Shambala (Dünyanın ruhsal merkezi) Hükümranı Rigden Djappo’nun Mesih olduğu fikri, tüm korunmuş kayıtlar ve kaynaklarda geçer; O aslında dünyanın yenilenme zamanlarında Dünyaya gelen, dünyanın kaderini değerlendiren ve karar veren Avatardır.

https://rgdn.info/en/upominanie_o_rigdene_dzhappo._iz_trudov_n.k._reriha