HATHORLAR: TÜM OLASILIKLARIN KÜRESİ

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon Kanalıyla Tüm Olasılıkların Küresi Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu mesajda sizinle 3B realitesinde, aynı zamanda varlığınızın diğer boyutlarında sonuçları tezahür ettirmek için bir yöntemi paylaşmaya çalışacağız. Bu yöntem geometri ve bilincin doğası ile ilgili temel anlayışa dayanır. Tezahür araçları olarak kullanılmak için birçok geometriler vardır. En basit […]

HATHORLAR – DUALİTE VE ÜÇLÜ KUVVET

Hathor Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Dualistik bir evrende yaşıyorsunuz. Bu, bu evrenin temel doğasıdır. Bu, zıtlar prensibi olarak tezahür eder, bu prensipte kuvvetler eşit ve zıt reaksiyonlara sahiptir. Bu, evreninizin fiziğine ve dualistik bilincin kendisinin temel doğasına uygulanır. Evreninizin bu dualistik doğası içinden geçmekte olduğunuz Zaman Hızlanmasından etkilenmektedir. Bunun net sonucu dualitedeki veya insan […]

Güneş Fırtınalarına Girmek

Güneş Fırtınalarına Girmek Not: Bu mesaj KA bedeninden (Kadim Mısır Simyasından gelen bir terim) bahsediyor ve artan güneş aktivitesinden gelen yükseliş enerjilerini kendinize çekmek için bu eşsiz enerji bedenini nasıl kullanabileceğinizi tartışıyor. KA bedenine aşina olmayanlar için, KA bedeniniz fiziksel bedeniniz ile aynı şekil ve büyüklüğe sahip olan “görünmez” ikinci bedendir. Bu enerji bedeni hem […]

Işık Aktarımı: Hipofiz Boyutsal Uyumlaması

Işık Aktarımı: Hipofiz Boyutsal Uyumlaması Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bizim perspektifimizden yükseliş süreci iki adet birbirine yakınsayan enerji akımı olarak görülebilir. Birincisi KA bedeninizi, süptil enerji bedeninizi kapsar (eterik ikiziniz veya spiritüel çift). KA’nın titreşim hızını artıran herhangi bir yöntem yükseliş yöntemidir. İkinci akım fiziksel bedeni ve maddenin ışığa dönüşümünü kapsar. Maddenin […]

Çoklu Kaotik Düğümlerin Ortaya Çıkışı

Çoklu Kaotik Düğümlerin Ortaya Çıkışı Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Gezegeniniz çoklu Kaotik Düğümler ile karakterize edilen kritik bir geçiş haline giriyor. Önceki iletişimlerimizde, Dünyanızda gerçekleşen değişimleri tek bir kaotik Düğüm bağlamında tartışmıştık. Ama bizim bakış açımızdan, Çoklu Düğümler şimdi ortaya çıkıyor. Bu karmaşık, birbirleriyle etkileşen düğümler radikal iklim anormallikleri, deprem ve volkanik […]

Bilincin Geçiş Halleri

Bilincin Geçiş Halleri Tanımlar Kaoik Düğümler, kaotik olayların kümelenmesi, bir araya toplanmasıdır. Hathorlar’a göre, Dünya Kaotik bir Düğüme girdi ve sonuç olarak gittikçe artan kaos seviyeleri bekleyebiliriz – bunlara dahil olanlar depremler, volkanik aktivite, anormal iklim modelleri, ekolojik felaketler, ekonomik, sosyal ve politik kargaşa, sadece bunlarla sınırlı değil. Bilincin Geçiş Halleri, Hathorlar’ın büyük bir kayıp […]

Işık İlaçları Mesajına Ek

EK Saf su ile ne demek istiyoruz… Işık İlaçları yaratmak için su kullanmayı tavsiye ettik, çünkü su bu tür bilgiyi oldukça iyi taşır. “Saf su” ile sadece temiz suyu kastettik. Hangi tür su olduğu önemli değil. Çeşme suyunu bile kullanabilirsiniz. Eğer temiz su yoksa… İçilebilir suya erişemediğiniz nadir durumlar için, daha önce tanımladığımız prosedürü takip […]

Solar Rüzgarlardan Faydalanmak

Solar Rüzgarlardan Faydalanmak Not: Bu mesaj KA bedenini (kadim Mısır Simyasından alınan bir terim) ele alıyor ve artan güneş aktivitesinden kendinize yükseliş enerjilerini çekmek için bu eşsiz enerji bedenini nasıl kullanabileceğinizi tartışıyor. KA bedenine aşina olmayanlar için – KA bedeniniz, fiziksel bedeninizle aynı şekil ve büyüklükte olan “görünmez” ikinci bedendir. Bu enerji bedeni fiziksel bedeni […]

Hathor Güncellemesi

Amenti Salonlarının Açılışı Büyük Deney: İçinizdeki Kristal Saray ve Amenti Salonlarının Açılışı’na katılanlarınıza teşekkür etmeyi diliyoruz. Kalplerinizin ve zihinlerinizin katılımıyla güçlü bir bilinç vorteksi Dünya’ya yayıldı ve Amenti Salonlarının Açılışı tam bir başarı oldu. Bilginin eklenmesiyle bilgeliğin ortaya çıkışı birçok aşamalarda ilerleyecek, tüm bunlar gelecek nesillerde insanlığın yararına olacak. Küresel meditasyon tamamlanmasına rağmen, uygun gördüğünüz […]

31 Ekim’deki Meditasyon İçin Son Talimatlar

Bir Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla AMENTİ SALONLARININ AÇILIŞI 31 Ekim 2010’deki Dünya Meditasyonu için Son Talimatlar Bu dünya meditasyonunun enerjileri, 31 Ekim 2010’da Pasifik Saati ile 12:01’de başlayacak ve ertesi gün 1 Kasım Pazartesi öğleyin saat 12:01’e dek kuvvetini yitirmeden devam edecek. [Türkiye saatine göre 1 Kasım saat 00:01, pazarı pazartesiye bağlayan gece […]

İçinizdeki Kristal Saray ve Amenti Salonlarını Açmak

Bir Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon Kanalıyla Not: Bu Hathor mesajı İçinizdeki Kristal Saray ve Amenti Salonlarını Açmak adı verilen güçlü bir enerji meditasyonunun talimatlarını içeriyor. Bu meditasyonu dilediğiniz her zaman büyük kişisel faydalar için kullanabilirsiniz. Ancak, bu enerjisel işlemin talimatları 31 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşecek olan Hathor Dünya Aktivasyon Meditasyonuna katılmayı seçenler için bu […]

Zaman Çizgilerinde Sıçrama Sanatı

HATHOR GEZEGEN MESAJI Tom Kenyon Kanalıyla 3 Ağustos 2010 ZAMAN ÇİZGİLERİNDE SIÇRAMA SANATI Bazıları için mantığa aykırı gibi görünebilse de, zaman çizginiz – yaşamınız – birçok eşzamanlı olasılıkların yalnızca bir tanesidir. Ve zaman çizgisini ve yaşamınızın potansiyellerini değiştirmek oldukça mümkündür, aslında sizin doğuştan hakkınızdır. Çeşitli nedenlerle, kültürünüz tek bir zaman çizgisi ile sınırlı olduğunuza inanmaya […]

Kaotik Düğümün Artan Şiddeti: Meksiko Körfezi

Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla KAOTİK DÜĞÜMÜN ARTAN ŞİDDETİ: MEKSİKO KÖRFEZİ 23 Haziran 2010 Kaotik Düğümün bu aşamasında çok zor bir geçide giriyorsunuz. İnsanın kibiri, açgözlülüğü ve aptallığı ile gezegen yaşamı için tehlike yaratıldı. Burada Meksiko Körfezindeki felaketten söz ediyoruz. Size medyanız ve hükümetiniz tarafından durumla ilgili tüm gerçek anlatılmadı. Durum berbat ve […]

KAOTİK DÜĞÜMDEKİ EVRİMSEL FIRSATLAR

Tom Kenyon kanalıyla 15 Nisan 2010 Bu gezegen mesajında girmiş olduğunuz Kaotik Düğümün artan genişliği ve kapsamına değinmeyi diliyoruz. İletişimimizin odağı, gerçekleşmekte olan gezegensel değişimlerin sonucu olarak bilincinizdeki süptil olan ve çok süptil olmayan etkiler üzerinedir. Önceki iletişimimizde söylediğimiz gibi, sismik ve volkanik olayları doğru şekilde tahmin etmek artan şekilde zordur, çünkü siz çok değişken […]

HAİTİ ve KAOTİK DÜĞÜM

Hathor Mesajı ~ Tom Kenyon vasıtasıyla 13 Ocak 2010 Haiti’deki son sismik olay, son mesajımızda sözünü ettiğimiz Kaotik Düğümün başlangıcını haber veriyor. Açık söylemek gerekirse, bu olayın öngördüğümüz zaman çizgisinin hafifçe dışında gerçekleşmesine şaşırdık. Bu bize “yeniliğin/değişikliğin” (ön görülemezlikteki artış anlamına geliyor) yeni seviyelerinin umduğumuzdan daha hızlı yükseldiğini anlatıyor. Bu nedenle, bu tür gelecek vakaları […]

...234