HATHORLAR: Kaotik Düğümlerin Yükselmesi ve 3-B Gerçekliğinin Parçalanması

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Kaotik Düğümlerin Yükselmesi ve 3-B Gerçekliğinin Parçalanması Zamanın hızlanması ve kontrolünüzün ötesindeki kozmik güçler nedeniyle, birbiriyle kesişen Kaotik Düğümlerin gittikçe artmasının ortasındasınız. Geçmiş mesajlarda kaotik olayların etkileşimine tekil Kaotik Düğüm olarak değindik, ama bu durumda daha karmaşık bir olguya değiniyoruz – buna Kaotik Düğümler diyoruz, çoğul. Titreşim tınınıza bağlı […]

HATHORLAR: HAYAT AĞACI

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla HAYAT AĞACI 26 Mart 2014 Bizim perspektifimizden siz Hayat Ağacısınız ve Yaşayan Gizemsiniz. Bunun nedeni sizin süptil enerji bedeninizin kozmosun diğer boyutlarından ruhsal ışık alan binlerce minik enerji kanallarına sahip olmasıdır. Bu kanallar ağacın dallarına benzer, bu nedenle size ve bu meditasyona Hayat Ağacı olarak atıfta bulunuyoruz. Yogileriniz ve […]

HATHORLAR: İÇSEL GÜNEŞ

Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla 11 Ocak 2014 Hathorlara göre, yaşam gücümüz (veya sekhem) solar pleksusta (Üçüncü Çakra) “doğurulur” ve buradan bu süptil yaşam gücü tüm bedene yayılır, aynı anda Birinci ve İkinci Çakralara iner, burada bilincin ve aynı zamanda “cinsel” enerjinin yükselişi için temel güç haline gelir. Bu ses meditasyonu solar pleksusunuzu […]

HATHORLAR: FUKUSHİMA

HATHOR GEZEGEN MESAJI TOM KENYON KANALIYLA FUKUSHİMA    Hathor Gezegen Mesajı ~  Tom Kenyon kanalıyla                                                                                     Mesajımızı iki bölüme ayıracağız. İlki şu andaki Kaotik Düğümünüzün yükselmesi ile ve ikincisi Fukushima, Japonya’daki nükleer tesis ile ilgili olacak. Şu andaki Kaotik Düğümünüzün Yükselmesi Önceki Kaotik Düğümler ile ilgili olarak, bu Kaotik Düğüm epeyce istikrarsızdır. Bizim perspektifimizden, bunun başlıca […]

HATHORLAR: Kaotik Düğümler Sırasında Bilişsel ve Duygusal Zorluklar

Kaotik Düğümler Sırasında Bilişsel ve Duygusal Zorluklar Hathor Mesajı Tom Kenyon kanalıyla *Not: Bu mesaj Kaotik Düğümler ile ilişkili olarak gerçekleşmekte olan belirli zorluklar ile ilgilidir. Hathorlara göre kozmosun (Dünya dahil) çoklu ve görünürde birbirleriyle ilişkisiz alanlarında kaotik olaylar birbirleriyle etkileştikleri zaman, Kaotik Düğüm gerçekleşir, bu da daha fazla kaotik olaylar üretir. Bir Kaotik Düğümün […]

HATHORLAR: ORCHİDİUM

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Orchidium Dünya’nın 2013 yaz Gündönümündeki geçişi yeni Kaotik Düğümün başlangıcının enerjisel işareti idi. Gezegeniniz artan iklim değişimden geçerken, meteorolojik tuhaflıklarda ve fırtına cepheleri arasında olağandışı etkileşimlerde daha fazla artışlar göreceksiniz. 100 – yıllık fırtınalar adı verilen şey daha sık gerçekleşecek. Bu tür fırtınalar Kaotik Düğümlerin ve görünürde varoluşun bağlantısız […]

HATHORLAR: İNSAN KALBİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu Hathor Mesajı saf sestir. Başka deyişle, bu Hathor Gezegensel Mesajında sözler yok. Bu saf Hathor sesidir. Hathorların başlıca iletişim tarzı ve dönüştürücü bilgi aktarma yöntemi her zaman kendi katalizör ses çalışmaları vasıtasıyla oldu. Bu saf ses – formları beden ve zihnin olağan olmayan hallerini aktive eder, bu […]

HATHORLAR: Kendini Sınırlayıcı Düşünce Formlarının ve İnançların Dönüştürülmesi

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Kendini Sınırlayıcı Düşünce Formlarının ve İnançların Dönüştürülmesi   Hathor Mesajı, Tom Kenyon kanalıyla 21 Aralık 2012’de gerçekleşen Gündönümü/Galaktik Hizalanma nedeniyle, şu anda katalizör evrim enerjilerinin artan akışını deneyimliyorsunuz. Bu gidişat insanlığın artan kutuplaşmasından dolayı potansiyel olarak yükseltici olduğu kadar rahatsız edici, kargaşaya yol açıcıdır. Bu yeni enerjilerin yükselen veçhesi […]

Tom Kenyon’un ‘Kozmik Pencere’ Mesajı İle İlgili Yorumları

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri Pratiklik açısından, kendi zaman çizgileri üzerinde süzülmeye aşina olmayanlar için bu mesajın bir kısmını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Basit yöntem farkındalığınız kalp çakrasında iken Aethos Ses Meditasyonunu dinlemektir. (Eğer bu ses parçasını önceden deneyimlediyseniz ve zihinsel odağınızı başka bir çakraya getirdiğiniz zaman daha canlı deneyimlere sahip olduğunuzu gördüyseniz, o zaman oraya odaklanmayı […]

HATHORLAR – KOZMİK PENCERE

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Kozmik Pencere Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla  4 Aralık 2012 Yılın bu son mesajında bilincin yükselmesi ve zihninizin, kalbinizin ve bedeninizin aydınlanması için enerjisel bir fırsata değinmek istiyoruz. Buna Kozmik Pencere adını veriyoruz, çünkü bu zaman ve mekanın algılanan sınırlamalarını çok daha kolayca aşabileceğiniz bir açılıştır. Bu […]

HATHORLAR – DUALİTESİZLİK VE YARATIM MATRİKSİ

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon Kanalıyla Dualitesizlik ve Yaratım Matriksi Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu mesajda bilincin ikili – olmayan hallerinden zaman ve mekanda ortaya çıkan pozitif sonuçları nasıl yarattığınızın paradoksuna değinmek istiyoruz, bilincin ikili olmayan hallerinin temel doğası hem zamanı hem de mekanı aşar. Her Şeyin Annesi (Boşluk) adını verdiğimiz bilincin […]

HATHORLAR: AETHOS VE BİLİNCİN İKİLİ OLMAYAN HALLERİ

Hathor Gezegensel Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Aethos ve Bilincin İkili Olmayan Halleri Hathor Gezegensel Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu mesajda tezahür etmiş realite ile bilincin ikili olmayan halleri arasındaki önemli ilişkilerin bazılarını tartışmayı diliyoruz. Zihin ve Bilinç Ancak ilerlemeden önce, sözcükler olarak kullandığımız bilinç ve zihin terimleri arasındaki farkı belirtmek istiyoruz. Bizim için bilinç […]

HATHORLAR: TÜM OLASILIKLARIN KÜRESİ

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon Kanalıyla Tüm Olasılıkların Küresi Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu mesajda sizinle 3B realitesinde, aynı zamanda varlığınızın diğer boyutlarında sonuçları tezahür ettirmek için bir yöntemi paylaşmaya çalışacağız. Bu yöntem geometri ve bilincin doğası ile ilgili temel anlayışa dayanır. Tezahür araçları olarak kullanılmak için birçok geometriler vardır. En basit […]

HATHORLAR – DUALİTE VE ÜÇLÜ KUVVET

Hathor Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Dualistik bir evrende yaşıyorsunuz. Bu, bu evrenin temel doğasıdır. Bu, zıtlar prensibi olarak tezahür eder, bu prensipte kuvvetler eşit ve zıt reaksiyonlara sahiptir. Bu, evreninizin fiziğine ve dualistik bilincin kendisinin temel doğasına uygulanır. Evreninizin bu dualistik doğası içinden geçmekte olduğunuz Zaman Hızlanmasından etkilenmektedir. Bunun net sonucu dualitedeki veya insan […]

Güneş Fırtınalarına Girmek

Güneş Fırtınalarına Girmek Not: Bu mesaj KA bedeninden (Kadim Mısır Simyasından gelen bir terim) bahsediyor ve artan güneş aktivitesinden gelen yükseliş enerjilerini kendinize çekmek için bu eşsiz enerji bedenini nasıl kullanabileceğinizi tartışıyor. KA bedenine aşina olmayanlar için, KA bedeniniz fiziksel bedeniniz ile aynı şekil ve büyüklüğe sahip olan “görünmez” ikinci bedendir. Bu enerji bedeni hem […]

123...