VİDEO: ATLANTİS. Ölümsüzlük Arayışındaki Elit.

Yazdır Yazdır 

Çağdaş insan toplumundaki elitin orijini ve onların ölümsüzlük arayışı hakkındaki GERÇEK. Elit, EL’in hizmetkarlarıdır. Dünya literatüründe Sümer, Babil ve Yunanistan’ın edebi mirasında, ayrıca dünyanın farklı insanlarının mitlerinde sözü edilen antik son derece gelişmiş Atlantis uygarlığının hikayesi.

Son derece gelişmiş teknolojiler, güç savaşı, iklim silahları, eskilerin nükleer savaşı, megalitler, yaşamı türlerinin sınırının ötesinde uzatmak için eşsiz teknoloji, seçilmiş olanlar için bedende ölümsüzlük. Gerçekler ve kanıt. Atlantis’in soyundan gelenlerin ideolojisi insanlığın modern dünya görüşünü nasıl etkiledi? Dünya elitinin gizli planının gelişiminin tarihi. KESKİN VE HIZLI İKLİM DEĞİŞİMİ. Son eşik. Şimdi, her şey her insanın seçimine bağlı!

Atlantis kadim bir uygarlığın gerçek tarihi hakkında bir videodur. Atlantis’in yıkımının nedeni, kadim zamanlarda küresel hükümetin nasıl oluştuğu, El’in kim olduğu. Çoğu insanın anlayışında, Tanrının neden sakallı ve bir tahtta oturan biri olduğu? İnsanların Tanrının savaşlara ve mücadeleye izin verdiğine basmakalıp biçimde inanmalarının nedeni. Spiritüel dünya ve onun temsilcileri hakkındaki kadim efsaneler neden ödünç alındı ve değiştirildi, özellikle yedi ölümsüz Bilge (Bodhisattva’lar) hakkında olan? Ahriman kimdir?

Kadim sözcüklerin orijini, “mo” ve “do”, örneğin “-labilir”, -ebilir”. MÖ 7 nci yüzyılda kadim rahiplerin komplosu – tarihin yasaklanmış konuları. Homer sahte ismiyle “İlyada” ve ” Odyssey” eserlerini kim, ne amaçla yazdı ve kadim Yunan zamanlarından bugüne kadar ateistlerin dünya görüşü, ayrıca insanların dini inançları üzerinde hangi etkilere sahipler? İlk Olimpiyat oyunlarını kim ve ne amaçla organize etti ve bu oyunlar gerçekten ne için yapıldı? Truva savaşı, Elysium ve Olimpos’un insanların bilincine ektiği dünya görüşü kalıbı nedir? “Kahramanlar” ve “trajedi” sözcüklerinin gerçek anlamları aslında nedir? Genç nesillerin Gılgamış, Achilles, Herkül ve Odyssey gibi Sümer Ve eski Yunan’ın kadim topraklarının “kahramanları” hakkında okuyup bunları tanımaları kimlerin çıkarınadır ve gerçekte bu kahramanların kaderi neydi? Eski zamanlarda nükleer savaş oldu mu ve insanlar iklim silahlarına sahip miydiler? Megalitleri kim, hangi amaçla inşa etti?

Sırlar ve bulmacalar. Kadim metinlerde gizlenmiş olan nedir?: “Her şeyi gören O”, “Gılgamış Destanı”, “Enlil her yerde…”, “Enuma Elish”, “Tanakh”, “Eski Ahit”, ayrıca diğer kadim eserler.

İnsanlığın gerçek tarihini ilk kez ifşa eden bir belgesel. Alternatif tarih.