RUHSAL DÜNYA HAKKINDA

Yazdır Yazdır 

RUHSAL DÜNYA HAKKINDA (VİDEO TRANSKRİPTİ)

RUHSAL DÜNYA HAKKINDA (PDF’yi Açmak/İndirmek için yazının üzerine tıklayın)

Ruhsal Dünyada Hayat. Hiçbir anın tekrarlanmadığı, çeşitliliğin ve sonsuz Sevginin Dünyası, Ruhsal Dünya nedir? Ruhsal Dünyada yaşamın paradoksları: durağanda dinamikler. Evrenin dünyası (madde) sınırlı ve sonlu iken, neden Tanrı’nın Dünyası ebedidir? Evren (maddi dünya) nasıl var oluyor ve yok oluyor? Ruhsal Dünyada neden sınırlar yoktur? Neden Ruhsal Dünyada hiçbir şey yaşlanamaz, yok olamaz veya yok edilemez? Kusursuz Ruhsal Dünya neden kusurlu olanı (maddi dünyayı) yaratır? Yeni Meleklerin Ruhsal Dünyaya sürekli akışı nasıl gerçekleşir? Antik çağlardan beri neden “Tanrı her yerdedir” deniliyor? Gerçek daimi Hayat nedir ve geçici ve sonlu varoluştan nasıl farklıdır? Allat enerjisi (Allat’ın bir damlası, Tanrının Sevgisi) madde dünyasında hayatı nasıl yaratır? Şahsiyet, bilinç (birincil ve ikincil bilinç) ve insanın enerji yapısı nasıl oluşur? Manevi yol neden insanın kendi liyakatidir ve burada aracı olamaz?

Ruhsal Dünyaya Hizmet. Ruhsal Dünyaya gerçekten hizmet edenler ile dünyayı kendilerine göre değerlendirenler arasında “Tanrı onları ne kadar seviyor” açısından ne fark vardır? Yaşam ve ölüm arasındaki fark ve ayrım noktası nedir? Tanrı’nın Sevgisinin içsel ateşi nedir? Sönmeyen lamba ve inen kutsal ateş hakkındaki gerçek. Kutsal ateş nereden geliyor ve onu kim yakar? “Ebedi Hayatı veren ateş” nedir? Sonsuzluk Dünyasında Sevgi nedir? Tanrı’ya giden tek bir yol vardır – Sevgi yoluyla.

Bilincimizin yapaylığını bilimsel olarak nasıl kanıtlayabiliriz? Boyutsal perspektiften bilinç nerede ve Şahsiyet nerededir? Bilinç neden Ruhsal  Dünyanın doğasını anlamıyor? Tanrı’nın Sevgisi bizim “sevgi” dediğimiz şeyden nasıl farklıdır? Dikkatin değeri, yatırımı ve dağıtımı. Boyutlar bir araçla – bilinçle nasıl incelenebilir?

Tünel açma etkisi (astral seyahat yeteneği) nedir ve hangi olasılıkları açar? Tünel açma pratiği: özellikleri, amaçları ve hedefleri. Hafıza  neden başarısız olmadan çalışır? Deja vu etkisi — Şahsiyetin uyanışının etkisi. Bu nasıl işliyor? Neden bazı insanlar geleceğe bakabiliyor ve bu neden gerçekleşiyor?

Olağan algının ötesindeki görünmez dünya hakkında. Görünmez dünyayı incelemek ve ölümden sonra yaşamın varlığını kanıtlamak için yeni bir proje hakkında. Piramit cihazı, insanın ölümden sonraki varlığına dair kanıt elde etmek, alt şahsiyetlerin durumları hakkında bilgi edinmek ve insanın ruhsal seçiminin önemini anlamak için bilimsel ve pratik olarak nasıl kullanılabilir? Aktif alt şahsiyetler ile nasıl rezonansa girilebilir (yakın zamanda ölen bir kişiyle – bir alt şahsiyet ile teması sürdürmek ve bilgi alışverişi yapmak)? İnsanlar için kim daha tehlikeli: ölüler mi yoksa yaşayanlar mı? İnsan ölüm korkusundan nasıl kurtulur? Bu projenin organizasyonu ve uygulanması aşamalarındaki faydalar, özellikler ve uyarılar.

https://allatra.tv/en/video/about-the-spiritual-world