VİDEO: Depremler. Ne gerçekleşiyor ve neden gerçekleşiyor?

Yazdır Yazdır 

DEPREMLER. NE OLUYOR VE NEDEN OLUYOR?

Sergey Pulinets, fizik ve matematik bilimleri doktoru, ICI RAS’ın önde gelen uzmanı. Rus Bilimler Akademisinin uzay araştırma enstitüsünden çalışıyor ve iyonosferin durumuna dayanan deprem tahmini dahil, geniş aralıkta konular ile uğraşıyor.

Doğal felaketlerin arasında depremler, sellerden sonra ikinci en sık olan felakettir ve yıkıcı sonuçları açısından birinci sıradadır. Depremler nasıl gerçekleşiyor? Sismik olayların türleri; Wegener’in tektonik levhalar teorisi; Yerkürenin yüzeyini restore etme işlemi, çatlakları iyileştirmek. Kozmik faktörler, Güneşin etkisi ve dünyadaki depremlerin  ilişkisi. Çoklu parametrik analiz kavramı. Depremleri tahmin etmenin olasılığı sorusu ve depremlerin habercileri: % 1’e karşılık başarılı deprem tahminlerinin% 65’i, deprem tanıklarının gözlemleri. İklim koşullarındaki dengesizlik. Bugün insanlık daha ciddi doğal felaketlere hazır mı? Tüm alt yapıyı 2 dakikada durdurmak mümkün mü?

Japonya örneği. Yanlış alarm problemi. İnsanlık ve iklim felaketleri.

TÜRKÇE ALTYAZI