VİDEO: MEHDİ’NİN ÇAĞRISI

Yazdır Yazdır 

MEHDİ’NİN ÇAĞRISI

İgor Mihayloviç Danilov ile Mehdi’nin Çağrısı videosu, büyük bir okyanus gibi bu manevi kuyunun tükenmez derinliğini özünde birleştiren, İslam’da gömülü manevi tohumların güzelliği ve saflığı aracılığıyla insanın manevi yolunun özünü ortaya çıkaran gerçekten çığır açan bir videodur. Hakikat herkes için birdir ve dünyanın farklı dinlerinde ekilen manevi tohumların ortak kökleri vardır ve her dinin temeli Hakikattir… Bu video İslam’a adanmıştır ve aşağıdaki soruların cevaplarını içermektedir:

İnsan ve onun yapısı nedir? Yaşamın anlamı nedir? Cennet (el-Janna) nedir ve ona nasıl ulaşılır? Manevi özgürlüğe nasıl ulaşılır? Allah yolunda gayret nedir? İhsan, Allah’a olan samimi sevgiyi ifade etme hali. Allah’ın kendisini sevenlere olan sevgisi hakkında (Kur’an ve Hadislerde bahsedilmiştir).

“Göğsün genişlemesi” nedir (gümüş iplik hakkında)? Gayb hali ve İlahi Işık ve Kutsal Ruh ile tanımlanan Lahut kavramı nedir? En Uç sınırdaki Lotus ne anlama geliyor? Kur’anda neden Peygamber Muhammed’in (sav) konuştuğu gibi İslam’ın Allah’a giden doğrudan bir yol olduğundan bahsediliyor? İblis (Şeytan) insanın ve insanlığın düşmanıdır. İblis neden Adem’e kalıcı bir güç kazanma arzusunu fısıldadı? Kur’anda neden İblis’in insan ile Allah arasındaki doğru yolda oturacağını ve “sesiyle kışkırtacağını” söyleniyor?

Kafanızdaki düşünceler nereden ortaya çıkıyor ve onlardan nasıl kurtulabilirsiniz? Kendiniz üzerinde çalışma nedir? Nefsinizi (egoizminizi) nasıl yenersiniz ve insan hangi aşamaları yener? Kafanızdaki İblis’in ve şeytanların kışkırtmalarından kendinizi nasıl korursunuz? Büyük ve küçük cihad (insanoğlunun kişisel kıyameti) nedir?

Cehennem nedir? Fiziksel bedeninin ölümünden sonra insana ne olur (Kuran’da “günahkar”ın (altbenlik) durumlarının tasvirleri)? Mahşer Günü Nedir (Son Yargılama, Cezalandırma Günü – Kıyamet)?

Kadim camilerdeki işaretler. İmam Mehdi’nin ortaya çıkışı (Kaim’in ortaya çıkışı), O’nun ortaya çıkışının özü ve son günlerdeki eylemleri hakkında kehanetler ve sözler ( Muhammed Peygamberin (s.a.a) Hadislerde yazılı sözleri). MEHDİ’NİN ÇAĞRISI nedir ve “güneşin nefesi” ile nasıl bir ilişkisi vardır? Mehdi’nin gelişi neden yeni bir çağın gelişiyle ilişkilendirilmektedir? Allat kız kardeşler hakkında, bir insanda gerçek haysiyetin yeniden canlanması hakkında, ebedi Hayat hakkında, herkesin ruhunda YAŞAYAN en iyi şey hakkında.