HATHORLAR: Kaotik Düğümler Sırasında Bilişsel ve Duygusal Zorluklar

Kaotik Düğümler Sırasında Bilişsel ve Duygusal Zorluklar Hathor Mesajı Tom Kenyon kanalıyla *Not: Bu mesaj Kaotik Düğümler ile ilişkili olarak gerçekleşmekte olan belirli zorluklar ile ilgilidir. Hathorlara göre kozmosun (Dünya dahil) çoklu ve görünürde birbirleriyle ilişkisiz alanlarında kaotik olaylar birbirleriyle etkileştikleri zaman, Kaotik Düğüm gerçekleşir, bu da daha fazla kaotik olaylar üretir. Bir Kaotik Düğümün […]

HATHORLAR: ORCHİDİUM

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Orchidium Dünya’nın 2013 yaz Gündönümündeki geçişi yeni Kaotik Düğümün başlangıcının enerjisel işareti idi. Gezegeniniz artan iklim değişimden geçerken, meteorolojik tuhaflıklarda ve fırtına cepheleri arasında olağandışı etkileşimlerde daha fazla artışlar göreceksiniz. 100 – yıllık fırtınalar adı verilen şey daha sık gerçekleşecek. Bu tür fırtınalar Kaotik Düğümlerin ve görünürde varoluşun bağlantısız […]

HATHORLAR: İNSAN KALBİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu Hathor Mesajı saf sestir. Başka deyişle, bu Hathor Gezegensel Mesajında sözler yok. Bu saf Hathor sesidir. Hathorların başlıca iletişim tarzı ve dönüştürücü bilgi aktarma yöntemi her zaman kendi katalizör ses çalışmaları vasıtasıyla oldu. Bu saf ses – formları beden ve zihnin olağan olmayan hallerini aktive eder, bu […]

HATHORLAR: Kendini Sınırlayıcı Düşünce Formlarının ve İnançların Dönüştürülmesi

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Kendini Sınırlayıcı Düşünce Formlarının ve İnançların Dönüştürülmesi   Hathor Mesajı, Tom Kenyon kanalıyla 21 Aralık 2012’de gerçekleşen Gündönümü/Galaktik Hizalanma nedeniyle, şu anda katalizör evrim enerjilerinin artan akışını deneyimliyorsunuz. Bu gidişat insanlığın artan kutuplaşmasından dolayı potansiyel olarak yükseltici olduğu kadar rahatsız edici, kargaşaya yol açıcıdır. Bu yeni enerjilerin yükselen veçhesi […]

ÇAĞLARIN PRESESYONU

“Büyük Yıl ve Çağların Değişimi” İsa’nın doğumunun zamanlaması tesadüf değildi. İsa tam Koç Çağı ve Balık Çağı arasındaki buluşma noktasında doğdu. Astrolojiye aşina olmayanlar için, bu burçların ne anlama geldiğini gözden geçirelim. Dünyanın on iki astrolojik Çağı astronomi biliminde Ekinoksların büyük 25,920 yıllık Presesyonunun parçasıdır. Bu, kuzey manyetik alanımız yavaşça galaksimizin merkezine doğru dönerken ve […]

DUYGUSAL TEMİZLİK TEKNİĞİ

21 ARALIK 2012’ye HAZIRLANMAK İÇİN YILDIZ ULUSLARI TARAFINDAN TAVSİYE EDİLMİŞTİR Judy Satori Dünya’ya geldiğimiz zaman, Işık Bedenlerimiz Enerji Bozukluklarından veya Duygusal Parazitlerden özgür ve SAF idi, aynen doğduğumuz zaman fiziksel bedenimizin bakteri, virüs ve parazitlerden özgür olması gibi. Ama fiziksel bedenlerimiz virüs, bakteri ve parazitlere karşı hassas olabilirken, Işık Bedenimiz de Enerji Bozukluklarına ve enerjimizi […]

HATHORLAR – KOZMİK PENCERE

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Kozmik Pencere Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla  4 Aralık 2012 Yılın bu son mesajında bilincin yükselmesi ve zihninizin, kalbinizin ve bedeninizin aydınlanması için enerjisel bir fırsata değinmek istiyoruz. Buna Kozmik Pencere adını veriyoruz, çünkü bu zaman ve mekanın algılanan sınırlamalarını çok daha kolayca aşabileceğiniz bir açılıştır. Bu […]

HATHORLAR – DUALİTESİZLİK VE YARATIM MATRİKSİ

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon Kanalıyla Dualitesizlik ve Yaratım Matriksi Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu mesajda bilincin ikili – olmayan hallerinden zaman ve mekanda ortaya çıkan pozitif sonuçları nasıl yarattığınızın paradoksuna değinmek istiyoruz, bilincin ikili olmayan hallerinin temel doğası hem zamanı hem de mekanı aşar. Her Şeyin Annesi (Boşluk) adını verdiğimiz bilincin […]

HATHORLAR: AETHOS VE BİLİNCİN İKİLİ OLMAYAN HALLERİ

Hathor Gezegensel Mesajı Tom Kenyon kanalıyla Aethos ve Bilincin İkili Olmayan Halleri Hathor Gezegensel Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu mesajda tezahür etmiş realite ile bilincin ikili olmayan halleri arasındaki önemli ilişkilerin bazılarını tartışmayı diliyoruz. Zihin ve Bilinç Ancak ilerlemeden önce, sözcükler olarak kullandığımız bilinç ve zihin terimleri arasındaki farkı belirtmek istiyoruz. Bizim için bilinç […]

HATHORLAR: TÜM OLASILIKLARIN KÜRESİ

Hathor Gezegen Mesajı Tom Kenyon Kanalıyla Tüm Olasılıkların Küresi Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bu mesajda sizinle 3B realitesinde, aynı zamanda varlığınızın diğer boyutlarında sonuçları tezahür ettirmek için bir yöntemi paylaşmaya çalışacağız. Bu yöntem geometri ve bilincin doğası ile ilgili temel anlayışa dayanır. Tezahür araçları olarak kullanılmak için birçok geometriler vardır. En basit […]

HATHORLAR – DUALİTE VE ÜÇLÜ KUVVET

Hathor Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Dualistik bir evrende yaşıyorsunuz. Bu, bu evrenin temel doğasıdır. Bu, zıtlar prensibi olarak tezahür eder, bu prensipte kuvvetler eşit ve zıt reaksiyonlara sahiptir. Bu, evreninizin fiziğine ve dualistik bilincin kendisinin temel doğasına uygulanır. Evreninizin bu dualistik doğası içinden geçmekte olduğunuz Zaman Hızlanmasından etkilenmektedir. Bunun net sonucu dualitedeki veya insan […]

Güneş Fırtınalarına Girmek

Güneş Fırtınalarına Girmek Not: Bu mesaj KA bedeninden (Kadim Mısır Simyasından gelen bir terim) bahsediyor ve artan güneş aktivitesinden gelen yükseliş enerjilerini kendinize çekmek için bu eşsiz enerji bedenini nasıl kullanabileceğinizi tartışıyor. KA bedenine aşina olmayanlar için, KA bedeniniz fiziksel bedeniniz ile aynı şekil ve büyüklüğe sahip olan “görünmez” ikinci bedendir. Bu enerji bedeni hem […]

Işık Aktarımı: Hipofiz Boyutsal Uyumlaması

Işık Aktarımı: Hipofiz Boyutsal Uyumlaması Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Bizim perspektifimizden yükseliş süreci iki adet birbirine yakınsayan enerji akımı olarak görülebilir. Birincisi KA bedeninizi, süptil enerji bedeninizi kapsar (eterik ikiziniz veya spiritüel çift). KA’nın titreşim hızını artıran herhangi bir yöntem yükseliş yöntemidir. İkinci akım fiziksel bedeni ve maddenin ışığa dönüşümünü kapsar. Maddenin […]

Çoklu Kaotik Düğümlerin Ortaya Çıkışı

Çoklu Kaotik Düğümlerin Ortaya Çıkışı Hathor Gezegen Mesajı ~ Tom Kenyon kanalıyla Gezegeniniz çoklu Kaotik Düğümler ile karakterize edilen kritik bir geçiş haline giriyor. Önceki iletişimlerimizde, Dünyanızda gerçekleşen değişimleri tek bir kaotik Düğüm bağlamında tartışmıştık. Ama bizim bakış açımızdan, Çoklu Düğümler şimdi ortaya çıkıyor. Bu karmaşık, birbirleriyle etkileşen düğümler radikal iklim anormallikleri, deprem ve volkanik […]

Bilincin Geçiş Halleri

Bilincin Geçiş Halleri Tanımlar Kaoik Düğümler, kaotik olayların kümelenmesi, bir araya toplanmasıdır. Hathorlar’a göre, Dünya Kaotik bir Düğüme girdi ve sonuç olarak gittikçe artan kaos seviyeleri bekleyebiliriz – bunlara dahil olanlar depremler, volkanik aktivite, anormal iklim modelleri, ekolojik felaketler, ekonomik, sosyal ve politik kargaşa, sadece bunlarla sınırlı değil. Bilincin Geçiş Halleri, Hathorlar’ın büyük bir kayıp […]

...234...